"Aydın Gün Teşvik Ödülü" için başvurular 1 Aralık'ta Sona Eriyor

logo-iks
"Aydın Gün Teşvik Ödülü" için başvurular 1 Aralık'ta sona eriyor.
Teşvik Ödülü

İlki 2012 yılında düzenlenen; 1.Aydın Gün Teşvik Ödülü: Hande Küden/ keman, 2.Aydın Gün Teşvik Ödülü: Cansın Kara/ viyolonsel, 3.Aydın Gün Teşvik Ödülü'ne Salih Emre Erşahin/ kontrbas değer görülmüştü. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 40. yılında, vakfın kurucuları arasında yer alan ve Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulunan Aydın Gün anısına, "Aydın Gün Teşvik Ödülü"nü başlattı. Her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü” için başvurular başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Aydın Gün Teşvik Ödülü ile gençlere desteğini sürdürüyor.Aydın Gün Teşvik Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, gençlerin başarılarını teşvik etmek üzere konumlandırılmıştır.
Genç müzisyenlere destek olmak amacıyla verilen “Aydın Gün Teşvik Ödülü”yle, klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik dallarından gelecek başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenen 30 yaşın altındaki bir sanatçıya, bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin TL tutarında destek sağlanıyor.
“Aydın Gün Teşvik Ödülü” için genç sanatçıların başvurularını, en geç 1 Aralık 2013 tarihine kadar ayse.emek@iksv.org e-posta adresine göndermeleri veya İKSV’ye ulaştırmaları (Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No:5 34433 Şişhane) gerekiyor. Başvuru için gereken belgelere dair ayrıntılı bilgiyi içeren şartnameye buradan erişebilirsiniz.
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü şef Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun kararı Aralık ayı sonunda açıklanacak.
"Aydın Gün Teşvik Ödülü"nün ilki, geçtiğimiz sene, 1992 yılında Adana’da doğan genç kemancı Hande Küden’e sunuldu. Çeşitli yarışmalarda ödül alan, yurtiçi ve yurtdışında solist ve oda müziği sanatçısı olarak konserler veren Küden, halen Hanns Eisler Berlin Müzik Akademisi'nde yüksek lisans yapıyor.
-portre
AYDIN GÜN
1973 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan Aydın Gün, 1974–1993 yılları arasında Uluslararası İstanbul Festivali’nin Genel Müdürü olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın yaptığı birçok etkinliğin öncüsü oldu. Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yapmış, İstanbul Bienali’nin ilk yılları sayılan Çağdaş Sanat Sergileri’ni o başlatmıştı.
IKSV’deki görevinin ardından Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Aydın Gün, 1990'larda Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de kültür-sanat danışmanı olarak çalıştı.
1917 yılında Adana’da doğan ve müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuarı’nda devam eden Aydın Gün, 1941’de bu okulun ilk mezunları arasında yer aldı. Türk operası ve konservatuarının kurucusu sayılan Carl Ebert’in 1942’de sahneye koyduğu, Türkiye’deki ilk opera gösterisi olan Puccini’nin “Madame Butterfly” adlı eserinde oynayan Aydın Gün daha sonra birçok operada baş tenor olarak rol aldı ve on yıl süreyle Carl Ebert’in asistanlığını yaptı.
1951 yılında “Rigoletto” operası rejisiyle kazandığı büyük başarıdan dolayı devlet tarafından Viyana’ya gönderilen Aydın Gün, dönüşünde Ankara Devlet Operası başyönetmenliğine atandı ve 1950’li yılların sonlarından itibaren opera klasiklerinden 40’ın üzerinde yapıtın rejisini gerçekleştirdi.
Aydın Gün 1959 yılında bugünkü İstanbul Devlet Opera ve Balesi olan İstanbul Şehir Operası’nı kurdu; 1965’te önce Ankara Devlet Operası Başyönetmenliği’ne, ardından Atatürk Kültür Merkezi’nin tamamlanması üzerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başyönetmenliği’ne atandı. Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuarları’nda da 25 yıl süreyle ders veren Aydın Gün, yakın dostu Leyla Gencer’in adını taşıyan Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da fikir babası ve kurucuları arasında yer alıyor.
İtalya Cumhurbaşkanlığı’nın ‘’Commendatore’’ nişanı, Avrupa Konseyi Kültür Ödülü (1974), Çekoslovakya’nın Smetana Ödülü’nü (1975) alan Aydın Gün 1988 yılında Devlet Sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı.
1990'ların sonunda eşi Azra Gün ve oğlu ressam Mehmet Gün'le Berlin'e yerleşen Aydın Gün, sahne sanatları ve resim başta olmak üzere kültürel ve sanatsal alandaki çalışmalarını Berlin'de sürdürüyordu.
AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ
Aydın Gün Teşvik Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, gençlerin başarılarını teşvik etmek üzere konumlandırılmıştır.
1. Başvuru ilanı, süresi ve yöntemi
4. Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurular 2-30 Kasım 2015 tarihleri arasında ve sadece elektronik posta yoluyla kabul edilir. Elektronik postalarda teknik sorunlar oluşabileceğinden, İKSV yetkilileri tarafından başvurunun alındı teyidi verilmediği durumlarda başvuru İKSV’ye ulaşmış sayılmayacaktır.
Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.
Başvuru Adresi:
Ayşe Emek
Aydın Gün Teşvik Ödülü Koordinatörü
E-posta: tesvikodulu@iksv.org
2. Başvuru koşulları
Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurusu bulunan tüm adaylar seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilir.
Adayların,
1 Ocak 1986’dan sonra doğmuş olmaları
TC vatandaşı olmaları,
Klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik üzerine eğitim almış veya halen eğitimlerine devam ediyor olmaları,
Daha önce Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü kazanmamış olmaları,
zorunludur. Bu koşulları taşımayan başvurular yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
Başvurular, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Mevcut başvurular sonraki ödüller için dikkate alınmaz.
3. Gerekli belgeler 
Başvuru sırasında şu belgeler sunulur: (*)
Özgeçmiş (boşluksuz 3.000 karakteri geçmeyecek şekilde) 
İletişim bilgileri (yurtiçi veya yurtdışındaki daimi ikametgâh adresi, telefon ve e-posta)
Çalışmalarını gösterir nitelikte görsel-işitsel kayıt (dijital ortamda, dosya paylaşım siteleri veya video paylaşım platformları üzerinden)
Seçici Kurul gerek gördüğü takdirde aşağıdaki ilave belgeleri isteyebilir: (**)
Kişisel durumunu dile getiren başvuru dilekçesi
Ayrıntılı özgeçmiş
Nüfus cüzdanı sureti
İki adet renkli fotoğraf
Öğrenim gördüğü müzik kurumlarından, o aşamaya kadar almış bulunduğu müzik derslerine ait tüm notların dökümü ve diplomaların ilgili kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretleri
Eğitildiği müzik kurumlarının yöneticileri ile önde gelen müzik öğretim üyeleri ya da müzik uzmanlarının referans mektupları (Türkçe veya İngilizce)
Yarışmalarda kazandığı ödülleri gösterir belgeler
Verdiği başlıca konserler ya da katıldığı müzik etkinliklerine ilişkin bilgiler ve programlar
Hakkında basında çıkan yazı ya da eleştiriler
Kişisel yeteneklerini yansıtmak açısından sunmakta yarar gördüğü ek bilgiler, kaynaklar ya da sertifikalar
(*) Belge eksiği olan veya tutarsızlık, belirsizlik vb ile yeterli bilgiyi barındırmayan belgeler içeren başvurular dikkate alınmaz.
(**) İlave belgelerin sadece seçici kurulun istemesi halinde gönderilmeleri, ilk başvuruyla kesinlikle gönderilmemeleri önemle rica olunur.
4. Değerlendirme
Yapılan bütün başvurular, Seçici Kurul tarafından başvuru süresi bitiminde Kurulun İKSV tarafından tayin edilecek çalışma prensibi çerçevesinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
Değerlendirmeye esas, kariyerinin başındaki gençleri teşvik etmek amacıyla, ulusal ve uluslararası başarı ve gelişmeye açıklıktır.
Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayının ardından ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir; ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur.
5. Ödül
Aydın Gün Teşvik Ödülü İKSV tarafından her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki seçici kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir. 
Ödül tutarı 15.000 TL’dir.
6. Seçici Kurul
Seçici Kurul Görgün Taner başkanlığında Cihat Aşkın, Ahmet Erenli, Rengim Gökmen, Yekta Kara ve Yeşim Gürer Oymak’tan oluşmaktadır.
Hande KüdenHANDE KÜDEN
1992 Adana doğumlu Hande Küden, lisans eğitimini, 9 yaşında keman sınıfına başladığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Hanns Eisler Berlin Müzik Akademisi’nde yüksek lisans yapan ve Stephan Picard’ın öğrencisi olan Küden, 2. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nın orta kategorisinde, 14. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması ve Necdet Remzi Atak Keman Yarışması’nda birincilikler kazandı. 2011 yılından bu yana üyesi olduğu Lepidus Kuartet ile de Yaşar Üniversitesi 3. Oda Müziği Yarışması’nda birinci olan Küden, Hüseyin Sermet ve Efe Baltacıgil ile birlikte Beethoven’ın Triple Konçerto’sunu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Berlin Konzerthaus ve Beethovenfest Bonn’da seslendirdi. Solist olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası ve başka birçok orkestra eşliğinde çalan Küden, İstanbul-Essen Gençlik Orkestrası’nda konsertmeister olarak, Türkiye – Almanya Gençlik Orkestrası’nda ise ikinci keman grup şefi olarak görev aldı. 18 yaşındayken Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın sınavlarını birincilikle geçerek bu topluluğa katıldı. 2012’de de Deutsche Symphonie Orchesterakademie’nin sınavını kazanarak burada orkestra üyesi olmaya hak kazanan genç kemancı Rusya, Tataristan ve Almanya’da resitaller verdi.
Cansın KaraCANSIN KARA
1995 tarihinde Antalya’da doğan Cansın Kara 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’na kabul edilerek önce Marina Rahmatullayeva ve ardından Gara Aliyev ile viyolonsel çalıştı. Bilkent Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’ndan 2010 yılında dönem birincisi olarak mezun oldu. Eylül 2010 tarihinden bu yana eğitimini İngiltere’deki Yehudi Menuhin School’da Thomas Carroll ile sürdürmektedir. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Akademi Datça, ABD Marshall Üniversitesi Müzik Okulu, ABD Meadowmount Müzik Okulu ve Viyana’da eğitimlere; Peter Bruns, Şölen Dikener, Frieder Lenz, Umberto Clerici, Hans Jørgen Jensen, Miklós Perényi ve Heinrich Schiff’in ustalık sınıflarına katıldı. Ödülleri arasında, Mersin I. Ulusal Viyolonsel Yarışması birinciliği (2008), Hırvatistan VII. Uluslararası Antonio Janigro Viyolonsel Yarışması üçüncülüğü (2008) ve X. Avusturya-Liezen Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik (2010) bulunmaktadır. Orkestra eşliğindeki ilk konserini henüz 13 yaşındayken Mersin Üniversitesi Akademik Senfoni Orkestrası ile veren Cansın, 2010 yılında da Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde çaldı. Cansın, 41. İstanbul Müzik Festivali'nin Festival Genç Solistini Arıyor projesi kapsamında yapılan ulusal seçmeleri kazanarak 10 Haziran 2013'te Ramiz Malik Aslanov yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası eşliğinde bir konser verdi.
Emre ErşahinSALİH EMRE ERŞAHİN
Salih Emre Şahin, 1995 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe küçük yaşlarda piyano ile başlayan Şahin, ilkokuldan sonra çok istediği kontrbası seçerek 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. 2010 yılında İngiltere’de hem Purcell hem de Yehudi Menuhin Müzik Okullarına burslu olarak kabul edildi. 2011 Eylül’ünde başladığı Purcell Müzik Okulu’ndan Temmuz 2013’te mezun oldu. Salih Emre Şahin, Purcell Okulu Senfoni Orkestrası üyesi olarak Londra’nın önde gelen salonlarında konserler verdi. İlk uluslararası ödülünü Paris’te BASS 2008 kapsamında düzenlenen kontrbas yarışmasında alan Şahin, ardından The American Association for Development of the Gifted and Talented’ın düzenlediği “Passion of Music 2010” Uluslararası Genç Müzisyenler yarışmasında üçüncülük, Kopenhang’da düzenlenen BASS 2012 kapsamındaki uluslararası kontrbas yarışmasında gençler arasında birincilik, 2013 Purcell Müzik Okulu Konçerto Yarışması’nda üçüncülük ve son olarak da Kraliyet Müzik Akademisi Yaylı Çalgılar Solo Bach Yarışması’nda birincilik kazandı. Maxim Vengerov’un yönettiği Akademi Yaylıları orkestrasına seçildi. Halen Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’nde burslu olarak lisans 2. sınıfa devam etmekte ve Kraliyet Akademisi Senfoni Orkestrası üyesi olarak konserlerde yer almaktadır.
LOGO-evetbenim

Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenimGörseller: google
Haber içerik: İKSV – http://iksv.org/tr/arsiv/p/1/830​

evetbenim4