EMRE TANDIRLI Resim Sergisi: MEGA RÜYA, 7 Mart – 6 Nisan tarihlerinde Türker Artta

EMRE TANDIRLI "MEGA RÜYA"
 
7 Mart – 6 Nisan tarihlerinde

Türker Art'ta.

 
 
Ressam Emre Tandırlı’nın “Mega Rüya” adını taşıyan son kişisel sergisi Türker Art’ta 7 Mart 2013 tarihinde izleyici ile buluşuyor. Emre Tandırlı eserlerinde, mega kent haline gelen İstanbul’un karmaşık ve yoğun yapısını, kendine özgü şiirsel ve romantik bir estetikle resmediyor. 7 Mart – 6 Nisan 2013 tarihlerinde sergilenecek olan son dönem resimlerinde, içinde yaşadığı ve sürekli devinim halindeki mega kentin en güncel görünümlerini büyüleyici bir atmosfer içinde ele alarak düşsel bir yorumla tuvallerine aktarıyor. “Yoğun ve dinamik bir istif” olarak nitelediği plansız kent dokusunu, resimlerindeki başlıca estetik öğe haline getirerek, adeta hicivsel bir yüceltmede bulunan Ressam Emre Tandırlı, tuvallerinde alternatif ve düşsel bir İstanbul sunuyor izleyicilerine. 

 

 
Sanatçının deyişiyle; 
 
“Son resimlerimde içinde yaşadığım Mega Kentin görünen ve rutin yüzünün ardındaki düşsel ve gizemli manzaraları izleyicide yoğun duygular yaratmak amacı ile zengin, canlı renklerle ve ince detaylarla aktarmayı tercih ediyorum. Güncel sanat ortamında Yeni Romantik bir yaklaşımı ve geleneksel duruşu benimseyerek, kendimize özgü olanı, içinde yaşadığımız kent görümlerinin pitoresk ve şiirsel yönlerini ön plana çıkarmayı hedefliyorum. Sözünü ettiğim bu yeni romantik yaklaşım ve geleneksel duruş çerçevesinde yağlıboyanın tuval üzerindeki kontrollü ve bir o kadar da rastlantısal sonuçlarını, zengin ve hatta sonsuz açılımlı bir uygulama bütünlüğünde ele alıyor, bu sayede resim sanatının uygulamalı bir yöntem olarak gücünü, yüzyıllardır kullanıla gelen tuval resmi ve ele alınan kent manzaraları aracılığıyla yeni ve kişisel bir üslupla, düşsel İstanbul görünümleri üzerinden okunabilecek gerçekçi mega rüyaların manzaralarına dönüştürmeye çalışıyorum. 
 
Bu sergide yer alan son resimlerimde Mega kent halini alan bu karmaşık ve yoğun İstanbul görünümlere yansıtılmış olan bir çeşit tutkuyu görselleştirmeye çalışıyorum. Kent rutini içinde son derece aşina olduğumuz ve dolayısıyla tamamıyla bize özgü olan bu kent imgesini tuval üzerinde tekrar, alternatif bir yorumla meydana getirerek, Plâtoncu yaklaşım çerçevesinde bir tür ideal güzellik arayışı fikrinden yola çıkıyorum. Nitekim yüzyıllar boyunca sanatçılar, karşılarında gördükleri gerçek imgeyi asıl olanın yansıması olarak görüp, resim sanatı aracılığıyla bu imgeyi taklit etmişler ve asıl olan ideal imgeye ulaşmayı amaçlamışlardır. Bu anlamda, sıklıkla karşılaşılan ve aşina olduğumuz bu İstanbul Mega Kent görünümlerine karşı geliştirdiğimiz içsel bağlılığımızın tinsel yansımalarını ortaya çıkarmayı amaçladığım bu resimler aracılığıyla günümüz yeni romantik resim sanatı anlayışını kendi fırçamla geliştirmeye çalışıyorum. 

 


 
 
Çevremizde gördüğümüz manzaralara yüklemiş olduğumuz anlamlar ve duygular çerçevesinde sıradan herhangi bir görüntü, yüce bir görsellik kazanabilir. Resim sanatının güçlü dili sayesinde güncel çevremiz hem pitoresk bir tema halini alır hem de içselliğimizin yansıması halini alır." 

 


Emre Tandırlı

 
1977 İstanbul doğumlu olan Emre Tandırlı 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2004 yılında aynı okulda Yüksek Lisansını tamamlamış olan sanatçı 2008 yılında Paris I Pantheon Sorbonne Üniversitesi Sanat Bilimleri (Estetik ve Plastik Sanatlar) alanında yaptığı Doktorasını tamamlamıştır. 10 yılı aşkın süredir çeşitli özel kurumlarda öğretim elemanı olarak çalışan Emre Tandırlı Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü’nde kadrolu öğretim üyesi olarak kuramsal ve uygulamalı dersler vermektedir. Resim çalışmalarını İstanbul’daki özel atölyesinde sürdüren sanatçı ulusal ve uluslar arası platformda sergilere ve çeşitli akademik ve sanatsal etkinliklerde yer almaktadır.
 
2007 BEDEK Akademik faaliyet ödülü
2001 TRT Resim ve Seramik yarışması Mansiyon ödülü
2000 Sakıp Sabancı, resim bölümü mezuniyet 3. lük ödülü
1998 Türk Kalp Vakfi, 2. lik ödülü
1997 Foto-maraton 3. lük ödülü IFSAK
1997 1. Slayt Gösterisi yarışması 3. lük ödülü IFSAK
1995 Türk Kadınlar derneği resim yarışması 3. lük odülü
2011 Mabeyn Galeri, “Sürpriztepe”, İstanbul, Türkiye
2009 Galeri x-ist, İstanbul, Türkiye
2008 Galerie de l’UFR, Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Paris, Fransa
2007 Galeri x-ist, İstanbul, Türkiye
2006 Galeri x-ist, İstanbul, Türkiye
2005 Kibele Sanat Galerisi, Paris, Fransa
2005 Galerie de l’UFR, Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesi, Paris, Fransa
2005 Bistro Sanat Galerisi, Paris, Fransa
2005 Galeri x-ist, İstanbul, Türkiye
2004 Paul Eluard Sanat Galerisi, Paris, Fransa
2004 Galeri A-Sanat, İstanbul, Türkiye
2003 Galeri 401, Toronto, Ontario, Kanada
2002 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul, Türkiye
2002 Garanti Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2001 Sharaton Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye
2012 Mabeyn Galeri, “TASLAK”, İstanbul, Türkiye
2011 Contemporary İstanbul11, Çağdaş Sanat Fuarı, Mabeyn Galeri, İstanbul, Türkiye
2011 Sakarya Üniversitesi Büyük Buluşma 2011 Sergisi, Sakarya, Türkiye
2011 Sasav, Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı Sergisi, İstanbul, Türkiye
2011 Karma Sanat ve Danışmanlık Karma Fotoğraf Sergisi, İstanbul, Türkiye
2011 Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi “Rastlantı”, İstanbul, Türkiye
2011 Galeri Işık, “Daha çok Işık”, Öğretim Üyeleri Sergisi, İstanbul, Türkiye
2011 1. Uluslarası İzmir Bienali, İzmir, Türkiye
2011 Işık Üniversitesi Öğretim Üyeleri Sergisi, İstanbul, Türkiye
2010 Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Muhammer Kırdök Kolleksyonu, x-ist, İstanbul, Türkiye
2010 Artium Sanat Galerisi, Çağdaş Türk Resminden İzlenimler, İstanbul, Türkiye
2009 Contemporary Istanbul09, Çağdaş Sanat Fuarı, x-ist, Istanbul, Türkiye
2009 st-art Avrupa Çağdaş Sanat Fuarı, x-ist, Strasbourg, Fransa
2009 Art Basel, Galerie x-ist, ABD
2008 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, x-ist, Istanbul, Türkiye
2008 Atlas Pasajı 3. Kat Sergileri: İstanbul üzerine Olasılıklar, Sezgiler, Kurgular, x-ist, Istanbul, Türkiye
2007 6. Kore – Türkiye Değişim Sergisi, x-ist, İstanbul, Türkiye
2007 MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Sanatçı Öğretim Üyeleri karma sergi, İstanbul, Türkiye
2007 Contemporary İstanbul07, Çağdaş Sanat Fuarı, x-ist, İstanbul, Türkiye
2006 Contemporary İstanbul06, Çağdaş Sanat Furaı, x-ist, İstanbul, Türkiye
2005 Pera Müzesi, “Genç Açılım”, x-ist, İstanbul, Türkiye
2005 Galeri Abney Hall, “30X30″, Londra, İngiltere
2004 Galeri Elele, Paris, Fransa
2003 Galeri Metiss’art, Nanterre Üniversitesi, Paris, Fransa
2002 UPSD Galerisi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, İstanbul, Türkiye
2001 Yurt ve Dünya Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2001 Bilim Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye
2001 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Türkiye
2001 İZFAŞ, Sanat Galerisi, İzmir, Türkiye
2000 MSGSÜ, Osman Hamdi Sergi Salonu Mezunlar
2000, Istanbul, Türkiye
2000 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Turkcell Resim Yarışması Sergisi, İstanbul, Türkiye
2000 Uludağ Üniversitesi karma sergi, Bursa, Türkiye
1998 Galeri Disonans, Plovdiv, Bulgaristan
1997- 1993 Kadıköy Sanat Merkezi Gençlik Sergileri, İstanbul, Türkiye

EMRE TANDIRLI "MEGA DREAM"

March 7 – April 6 at Türker Art.


Türker Art hosts Emre Tandırlı's latest solo exhibition titled as "Mega Dream" between March 7 – April 6 2013. 

Emre Tandırlı's paintings focus on the complex and dense structure of the city of Istanbul in his distinctive way of poetic and romantic aesthetics. 

In his latest works, you can observe up-to-date views of continuous motions of the mega city where he lives in and which he expresses in a charming and dreamy atmosphere. 

As he describes; "Intense and dynamic stacking of the unplanned and complex city structure has become the main aesthetic element in his paintings." 

Witness the alternative and imaginary views of the city of Istanbul through Emre Tandırlı's canvasses, in his latest solo exhibition "Mega Dream" that will be held at Türker Art. 

In quote of the artist; 

In my last paintings, I prefer to convey the imaginary and mystic landscapes of mega city behind the visible and routine face in which I live with rich, vibrant colors and fine details for the purpose of creating intensive feelings in the audience. I aim to bring the picturesque and poetical aspects of city appearances where we live and the thing that is unique for ourselves aesthetically and culturally into the forefront by adopting the new romantic approach and traditional standing in current art environments. I aim to control the accidental results of oil painting on canvas within the framework of this new romantic approach and traditional standing that I mentioned above in rich and expressive integrity. I try to transform the definite power of art emerged as a practical method and take the audiences into realistic landscapes of mega dreams that may be read over imaginary Istanbul appearances with a new and personal tone by means of canvas painting that has been used for centuries and city landscapes discussed. 

“Landscape image is the source of pleasant sensations but art work turns towards our feelings in a deeper way than merely landscape image by conveying this landscape in an expressive way."[1] Although these complex and intensive Istanbul landscapes that became mega city do not always confront us as pleasant landscapes, I try to illustrate a kind of passion and love reflected on these landscapes by means of my paintings. As stated by Kenneth Clark; “the artist who is bringing the passion and love to the landscapes he sees reveals the mystery of the world in his work with a huge reality with his unique humanistic sensibility."[2]

On the other hand, I set out the idea of a type of ideal beauty search within the framework of Plato approach by creating this city image that is completely specific for us and we highly know within city routine on canvas within an alternative interpretation. Thus, artists have seen the real image in front of us as the reflection of the original for centuries, imitated this image by means of painting art and aimed to reach that ideal real image. In this regard, I try to develop the new romantic painting art perception of today with my own brush by means of these paintings in which I aimed to reveal the spiritual reflections of our internal commitment that we developed towards Istanbul's mega city appearances. 

Thus, any ordinary image may earn a huge visuality within the framework of meanings and emotions that we load on landscapes we see around. Our current urban environment may take both very important picturesque theme and the traditional practice inte
grity become the deepest reflection of our internality. 

Emre Tandırlı 
__________________________ 

[1] Burt Franklin, André Lalande, “Research & Source Works Series 291, Philosophie Monographe Series 20, Histoire de l’Esthétique Française”, (“Fransız Estetik Tarihi”), Paris, 1968, Ayer Yayınevi, s. 75 

Türker Art 
Şakayık Sok. Ful Apt. No: 43 D: 2 
Teşvikiye-Istanbul 
Tel.:0212 296 53 25 
www.turkerart.com
news@turkerart.com
Haber Kaynak: emretandirli@gmail.com
Haber Düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com


 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir