Direnişin 1. Yılında Gezi, Toplum ve Bilim, SOMDER, Uluslararası Konferans: 14 Haziran 2014 Saat: 10.00

SOMDER, Uluslararası Konferans: 
 
Direnişin 1. Yılında Gezi, Toplum ve Bilim

14 Haziran 2014 Saat: 10.00

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu.Fındıklı/İstanbul
İrtibat Tel: 0533 485 09 59 – 0505 380 53 53

www.sosyolojimezunlari.org
sosyolojimezunlari@gmail.com

Sabah saat 10.15'te "Gezi Tanıklığı" isimli kısa bir belgesel film gösterimi olacak.

 
SOMDER HAKKINDA
Kısa adı SOMDER olan Sosyoloji Mezunları Derneği, sosyoloji mezunlarının bir araya gelerek 25 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'da kurduğu bir sivil toplum örgütüdür. Sosyoloji mezunlarının anayasal, demokratik, mesleki haklarını korumayı ve kendi aralarında dayanışmasını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra komisyonlar ve çalışma grupları şeklinde toplanarak faaliyet yürüten derneğimiz bütün sosyoloji mezunlarının katılımına açıktır. SOMDER'in amacı,
 
Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin sosyoloji bölümlerinden, lisans derecesiyle mezun olan sosyologların mesleki, ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel sorunları ile ilgilenmek;
Anayasal ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek;
Sosyologların araştırma süreçlerinde uğradıkları mağduriyetlere / engellemelere karşı mücadele etmek ;
 
Sosyologlar arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak;
Sosyoloji biliminin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini kurup, disiplinlerarası tartışma ve buluşma noktaları oluşturmak ;
 
Bilim olarak sosyoloji ile sosyolojinin mesleki boyutunu buluşturmak ;
Sosyoloji eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek;
Sosyolojik araştırmaları örgütlemek veya akademi dışında bağımsız araştırma yürütmek isteyen sosyoloji mezunlarına olanaklar sağlamak ;
 
Diğer meslek dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma temelli ilişki geliştirmek ;
Sosyologların mesleki saygınlığını zedeleyen koşulların değiştirebilmesini, sosyoloji bilimine ve sosyologlara alanda daha fazla yer açılmasını sağlamak.
Bu amaçlar doğrultusunda SOMDER şu çalışma alanlarında faaliyet yürütmektedir:
Sosyoloji mezunlarının birlikteliğini ve dayanışmasını geliştirmek amacıyla dayanışma ağları kurmaktadır.
 
Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdamı, sosyolog kadro tahsisi, kamuda ve / veya özel sektörde özlük haklarının iyileştirilmesi gibi her türlü mesleki sorunun çözümü için mücadele etmektedir.
Türkiye'deki sosyoloji eğitimi ve sosyolojik bilgi üretimi hakkında araştırmalar örgütlemektedir.
'Eleştirel' bir bilimsel disiplin olan sosyoloji ile 'pratik' bir meslek olarak sosyolojinin arasındaki mesafeyi kapatmaya yönelik çalıştay, konferans, seminer, eğitim vb. faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Araştırmaları nedeniyle mağduriyete uğrayan sosyolog veya sosyalbilimcilerle dayanışma ilişkileri örgütlemektedir.
 
ABOUT SOMDER (ASSOCIATION OF SOCIOLOGY GRADUATES)
SOMDER (being the abbreviation for the Turkish name 'Sosyoloji Mezunları Derneği' or 'Association of Sociology Graduates') is an NGO formed in Istanbul, on 25 December 2007, by a group of sociology graduates. It aims to develop democratic and professional rights of the graduates of the sociology departments, as well as the solidarity among them. Access and participation to our association is open to all sociology graduates. We perform our activities under the form of autonomous working comities, formed at the end of an open and transparent process of decision-making. The main objectives of SOMDER are:
To contribute actively to the solution of the economic, social, cultural and professional problems of the graduates of the sociology departments in Turkey and in the world, with B.S., M.A. or Ph. D. degrees.
To protect and to develop their democratic rights.
To struggle against the problems and obstacles or the unjust and abusing behaviours that the sociologists may meet during or at the end of the process of research.
To develop solidarity among the sociologists.
To promote the collaboration of sociology with other disciplines of the social sciences and to support the interdisciplinary studies, meetings and debates in social sciences.
To contribute to the formation of different occasions where the professional and the scientific dimensions of the sociology would be able to cooperate.
To encourage and contribute to the initiatives that seek to augment the quality of the instruction in the field of sociology.
To conduct original research or to sustain autonomous researches in the domain of sociology.
To develop solidarity based relationships with other NGOs and other professional associations.
To contribute to the transformation of the conditions that damage the Professional honour of the sociologists and to extend the professional field occupied by them.
In order to fulfil these objectives, SOMDER conducts the following activities:
To form networks of solidarity
To struggle for the solution of the professional problems of the sociology graduates (Namely to increase employment opportunities for the sociology graduates in the public or private sector or to improve the professional rights of the sociologists already employed)
To conduct researches on the sociology instruction or on the actual situation of the production of the sociological knowledge in Turkey.
To organize conferences, seminars or workshops to moderate the existing distance between sociology as an academic discipline based on critical thinking and sociology as a professional practice.
To act with solidarity with people, who meet problems or who are exposed to unjust behaviours and obstacles while they are conducting research in the domain of social sciences.

 

 

HABER KAYNAK:
SOMDER, SOSYOLOJİ MEZUNLARI DRNEĞİ
İrtibat Tel: 0533 485 09 59 – 0505 380 53 53
www.sosyolojimezunlari.org
sosyolojimezunlari@gmail.com

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir