İBB Şehir Tiyatroları ÇGSMnin Yeni Atölyeleri

 

 

 
İBB Şehir Tiyatroları ÇGSM’nin Yeni Atölyeleri

 
İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi – ÇGSM’nin Mart, Nisan, Mayıs aylarında düzenleyeceği ikinci dönem atölyeler belirlendi.
 
2011 Ocak ayında başlayan ilk dönem atölyelerin hemen bitimi sonrasında yine ücretsiz gerçekleşecek olan bu yeni 8 atölyenin çalıştırıcıları: çağdaş tiyatro yönetmenlerimizden Emre Koyuncuoğlu, Serdar Biliş ve koreograflarımızdan Mustafa Kaplan, Sevi Algan. Çağdaş müzik bestecilerimizden ve uygulamacılarımızdan Çiğdem Borucu, İlknur Açıkel, sahnede video kullanımı üzerine çalışmalar yapmış sanatçılarımızdan Cem Baza ve maske üzerine uzmanlaşmış sanatçılarımızdan Fehmi Karaaslan. 21 Mart 2011 tarihinde başlayacak sekiz ayrı atölye 6 Mayıs 2011’de sona erecek. Atölyeleri seçerek, birine ya da bir kaçına katılmak mümkün. Bir tür lisansüstü eğitim (masterclass) niteliğinde olan bu atölyeler, profesyonel oyuncular ve dansçılara yönelik çalışmalar olarak sürdürülecek. Bu nedenle katılımcı başvurularında belli kriterler aranacak.
 
“Oyuncu” ve “dansçılar” için belli alanlarda derinleşme ve günceli takip etme olanağı sağlayan bu atölyelerin içerikleri ana hatlarıyla şöyle:
 
“Sahne İçin Video Tasarım” – Cem Baza Atölyesi
Yeni teknolojilerin gelişmesiyle artık sahne sanatları ile videonun birleştiği projeleri daha sıklıkla görmeye başladık. İki boyutlu dünya ile üç boyutlu dünyanın karşılaşmasında çıkan sorunların giderilmesi, kullanılan videonun performansın bir parçası haline gelmesi ve videonun sonradan eklenmiş statik bir olgudan daha çok sahnedeki aktörlerle ilişkiye geçirilmiş etken bir düzenek haline dönüştürülmesi üzerine kurulmuş bu atölyede, katılımcılar teorik bilgiler üzerine pratik yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca atölyede sahne projektörleri için yaratılmış, kolay kullanımlı Isadora Software’i başlangıç seviyesinde katılımcılara tanıtılacaktır. Katılımcıların çalışmalarda kullanacakları malzemeleri kendilerinin temin etmeleri beklenmektedir.
 
“Sesin Hareketi, Hareketin Sesi” – İlknur Açıkel Atölyesi
Diyafram açma ve kontrolü, doğru ve sağlıklı ses kullanımı, ses genişletme (enterval) ve güçlendirme, beden, ses ve ruh uyumu (nefes teknikleri), ses merkezleri ve konuşma türleri (iç ses, maske sesi, mekan sesi v.s.), ritim ve beden çalışması, ses enstelasyonu – doğaçlama çalışmaları, diksiyon, artikülasyon ve entonasyon çalışmaları, ses teknikleriyle nodül tedavisi ve istek üzerine şan ve şarkı (müzikaller için) çalışmasının yapılacağı bir atölye olacaktır.
 
“Çağdaş Müzikte Ses Kullanımı” – Çiğdem Borucu Erdoğan
Oyuncular ve müzisyenler için düzenlenecek olan bu çalışmalarda metin ile ses üzerinden ilişki kurulacak, sesin bir enstrüman gibi kullanılmasına yoğunlaşılacaktır. Çağdaş müzikte metin ve ses kullanımına dair örnekler dinlenecek, ses ve teknoloji, sesin mikrofon ile birlikte kullanımı anlatılacak ve çağdaş müzik doğaçlamaları çalışılacaktır.
 
“Hareket Cümleleri Kurma” – Mustafa Kaplan Atölyesi
Temel olarak beden farkındalığı ve hareket araştırması üzerine bir çalışma yapılacaktır. Çalışmada bedene hem içerden hem de dışarıdan bakmaya çalışırken, otantik hareket ve otantik olmayan hareket üzerine doğaçlama çalışmaları yapacağız. Bedenle hareket cümleleri nasıl kurarız, bir durumu nasıl yaratırız üzerine tartışacağız. Hareket atölyesine katılım için bir seviye aranmamaktadır, dansçı ya da oyuncu, herkesin katılımına açıktır.
 
“Beden – Zihin Farkındalığı ve Bedenin Yapılandırılması” –
Sevi Algan Atölyesi II
Ocak ayında başlayan atölyenin devamı olacaktır. Bedene dair teorik ve pratik farkındalığı geliştirmenin amaçlandığı çalışma Yoga, Alexander, Feldenkrais, Beden-Zihin Merkezleme tekniklerinden seçilmiş egzersizleri içinde barındırmakta olup çalışmanın temeli nefes teknikleri, odaklanma, koordinasyon, esneme ve bedeni güçlendirmeye dayanmaktadır.
 
“Maskelerle Yolculuk” – Fehmi Karaaslan Atölyesi
İlkel maskelerden (Homo Erectus) yalın maskeye, Commedia dell’Arte maskeleri olarak da bilinen larvaires maskelerden en küçük maske olan kırmızı palyaço burnuna kadar hepsi aslında insanlığın tarihin ötelerinden beri anlattığı hikâyelere, yaratımlarına tanıklık ederler. Maske, oyunsallığı tetikler, oyuncuyu harekete geçirir çünkü içinde sosyal ve politik bir kültürün mirasını barındırır. Biz de, maskelerin bizde uyandırdığı oyunsallığı ve organik yapıyı değişik durumlarda inceleyerek, permenance’ların varlığını (yaşamla beraber var olan insanlığın temel-ortak hareketler ve duygular bütünü) algılamaya çalışacağız.
Maskenin oyunculuk çalışmalarındaki bir başka önemli katkısı da oyuncunun dış farkındalığını (mekân, partner, seyirci, metin…) arttırıcı etkisidir. Atölye süresince bu teknik unsurları da çalışmaya adapte etmeye çalışacağız.
 
“Romandan Sahneye – Oyun Kurma Süreci” – Emre Koyuncuoğlu Atölyesi
Uzun soluklu bir çalışmanın ilk aşaması olarak y
apılacak olan bu atölyede, romandan yola çıkılarak bulunan bir tema/ hikâye / konsept üzerinden serbest yorum tekniğiyle doğaçlama çalışmaları yapılarak oyun kurma, metin oluşturma ve sahneleme süreçlerine tanık olunacak. Birlikte okumaların, araştırmaların ve doğaçlamaların olduğu bir yaratım süreci.
 
“Orijinal Dilde Metin Çalışması ve Oynanması” – Serdar Biliş Atölyesi
İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz dramatik yazının, İngilizce olarak okunması ve çalışılması. Edward Bond, Caryl Churchill, Harold Pinter, Howard Barker, David Harrower, David Greig, Dennis Kelly, Naomi Wallace gibi yazarların dilini sentaks, ritim ve tempo açısından deneyimleyerek, oyunların içeriği hakkında daha derin bir alımlama yaratmayı hedefleyen bu çalışma iyi derecede İngilizce bilen ve bu metinleri bir de orijinal sesleriyle icra etmek isteyen oyuncuları davet ediyor. “Yabancı” bir dilde icranın ayrıca bir maske gibi işlevselliği de araştırılarak oyuncu ve oyun arasında içgüdüsel, subliminal bir bağ kurulması da çalışma grubunun amaçları arasındadır. Çalışma dili İngilizce’dir.
 
 

TARİH 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00  
21 Mart 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
22 Mart 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
23 Mart 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
24 Mart 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
25 Mart 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
28 Mart 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
29 Mart 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
30 Mart 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
31 Mart 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
01 Nisan 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
04 Nisan 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
05 Nisan 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
06 Nisan 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
07 Nisan 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
08 Nisan 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
11 Nisan 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
12 Nisan 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
13 Nisan 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
14 Nisan 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
15 Nisan 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
18 Nisan 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
19 Nisan 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
20 Nisan 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
21 Nisan 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
22 Nisan 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
25 Nisan 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
26 Nisan 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
27 Nisan 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
28 Nisan 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi        
29 Nisan 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi            
                       
02 Mayıs 2011 Pazartesi     İlknur Açıkel Atölyesi   Serdar Biliş Atölyesi  
03 Mayıs 2011 Salı   Sevi Algan Atölyesi   Cem Baza Atölyesi          
04 Mayıs 2011 Çarşamba     Mustafa Kaplan Atölyesi            
05 Mayıs 2011 Perşembe Emre Koyuncuoğlu Atölyesi Fehmi Karaarslan Atölyesi      
06 Mayıs 2011 Cuma     Çiğdem Borucu Atölyesi          
                         

 
 
_____________________________________________________

 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI
Genel Sanat Yönetmenliği – 0212 455 39 00
Basın Halkla İlişkiler – 0212 219 10 78 / Faks: 0212 225 92 76
e-mail: basin.yayin@ibb.gov.tr web: www.ibst.gov.tr
 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir