2.Eğirdır Oda Müziği Yarışması( 3-7 Temmuz 2018)

Bu yıl 2.ncisi düzenlenen Eğirdir Oda Müziği Yarışması’nda devlet sanatçımız Gülsin Onay’ın başkanlığında Özcan Ulucan, Ozan Tunca, Kağan Korad, Cem Önertürk jüri üyelerinden oluşmakta.

GENEL BİLGİ
“2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması”, genç müzisyenlerin oda müziği toplulukları oluşturmalarını özendirmeninyanı sıra, Türkiye’de oda müziğine olan ilgiyi arttırmak ve yaygınlaştırmak için düzenlenmektedir.
Yarışmanın en büyük amacı klasik batı müziğini Anadolu insanına sevdirmek, müziğin kültürel zenginliğini sergilemek ve benimsetmektir. Klasik batı müziği enstrümanlarını yakından inceleme şansı yaratmak da yarışmanın başlıca önceliklerindendir.
Eğitimini sürdürmekte olan veya profesyonel kariyerlerine devam eden müzisyenlerin tanışmasını sağlamak, yeni oluşum ve müzikal paylaşımlar yaratılması için önemli bir buluşma noktası sağlama fikri de yarışmanın tartışılmaz hedeflerinden biridir.
Kimler Katılabilir?
Yarışma bütün oda müziği topluluklarına açıktır.
Yarışma iki farklı yaş kategorisinde değerlendirilecek olup;
1. Kategori 20 yaşa kadar,
2. Kategori 32 yaşa kadar sınırlıdır.
(yaş kategorileri topluluk üyelerinin yaş ortalaması alınarak hesaplanır)
Yarışma Repertuvarı?
Müzik topluluklarının repertuvarları için eser seçimleri serbest olup, dönem kısıtlaması vardır.
Her grup iki farklı dönemden eserler seslendirmelidir.
(Örneğin, ilk eleme barok dönemden eser seslendiren bir topluluk, final turunda klasik, romantik veya çağdaş dönem eseri seslendirmelidir)
Not: Repertuvarda bulunan eserlerin seçiminde teknik zorluk, müzikal zenginlik vb.. özelliklere dikkat edilmesi önerilir.

Yarışma Kuralları
​Madde 1. Amaç: “2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması”, genç müzisyenlerin oda müziği toplulukları oluşturmalarını özendirmenin yanı sıra, Türkiye’de oda müziğine olan ilgiyi arttırmak ve yaygınlaştırmak için düzenlenmektedir.
Madde 2. Yarışma 3-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru tarihi 13 Haziran 2018’dir.
Madde 3. Yaş grupları: Yarışma iki yaş grubundan kategorisinden oluşmaktadır.
Kategori: 20 yaşa kadar.
Kategori: 32 yaşa kadar
Madde 4. Yarışma, tüm oda müziği gruplarına açıktır. Yarışmaya katılacak olan adayların kimlik belgesi sunmaları gerekir aksi takdirde yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir.
Madde 5. Başvuru Tarihi: Yarışmacı adaylarının 13.06.2018 tarihine kadar grup üyelerinin özgeçmişleri, başvuru ücreti dekontu ve başvuru formunu egirdirmuzikyarismasi@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir.
Madde 6. Yarışma repertuvarı yaş kategorilerine göre değişiklik göstermektedir!
1. Kategoriye başvuran topluluklar tek bir tura katılacaklardır. Eser seçiminde özgür olup, istedikleri herhangi bir eseri seçip icra etme hakkına sahiptirler.
2. Kategoride yarışacak topluluklar, eleme ve final olmak üzere iki tura katılacaklardır. Eser seçimleri serbest olup, dönem kısıtlaması kuralı uygulanmaktadır.
Her grup iki farklı dönemden eserler seslendirmelidir.
(Örneğin, ilk eleme barok dönemden eser seslendiren bir topluluk, final turunda klasik, romantik veya çağdaş dönem eseri seslendirmelidir)
Not: Repertuvarda bulunan eserlerin seçiminde teknik zorluk, müzikal zenginlik vb.. özelliklere dikkat edilmesi önerilir.
Topluluklar performanslarını alfabetik sıraya göre (GRUP ADI) sergileyeceklerdir.
Madde 7. Özgürce seçilebilecek olan repertuar yarışma kuruluna başvuru sırasında belirtilmeli ve eser değişikliği yapılamaz. Seslendirilecek eserlerin bir kopyası jüri üyelerine verilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.
Madde 8. Eğirdir, Isparta’ya ulaşım masrafları yarışmaya katılacak topluluklara aittir.
Madde 9. Yarışma süresince konaklama ihtiyacı olan topluluklara öğrenci yurdunda ücretsiz olarak konaklama imkanı sunacaktır.
Madde 10. Jüri Üyeleri;
Gülsin Onay – Jüri Başkanı
Kağan Korad
Ozan Tunca
Özcan Ulucan
Cem Önertürk
Madde 11. Jüri Üyeleri, seslendirilen eserlerin bölümlerin seçimini yapma hakkına sahiptir. Kararı tartışmasızdır.
Madde 12. Jürinin verdiği notların ortalaması alınarak nihai puan verilir. En yüksek ve en düşük puan hariç tutarak puanların ortalaması alınır. Eşitlik durumunda, Jüri Başkanı kararını alır.
Madde 13. Giriş ücretleri topluluk başı olarak ödenir. (ücretler kişi başı değildir)
Kategori – 150 lira
Kategori – 200 lira.
Madde 14. 13 Haziran 2018 tarihine kadar, grup katılımının onaylanması için ödenmelidir. Giriş ücreti şartlarını yerine getirmeyen topluluklar yarışmaya katılamazlar. Giriş ücretleri herhangi bir koşulda geri ödenemez.
Madde 15. Ödemenin “Grup ismi ve 2EMY” notu düşülecek şekilde yapılmalıdır:
Eğirdir Doğa Kültür Sanat Derneği
TR07 0006 4000 0013 3100 4907 13
Türkiye İş Bankası
Eğirdir/Isparta Şubesi
Madde 16. Eser Notaları;
Başvuru formu ile birlikte sunulacak eser listesindeki eserler, yarışma elemelerinde orijinal notalar ile seslendirilmelidir. Fotokopi veya yayıncı şirkete ait olmayan notaların kullanılabilmesi için izin veren yayıncının yazılı iznini belirten belge veya bestecinin yazılı iznini belirten belge yarışma kuruluna sunulmalıdır. Yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi birini eklemeden fotokopi notalar kullanan topluluklar olası tüm hukuki sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar.
Madde 17. Yarışmada dereceye giren topluluklara aşağıdaki ödüller verilecektir;
4 Temmuz 15-20 Yaş Ödüle Değer Görülenler

1. Kategori: 15-20 yaş
Birincilik Ödülü – 3.000.-TL ve Canlı Radyo Konseri
İkincilik Ödülü – 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü – 1.000.-TL

2. Kategori: 20-32 yaş
2. Eğirdir Oda Müziği Yarışmasında;
Birincilik Olten Quartet: Birincilik Ödülü – 10.000.-TL ve Canlı Radyo Konseri
İkinciliği paylaşan;
Trio Dada ve Ensemble Musica Aura: İkincilik Ödülü – 5.000.-TL
Üçüncülüğü paylaşan;
Duo Viola ve Agora Piyano Quartet: Üçüncülük Ödülü – 3.000.-TL
Türkiye küçük oteller derneğinin özel ödülü: Birincilik ödülü kazanan gruplara bir hafta sonu, Türkiye Küçük Oteller Derneğine üye butik otellerinden birinde hafta sonu tatili. (2 kişilik) ​https://www.kucukotellerdernegi.com
Madde 18. Jüri kararları kesin ve temyiz edilemez. Gerekli sanatsal seviyeye ulaşamaması durumunda komisyon ödülleri vermeme ve uygun olduğu takdirde ödülleri paylaştırma hakkını saklı tutar.
Madde 19. Ödül kazananlar konseri;
2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması’da dereceye giremeye hak kazanan müzik toplulukları 7 Temmuz 2018 tarihinde (belirlenecek yerde) yapılacak Halka Açık Konserde belirlenen bir eseri icra edeceklerdir. Kazanan grupların bu etkinlikte icra edecekleri eserler yarışma kurulu tarafından seçilecektir.
Madde 20. Video ve Ses kayıtları gibi oluşturulan içeriklerde sanatçılar herhangi bir hak talep edemez. Bahsi geçen materyallerin bütün hakları Eğirdir Müzik Yarışması’na aittir.
Madde 21. Elma Konserleri;
Yerel topluluktan küçük izleyiciler için özel veya kamusal performanslardır. Elma Konserlerinin amaçları şunlardır:
Topluluklara, yarışma süresince kendi repertuarı gerçekleştirme fırsatı sunmak;
Oda müziğini samimi bir ortamda sunmak;
Oda müziğinin yerel farkındalığını arttırmak;
Yarışma için yerel desteği artırmak.
Elma Konserleri 3-7 Temmuz 2018’de gerçekleşecek. Sınırlı sayıda fırsat olacak. Müzik toplulukları katılım formundaki Elma Konserlerine ilgilerini belirtmelidir. Konserlere katılım kesinlikle isteğe bağlıdır ve yarışma katılımından tamamen ayrıdır. Konserlerle önceden anlaşma yapılması gerekliliği nedeniyle, programa katılan topluluklar icra edilecek eserleri belirtmelidirler.
Madde 22. Yarışma Kurallarının Kabulü.
Adaylar geçerli yönetmelikleri kabul etmeli ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdırlar. Yarışma komitesi gerektiğinde düzenlemeleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, ilgili kişilere zamanında ve en uygun şekilde iletilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir