KIRMIZI İNCİR YAPRAĞI; Bir İnsan Hakları Projesi

KIRMIZI İNCİR YAPRAĞI YeniKIRMIZI İNCİR YAPRAĞI

''Bir İnsan Hakları Projesi''
Red Fig Leaf
‘A Project of Human Rights’

Kırmızı İncir Yaprağı B

KIRMIZI İNCİR YAPRAĞI uygulaması; bir insanlık projesidir.
(bundan sonra ‘uygulama’ olarak anılacaktır)

Uygulama hakkında;

 1. Bu uygulama, temel insan haklarının ihlal edilmesi suretiyle güçsüz duruma düşürülmüş insanların, ihlale konu haklarını kullanmalarına engel olunan durumlarda, başvurabilecekleri bir uygulamadır.
 1. Başvuruya konu haklarının, temel insan hakları sözleşmeleriyle korunan haklardan olması gerekmektedir.
 1. Uygulama, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinin neden olduğu ihlalleri değil, bu ihlaller de dahil olmak üzere, tüm insan ilişkilerinden doğabilecek ihlalleri konu alır. Bu nedenle; söz konusu ihlalin muhatabı kamu kurum ve kuruluşları olabileceği gibi, muhatap, gerçek ya da tüzel kişiler de olabilir.
 1. Uygulamanın temel amacı; söz konusu ihlalin muhataba hatırlatılması ve ihlalin yeniden yaşanmaması için, insanın gelişmesine dayalı bir eleştirel davranış ortaya koymaktır.
 1. Uygulamaya bireyler tek başlarına başvurabilecekleri gibi toplu olarak ya da yasal temsilcileri aracılığıyla da başvurabilirler.
 1. Uygulamaya başvuru isteğe bağlı olup; temel insan haklarının ihlal edildiğine ve bu konudaki haklılığına inanan birey ya da bireyler bu uygulamaya başvurabilirler.
 1. Uygulama; kin, nefret, aşağılama, tehdit ve karalama amaçları ile kullanılamaz.
 1. Uygulama; tüketici haklarına ilişkin bir çözüm mercii olmayıp, bu haklar da dahil olmak üzere, hiçbir hak ve alacağa ilişkin yasal bir başvuru veya çözüm merci de değildir.

Uygulama henüz geliştirme aşamasında olup; uygulamaya başvuru şekli, uygulamanın ne şekilde işleyeceği ve uygulama hakkındaki diğer gelişmeler için http://evetbenim.com/category/insan-haklari/  adresini takip ediniz.

logo-güneş

Red Fig Leaf

‘A Project of Human Rights’
The application of RED FIG LEAF is a project of humanity.
(It will be referred as an ‘application’ henceforth.)
About the application:

 1. This application is an application that peoples who are weakened by violating the main human rights are able to apply in the circumstances having obstacles while peoples are using their rights subjectedto violation.
 2. The rights subjected to the recourse have to be one of the rights that is protected by the conventions of human rights.
 3. This application is not only about the violations caused by the state institutions and organizations, but also about the violations that can be derived from all human affairs. Therefore, the one, who is dealing with the violation in question, can be natural person or legal identity as well as it can be the state institutions and organizations.
 4. The main aim of the application is to execute a human- driven  critical approach for  reminding the violation in question to the acceptor and providing that the same violation will not happen again in the future.
 5. Individuals are able to apply the application either by themselves or collectively or via their legal representatives.
 6. To apply the application is optional and the individuals believing that their main human rights are violated  and their rightfulness about this situation can apply this application.
 7. The application cannot be used for grudge, hatred, humiliation, menace and defamation.
 8. The application is not a solution authority related to consumer rights. Also it is not a solution authority of any right or assets including these rights.

Creative Thinking and Project
Tevfik Yalçın
evetbenim@gmail.com
kirmiziinciryapragi@gmail.com
To accept weakness in advance against the powerful is even a violation of human rights.
November 15,2015

Graphic Designer: E. İnal
Statutory Advisor: Av. Ahmed Ekmen
Translation/Çeviri: Oğuzhan Dalgıç

Yaratıcı Düşünce ve Proje
Tevfik Yalçın
evetbenim@gmail.com
kirmiziinciryapragi@gmail.com

Güçlüler karşısında, güçsüzlüğü peşinen kabul etmek de bir insan hakkı ihlalidir.
15 Kasım 2015

Grafik tasarım: E. İnal
Hukuki Danışman: Av. Ahmed Ekmen

YAŞANMIŞLIK:
Dört yılı aşkındır bir Türk Özel bankasından:  Ferdi kredi ve 1.400 TL Kredi kartı kullanıyordum. Ödemelerimi aksatmadan yapıyordum. İkinci ferdi kredimi çok düzgün kredi ödemelerimden dolayı benden ve çalıştığım şubeden habersiz Genel Müdürlük;  bana 6.000 TL kredi çıkardı. Ancak 2014 yılında Akciğer kanseri olduğum anlaşıldı ve 5 Mayıs 2014 tarihinde sigarayı bıraktım, 9 Mayıs 2015 tarihinde  Kemoterapi tedavisine başlandı.  Bu süreç Radyo terapi ile devam etti. Bu süre zarfında banka bana sigorta yaptı ve son ferdi kredi aldığım tarihte; aldığım bu krediyi  “kanser tedavim için kullanacağımı beyan ettim”  İşte olan bundan sonra oldu.  Bu ara 2015 Haziran ayında dördüncü kez  kredi taksidim olan 213.00 TL son taksidimi yatırıp, yeni kredi isteğinde bulunmak için şubeye gittim. Hemen o günlerde 1400 TL. olan kredi kartımın 843.00 TL sını kullanamadım, neden kullanamadığımı kimse bana açıklayamıyor, çağrı merkezleri ve diğer yetkililer bir yerlerden "… gidin küçük miktarlarda çekmeyi deneyin!?” gibi çağ dışı önerilerde bulunuyorlardı.  Öylesine paraya gereksinimim vardı ki…

İşte o gün; en temiz elbiselerimi giydim, cebimde ferdi kredimin son  taksidi ve kredi kartımın geri kalan borç  tutarı beş yüz küsur olmak üzere  banka şubesine  gittim. O gün kredi alacağımdan o kadar emimdim ki eşimden bir de sipariş listesi aldım.

Bireysel bankacılık yetkilisi bayana durumumu anlattım. Benim 3.000 TL paraya çok acil gereksinimim olduğunu, kredimin son taksidini yatıracağımı ve kredi isteğimin değerlendirilerek yeniden yapılanmasını istedim.

Yetkili bayan: “Kredi ödemelerinden düzensizlik olduğunu…” Tamam da şu anda son taksidi yatırmaya geldim.  Bilerek ve kasten bir aksatma olmadığını…”  vs anlattım. Sanki dinlemiyordu.  Siz bir deneseniz, genel müdürlüğe gönderseniz…” dedim “Genel Müdürlük onay vermez! Siz kanser hastasısınız!   Biz Kanser hastalarının, böbrek üstü bezi hastalarının borçlarını sigortadan tahsil edemiyoruz!” dedi.
“… ama tedavi oluyorum, evimin tapusunu getireyim teminat olarak…” dedim. “ “Hayır, mümkün değil, bu kredi isteğine; Genel Müdürlük onay vermez !..” diyordu.

Yaşıyordum, yaşamak için tedavi oluyordum ve bir banka bana ölü insan, kadavra işlemi yapıyordu…

Demek ki “Bankalar: Kanser hastası olanlara kredi vermiyordu…”

Ağladım… Kanser olduğum için üzülmüştüm ama ağlamamıştım…

Ağladım….  Altmış sekiz yaşında bir yaşlı erkek olarak; yürüyerek evime dönerken: Üç bin Türk Liralık ağladım… Artık ben; Türk Bankacılık sistemi, Türk Sigorta mevzuatı görüşüne göre ölü, bir kadavraydım. Beni en çok üzen de bu olayı anlattığım dostlarım, insanlarımın bana bu yapılan uygulamayı çok normal, bunun böyle olduğunu kanıksamış, teslim olmuş biçimde söylemeleriydi.

Sevgili dostlar! İnsanlık onurunu her şeyin üstünde tutan; ben insanım diyen herkes!
Ne yapabilirdim?

Saygılarımla,

Tevfik Yalçın
15 Kasım 2015
Ziverbey-İSTANBUL

Not: Yaşadığım ülkede 31 Aralık 2015 tarihinde  KIRMIZI İNCİR YAPRAĞINI hak edenleri evetbenim.com sitesinde açıklamayı insanlık onurumun bir gereği, vazgeçilmez hak olarak görüyorum!… (Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup, açıklamar bu sonuçlara göre açıklanacaktır. Tevfik Yalçın)

logo-güneş 

TRUE LIFE EXPERIENCE:

I was using individual credit from a private Turkish Bank and also I was using credit card with the limit of 1.400 TL  more than four years. I have done my payments regularly, without any delay. Due to my regular credit payments, Head Office of The Bank gave a second individual credit amounted 6.000 TL to me, without my knowledge and also without knowlegde of related Bank branch that I contacted with. Unfortunately, I was diagnosed with lung cancer in 2014 and I quitted to smoke on 5 May 2014, my chemotheraphy tratment started as of 9 May 2015.  This process have gone forward with radiotheraphy. In the meantime the bank insured me. And when I went to get the my last individual credit, I declared that ‘’I will use it for my cancer treatment” . The contigency happened immediately afterwards. Meanwhile I went to the Bank Branch in an attempt to make my fourth and the last payment amounted 213 TL of my credit, and to apply for a new credit contract in June 201. During those days, nobody can explain why I am not able to use 843 TL of my total credit card limit amounted 1.400TL.  Call center and the other authorities were giving backward advices like ‘’… you can try to apply for small amounts!?’’ I was really in need of so much Money…

On this date; I weared my cleanest clothes; and the money for  the very last payment of my individual credit and remained debt amount of my credit card, more than five hundered liras were in my pocket when I went to the Bank Branch. I was so sure about my credibility that I took an order list from my wife. I explained my situation to the women who is an Individual Banking Director. I disclosed to her that; I need 3000 TL urgently, I will pay my remained debt, and I demand for reconsideration of my credit application.

Authorised woman: ‘’ There are irregularity of the payments…’’ I expressed that “Ok, but I come here to pay the last installment. There is no delay knowingly and willfully …”  etc. She was seemed as not listening.  I said ‘’ Just try please, just sent it to Head Office…’’ She stated that “Head Office may not confirm that! You are cancer patient!  We could not collect debts of cancer and suprarenal glands patients from insurance!”

I said “… but I am still receiving treatment, I can bring my house deed as security…”. She said “No, it is not possible, Head Office may not confirm this loan request!..”.

I was living, I was under treatment for living, and a Bank considered me as a corpse, as a cadaver…

give loan to cancer patients…”

I cried… I was grieved because of being a cancer patient but I never cried because of that…

I cried, as being an aged man, sixty eight years old; while I was walking to my home: I cried with the amount of three tousand Turkish Liras … Now I am a death man, a corpse… Turkish Banking system, as per the opinion of Turkish Insurance Legislation; I was a cadaver. The saddest thing is while I shared this happenings to my friends, they replied unsurprisingly and yieldingly expressed that this application is normal.

Dear friends! To all who values above nothing, more than human dignity and To all who says that ‘’I am a human’’  !

What could I have done?

Kind Regards,

Tevfik Yalçın

15 November 2015

Ziverbey-İSTANBUL

Note: With the request of human dignity, I considered as an inalienable right to manifest who deserves THE RED FIG LEAF in my home country, at the evetbenim.com on the date of 31 December 2015.
Translation/Çeviri: Aslı Serap Erdinc
logo-güneş

unnamed (1)

evetbenim

''Bu uygulama ile birlikte içeriğindeki tüm yazı ve resimlerin her türlü fikri ve sinai hakları http://www.evetbenim.com/ URL adresli internet sitesinin kurucusu Tevfik Yalçın'a aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kullanılamaz.''

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir