Özcan Sönmez Müzik Orkestrası CD'si Müzik Marketlerde

Özcan Sönmez Orkestra Eserleri Asrın Müzik imzası ile müzik marketlerde yerini aldı.

Ö.Sönmez eserleri3.CD KİTAPÇIK ESERLER LİSTE ÖZCAN SÖNMEZ- MUSIC FOR ORCHESTRA
Concerto for Violin and Orchestra-  soloist  Roman Fedchuk, Moldova National Philharmonic Orchestra “Serghei Lunchevici” , conductor Mihail Agafita  
1. Allegro  8:20
2. Lento    3:47           
3. Capriccio-Allegro 3:18
4. Emigrant’s Rhapsody  for piano and orchestra,   soloist Özcan Sönmez, Moldova    National Philharmonic Orchestra “Serghei Lunchevici” , conductor Mihail Agafita 13:05
Basso Ostinato  Variations and Aria for string orchestra,
Sofia Soloists Chamber Orchestra , conductor Özcan Sönmez
5.  Basso Ostinato Variations-Andante                                                                                        3:53
6. Aria –Adagio                                                                                                                                 2:36
7. Without You- for soprano and orchestra, lyrics Özdemir Asaf, soloist Tsvetana 3:14 Bandalovska, Sofia Soloists Chamber Orchestra, wind and percussion instruments, conductor Özcan Sönmez
8.Serenade- for clarinet  and string orchestra,  soloist Nikolay Kazakov, Sofia Soloists  Chamber Orchestra, conductor Özcan Sönmez 3:15  
9.Istanbul’s Lamento- for solo violin and string orchestra, soloist Marketa Frankova, 
Moldova National Philharmonic Orchestra “Serghei Lunchevici” , conductor Mihail Agafita 3:35
Total time       45:38
Özcan Sönmez-2ÖZCAN SÖNMEZ- ORKESTRA ESERLERİ
Keman ve orkestra için konçerto-solist  Roman Fedchuk, Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası  “Serghei Lunchevici”, şef Mihail Agafita
1. Allegro                                                                                                                                              8:20
2.Lento                                                                                                                                                 3:47
3.Capriccio-Allegro  3:18
4.Muhacir rapsodisi, piyano ve orkestra için, solist Özcan Sönmez, Moldova Ulusal  Filarmoni Orkestrası “Serghei Lunchevici”, şef Mihail Agafita 13:05
“Basso ostinato” çeşitlemeleri ve arya, yaylı sazlar orkestrası için, Sofya Solistleri Oda Orkestrası, şef Özcan Sönmez
5.”Basso ostinato” çeşitlemeleri –Andante 3:53
6.Arya-Adagio 2:36                                                
7. Sensiz –soprano ve orkestra için, şiir Özdemir Asaf, solist Tsvetana Bandalovska, Sofya Solistleri Oda Orkestrası, nefesli ve perküsyon enstrümanları, şef Özcan Sönmez  3:14
8. Serenat-klarnet ve yaylı sazlar orkestrası için, solist  Nikolay Kazakov, Sofya Solistleri, Oda Orkestrası, şef Özcan Sönmez 3:15   
9. İstanbul lamento’su – keman ve yaylı sazlar orkestrası için,  solist Marketa Frankova, Moldova Ulusal Filarmoni  Orkestrası  “Serghei Lunchevici”, şef Mihail Agafita 3:35
Toplam süre   45:38
KEMAN VE ORKESTRA İÇİN KONÇERTO
Konçerto için ilk tasarılar 1992 senesinde yapılmıştır.  Yıllar boyunca yapılan bazı çalışmalardan sonra eser 2005’ te tamamlanmış  ve  2006’da orkestrasyonu yapılmıştır. Keman partisinin redaksiyonu Çek kemancı Roman Fedchuk  tarafından yapılmıştır.  19.06.2015’te   “Chisinau Uluslararası Yeni Müzik Günleri Festivali” nde  Mihail Agafita yönetimindeki Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası “Serghei Lunchevici”  ve solist Roman  Fedchuk eserin dünya prömiyerini gerçekleştirmişlerdir.
Konçerto üç bölümden oluşmaktadır. 1.Bölüm “Allegro”  orkestranın çaldığı 1.Tema ile başlar.
Hareketli olan 1. Tema, gam pasajlı yapısıyla ve politonal armonisiyle neo-klasik eserleri andırmaktadır.  Orkestra girişinden sonra solo keman da 1. Tema ile girer. Daha ileride tahta nefesli enstrümanlarının makam “vari”  kromatik sololarından sonra lirik karakterli 2.Tema girer. Provalarda şef Mihail Agafita  şakalaşarak  eserin  bu yerini  “ İşte burada cin çömlekten çıkar” ifadesiyle  tasvir etmiştir. 2.Tema,  makam “vari” kromatik yapısından dolayı Türk veya Doğu müziğindeki örneklere benzese de, bir alıntı değil, tamamen bestecinin ürünüdür. 1.Bölümdeki çağdaş karakterli 1. Tema ve folklorik karakterli 2.Tema farklı  olmalarına rağmen enteresan  bir  denge içinde beraber tınlamaktadır. Solo kemanın kadansından sonra  1.Tema ile giren orkestra bölümü kapatır. 2.Bölüm “Lento”  temposuyla ağır bir merasim yürüyüşünü anımsatmaktadır. Bu yürüyüş fonu üzerinde  tahta nefesli enstrümanlarının soloları müziğe  farklı bir renk katmaktadır. 3.Bölüm “Capriccio”, “Allegro scherzando” gibi hızlı bir tempodadır. Bu bölüm kaprisli ve oynak temasıyla,  “leggiero” karakterli çok hafif ve hareketlidir.  Şakacı bir üslup ile yazılan bu müzikte, kemanın glisandolarını,  senkop ve renklerin oynaşmasını ve popüler müzik türlerinin etkisini de gözlemleyebiliriz.   Ö.Sönmez 3 CD AfişMUHACİR  RAPSODİSİ
“Yıl  1990..Temmuz başı…. Türkiye’ye  temelli  gitmeden önce  Bulgaristan’da son günlerimi geçiriyordum….  ve ben  Targovişte’deki evimizde piyanoda  “Polegnala e Todora” ( Zeytin ağacının altında uzanmış Todora ) en meşhur olan Bulgar halk şarkısını çalıyordum. Diğer taraftan da anne ve babamdan  sıkça söylenen “Uzun kavak”  Rümeli türküsünü çalıyordum. Bu şekilde gelecekte doğacak eserin ilk fikri içimde oluştu.  “Muhacir Rapsodisi”   bu iki halk teması  üzerine  kurulmuştur.  Rapsodi  genel  anlamda milli duyguları içeren  bir müzik türüdür.  Ben ve benim gibi olan insanlar hem Bulgar hem de Türk kimliğinin özelliklerini içinde barındırır.  Böylece Bulgar ve Türk melodileriyle oluşan eserin ismi “Muhacir Rapsodisi” oldu. Eseri anne, baba ve ağabeyime  ithaf ettim, çünkü bu melodiler ailemizin müziğiydi.” (Ö.Sönmez )
“Muhacir Rapsodisi”nin ilk versiyonu  1995’te ortaya çıkmıştır. Yıllar boyunca birkaç redaksiyon geçiren eser  son şeklini 2015’te almış ve Moldova,  Chisinau’da  26.06.2015’te  kaydedilmiştir. Kayıt dışında eser seslendirilmemiştir.  “Polegnala e Todora”nın  motifleri üzerine kurulmuş olan orkestra girişinin ardından gelen solo piyano aynı temayı bütün olarak 11/8 lik ritminde  duyurur. Ardından aynı tema çeşitli enstrüman gruplarından  sunulur.  Daha ileride yaylılar, 4 mandolin, arp ve darbukanın 9/8 lik  ritmindeki  eşliğiyle   solo obua  ve  cimbalom  “Uzun kavak” Rümeli türküsünün melodisini  çalarlar. Az ileride  aynı  tema orkestradan  görkemli bir  “tutti “ ile  çalınır.  Perküsyon enstrümanlarının çaldığı kesitten  sonra  iki temanın  motifleri  9/8 lik ritmin içinde beraber sunulur. Ardından gelen  “tutti” 1.Temanın ikinci kısmıyla biter. Geleneksel  konçertolarının  kadanslarına benzeyen bir solo piyano bölmesi  başlar. Ardından gelen  orkestra “tutti”si   yine  2.Temanın üzerine kurulmuştur .  Bu çoşkulu müzik bir halk şenliği karakterindedir.   Eserin son kapanış bölmesinde yaylıların durgun fonu üzerinde “Polegnala e Todora”nın melodisi  son defa  nostaljik bir biçimde hatırlatılır ve eser  sona  erer. 
SANATÇI ÖZGEÇMİŞLERİ
Ö.SönmezÖZCAN SÖNMEZ – Besteci
17.05.1966 -Özcan Sönmez Bulgaristan’ın Targovişte şehrinde, öğretmen olan Fatma ve Ahmet Sönmez ailesinde doğmuştur. 11 yaşında piyano dersi almaya başlamıştır. 1980-1984 senelerde 2.Şehir Lisesi Güzel Sanatlar Sınıfı’nda Nina Kyoseva- Velislavova ile piyano ve armoni çalışmış ve piyanist olarak birçok konser vermiştir. ”Spektar” adlı vokal grubu için ilk şarkılarını besteleyerek birçok konser vermiştir. 1983’te “Srednoshkolsko zname” gazetesinin ulusal çapta organize ettiği şarkı besteleme yarışmasında 1.Ödül’e laik görülmüştür.
1986-1990 döneminde Bulgaristan, Plovdiv-Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmüştür. Prof. T. Küvliyev ile piyano ve Prof. İ. Spassov ile kompozisyon, A.Çifçiyan ile orkestra şefliği ve K.Stoykova ile koro şefliği çalışmıştır.
1990’da Türkiye’ye gelen ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na piyanist-korrepetitör olarak atanan sanatçı, 1992’den bu yana aynı görevi kadrolu olarak sürdürmektedir. 
1993-2005 zaman diliminde konservatuvar öğrencileriyle Sera Oda Korosu ve Orkestrası’nı kurarak CRR, İstanbul Filarmoni Derneği, Avusturya Kültür Ofisi, Aksanat, Borusan, İtalyan Kültür, Hollanda Kültür gibi birçok kültür merkezde konserler vermiştir.
1997-2000 döneminde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümünde Prof. R. M. Aslanov ile orkestra şefliği ve M. Sakpınar ile kompozisyon çalışarak  Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.
1997’den itibaren eserleri İş Sanat, Aksanat, AKM, Borusan, İtalyan Kültür, Avusturya Kültür, Fransız Kültür gibi birçok konser salonda ve Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Moldova gibi ülkelerde seslendirilmektedir. 
2000 ve 2002 de Romanya, Bukreş Ulusal Müzik Üniversitesinde, Dimitru Goia’nın şeflik “master class” larına katılarak, konserler vermiştir.
2001- 2004 döneminde Bulgaristan, Sofya “Prof. Panço Vladigerov” Ulusal Müzik Akademisi'nde Prof. Vasil Kazanciyev ve Prof. Plamen Djouroff  ile orkestra şefliği çalışarak şef diploması ve ünvanı almıştır.
2000- 2001 döneminde İstanbul Müzik Öğretmenleri Çoksesli Korosu’nun şefi olmuştur.
2001- 2002 döneminde "İstanbul Singers" isimli “a-cappella” vokal topluluğunu kurarak birçok konser vermiştir.
2003 -Bulgaristan, Sofya'da yapılan 1.Balkan Koro Forumu’nun kurucu üyesi olmuş ve  Prof. Muzaffer Arkan ile beraber Türkiye’yi temsil etmiştir.
2003- Koca Mustafa Paşa Şehir Tiyatrosu’nda, “Semaver Kumpanya”nın prodüksiyonu olan Purcell'in "Dido ve Aeneas" adlı barok operasının iki sezon boyunca şefliğini yapmıştır.
2009- Gürhan Eteke tarafından kurulan İ.Ü.Devlet Konservatuvarı Klarinet Korosu’nun birçok konserini şef olarak yönetmiştir.
2008 – Kadıköy Belediyesi Oda Korosu’nu kurarak birçok konser vermiştir. Aynı koro 2010’da Antalya’da yapılan 2. Uluslararası Koro Festivali’nin yarışma kısmında, “Üçüncülük” Ödülü’ne laik görülmüştür. Aynı yarışmada, “Çanakkale içinde” türküsü için, jüri Özcan Sönmez'e “En Özgün Koro Düzenlemesi& Özendirme” ödülünü vermiştir. 
2010- Ekimde, Özcan Sönmez, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği (BESOM-Ankara) ve Kızılay Rotari Kulübü’nün organize ettiği “Cumhuriyetimize Armağan Piyano Beste Yarışması”nda,”Martılar” adlı eseriyle Birincilik ödülüne laik görülmüştür. 
2011-  İ.Ü.D.K. Kompozisyon Bölümü’ndeki Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamıştır.
2012- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde kompozisyon öğretmeni olarak göreve başlamıştır.
2014- İtalya, Floransa’da “1.Ennio Morricone Çağdaş Koro Eseri Kompozisyon Yarışması”nda Özcan Sönmez’e şahsen Ennio Morricone tarafından “special mention” –mansiyon ödülü verilmiştir. “Primavera” isimli ödüllü eser 2015’te Milano’daki “Edizioni Sconfinarte ” tarafından yayınlanmıştır.
2015-Chisinau’da “Çağdaş Müzik Günleri Festivali”nde, şef Mihail Agafita yönetimindeki Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası “Serghei Lunchevici” ve Çek kemancı Roman Fedchuk, bestecinin Keman Konçertosu’nun Dünya Prömiyerini gerçekleştirmişlerdir.
Sanatçı, halen İ.Ü.D.K. ve M.Ü.G.S.F. Müzik Bölümü’ndeki eğitmen  görevlerinin yanı sıra  Kadıköy “A cappella“ Oda Korosu, ve Marmara Flüt Orkestrası’nın şeflik görevlerini sürdürmektedir. 
Roman FedchukROMAN FEDCHUK,  Keman
Ukrayna’da doğan Roman Fedchuk  solist olarak ilk çıkışını 11 yaşında Lviv Filarmoni’yle  Mendelssohn’un Keman Konçertosu’yla  yapmıştır. Sanatçı  Jan Kocian International Competition (Czechoslovakia, 1985), “Vianna da Motta” (Lisbon, 1991), Prague Spring (1992), V. Hummel (1993), ve The Gernbach International Music Competition (1996) gibi yarışmalarda Birincilik Ödülü almıştır. Sanatçı, Yuri Bashmet  ile The Moscow Soloists (concertmaster & soloist), Sicilian Philharmonic, Munich Chamber Philharmonic, Kislovodsk Philharmonic, Briansk Philharmonic, Zagreb Philharmonic, West Bohemian Symphonic Orchestra, Virtuosi Pragensis, Kursk Chamber Philharmonic, Lviv Philharmonic gibi orkestralarla solist olarak konserler vermiştir.  Prince Albert Hall, Kioi Hall ve  Gewandhaus gibi en prestijli konser salonlarında konser veren sanatçı, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Churaschsische Philharmonic Chamber Orchestra  ve The Quintetto da Camera Berlin gibi orkestralarda da konuk başkemancı olarak görev 
yapmıştır.
Roman Fedchuk,  Avrupa’daki Iserlohn (Germany), Tour (France), Chursachsische Sommer (Germany), The 9th International Festival of Music and Dance – Ubeda (Spain), The 2nd Music Festival-Moscow (Russia), The Bohemia Festival (Czech Republic), International Festival of Vaclav Jirovec (Czech Republic), ve  Furth (Germany) festivallerine birçok defa konuk olmuştur.
Sanatçı J.S. Bach’ın keman konçertolarını CD ye kaydetmiştir. İki defa Japonya’ya turneye çıkmıştır. Romanya, Bukreş Ulusal Müzik Üniversitesinde, Prof. D. Goia ile orkestra şefliği çalışmış ve şef olarak uluslararası çıkışlarını Çek Cumhuriyeti, Romanya  ve Almanya’da yapmıştır.  R. Fedchuk Moskova Konservatuvarı’nda Prof. Z. Shihmurzaieva’nın öğrencisi olmuş ve ayrıca D. Tzyganov ve Isaac Stern ile çalışmıştır.
1994’ten  beri Prag’da yaşayan sanatçı çeşitli ülkelerin solistlerinden oluşan “Concertino,” isimli oda orkestrasını kurarak Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da konserler vermiştir. Roman Fedchuk Pilsen Konservatuvarı’nda keman öğretmenidir. Sanatçı, Competition of all Czech Conservatory ve Arthur Grumiaux International Competition /Bravo, Belgium/  gibi birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarının jüri üyesidir.
Marketa FrankovaMARKETA FRANKOVA, Keman
Marketa Frankova, 1985‘te, Çek Cumhuriyeti, Karlovy Vary’de doğmuştur. 1994‘te  Usti nad Orlici’de , Kocian Keman Yarışması‘nda Üçüncülük Ödülüne laik görülmüştür. Pilzen Konservatuvarnda Prof. Roman Fedchuk ile keman çalışarak mezun olmuştur.1995‘ten itibaren sanatçı Almanya , Holanda ve Çek Cumhuriyeti‘nde solist olarak konserler vermiştir. 2008-2010 döneminde Robert Cani (L. A. Symphony, USA) ve Prof. Solomii Soroky’nin (Detroit Universitiy) “master class“ larına katılarak diploma almıştır. 2010 da Pilzen‘de, Mestanska Beseda Senfoni Orkestrası eşliğinde Wieniawski‘ nin 2.Konçerto’sunu icra etmiştir. 2010’da  Moldova, Chisinau’da yapılan Uluslararası Keman Festivali’nde Çek Cumhuriyeti‘ni temsil etmiştir. Burada kendisine  Steven Huang (USA) ve Dimitru Goia yönetimindeki Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası eşlik etmiştir. 2011‘de European Prague Quartet ile Japonya turnesine katılmıştır.
Sanatçı  The Baroque Consortium Prague or Concertino  gibi çeşitli oda müziği toplulukların üyesidir. Marketa Frankova , Prof. Iakov Zats’ın asistanıdır. (Italy, Milano Conservatoire, Catania). Prag Yaz Akademisi‘nde   2012, 2013 ve  2014’te ders vermiştir. Solist olarak 2012, 2013, 2014 ve 2015‘te  Prag‘ta yapılan Yaz Müzik Festivali’nde konserler vermiştir. 2012-2014 döneminde sanatçı Meksika , Yukatan Senfoni Orkestrası’nda görev yapmıştır. 2014-2015 döneminde İtalya, Meksika ve Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli oda müziği konserleri vermiştir. 2015’te sanatçı Çek Cumhuriyeti ve Moldova’daki bazı orkestralar ile solist olarak konserler vermiş ve aynı senenin Haziran ayında Moldova Ulusal Filarmoni Orkestra’sıyla ilk CD albümünün kayıtlarını yapmıştır.
M.AgafitaMİHAİL AGAFİTA,  Şef
“Avrupa’nın en yetenekli genç şeflerinden biri” olarak anılan Mihail Agafita , 20 yıl içinde Romanya, Moldova, İspanya, Finlandiya, ABD, Ukrayna, Rusya ve Belarus’ta çeşitli orkestralarla  500’ü aşkın senfonik konser, opera ve bale temsilleri yönetmiştir. Yanı sıra Yunanistan, Portekiz, İtalya, Fransa, Monako’da konserler vermiş ve The Moscow Philharmonic Orchestra, The National Radio Orchestra of Bucharest, The National Philharmonic of Belarus, Romanya’nın Cluj Philharmonic ve Iasi Philharmonic  gibi büyük orkestraları, Targu Mures, Brasov, Sibiu, Bacau, Craiova, Botosani, Ploiesti, Satu Mare’deki  filarmoni orkestraları, ayrıca Orquesta de Extremadura (Spain), Pori  Sinfonietta (Finland ), Owensboro Symphony, Great Falls Symphony Orchestra, Ohio University Symphony Orchestra (USA), The St.Petersburg  State  Ice  Ballet ( Russia), The Chisinau National Opera  and  Ballet Theatre (Moldova),ayrıca The Academic Opera and  Ballet Kharkov ve The Academic Opera and Ballet Theatre Dnepropetrovsk (Ukraina ) gibi birçok orkestrayı yönetmiştir. 
1973’te Moldova’da doğan Mihail Agafita , Chisinau Ulusal  Sanat Entitüsünde şeflik öğrenimi görmüş daha ileride  St. Petersburg şeflik ekolünün ustalarından biri olan, ünlü Prof. Dimitru Goia ile Romanya Bukreş Ulusal Müzik Üniversitesinde şeflik çalışarak Lisans ve Master eğitimini tamamlamıştır. 2005 ve 2007’de Agafita, Chisinau’daki Almanya Başkonsolosluğu’nun organize ettiği Patrick Strub’un şeflik “master class” larına katılmıştır. 2004’ten itibaren sanatçı Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası’nın şefi olmuş ve 2013’te aynı orkestranın Birinci Şefi ve Genel Müzik Direktörü konumuna getirilmiştir. 2009-2013 döneminde sanatçı, Romanya, Cluj’da  Transylvania State Philharmonic Orchestra’ nın  şefi olmuş ve aynı orkestrayla 2011’de Bukreş’te “Uluslararası George Enescu Festivali”ne katılmıştır.  Agafita  yıllar  boyu Robert Levin, leonita Vaduva, Dana Borsan, Isabel Pantoja, Cristina Anghelescu, Valentin Gheorghiu, Dieter Flury, Philippe Cuper, Alexei Nabioulin, David Grimal, Csiky Boldizar, Serban Lupu, 
Gabriel Croitoru, Alexandru Tomescu, Ashot Khachatourian, Liviu Prunaru, Remus Azoitei, Florin Croitoru, Perenyi Miklos, Georgeta Stoleriu, Anatoly Krastev, Marko Ylonen, Anton Niculescu, Ilian Garnet, Patricia Kopatchinskaja, Valentina Nafornita, Radu Marian, Alexandra Conunova-Dumortier, Jean-Francois Antonioli, Balint Janos, Maria Biescu, mark Drobinsky, Thomas Pandolfi, Mahai Ungureanu, Boris Adrianov, Florin Ionescu Galati, Andrei Jilihovschi, Gintaras Janusevicius, Razvan Suma, Lorene de Ratuld gibi önemli isimlerle sahneyi paylaşmıştır. Şefin en parlak çıkışları arasında İspanya’nın büyük şehirlerinde  ünlü İspanyol şarkıcı İsabel Pantoja ile birlikte   gerçekleştirdiği konser turnesi vurgulanabilir. Bu ortak çabalar Barcelona’nın prestijli Palau de Musica konser salonunda verilen kayda değer üç konserle sonuçlanmış, Sony’den CD ve DVD’ye kaydedilmiştir. 
2010’da Agafita, Moldova Müzisyenler Birliğine üye olmuştur. Mihail Agafita’nın  kariyerinin başından beri  sergilediği  kişilik, artistik yetenek, rafine teknik ve etkileyici yorumculuk çok büyük beğeni kazanmıştır. Yoğun konser faaliyeti ve müziğin ve sanatın gelişmesi ve teşvik edilmesine vermiş olduğu üstün hizmetinden dolayı  Mihail Agafita’ya,  Moldova Cumhurbaşkanı  yazısıyla  “Honoured Master of Arts” unvanı verilmiştir.     
Nikolay KazakovNİKOLAY KAZAKOV, Klarnet
Nikolay Kazakov, 8.12.1980’de Bulgaristan, Omurtag’da doğmuştur. Varna ‘daki “Dobri Hristov” Müzik Lisesi’nde, İvan Germanov’un sınıfında klarnet dersi görmüştür. 1999’da Sofya “Prof. Pancho Vladigerov”  Ulusal Müzik Akademisi’ne girerek  Prof. Petko Radev’in klarnet öğrencisi olmuş ve aynı hocanın yanında master eğitimini  2005’te tamamlamıştır. Sanatçı halen Sofya “Prof. Pancho Vladigerov”  Ulusal Müzik Akademisi’nin Akademik Senfoni Orkestrası’nda 1.klarnet-solist görevine devam etmektedir. Sanatçı şu ödüllere laik görülmüştür:  Çek-Slovak Müziği Yarışması- Varna, Üçüncülük;  Fransız Müziği Yarışması- Plovdiv, İkincilik; Ulusal “Svetoslav Obretenov” Yarışması- Provadia, İkincilik.  
Tsvetana BandalovskaTSVETANA BANDALOVSKA,  Soprano
Tsvetana Bandalovska, Siktivkar, Komi, Rusya’da doğmuştur. 1999’da Sofya “Prof. Pancho Vladigerov” Ulusal Müzik Akademisi’nden opera şarkıcılığı branşından master derecesiyle mezun olmuştur. 
Sanatçı , Anna Tomowa-Sintow, Salvatore Fisichella, Alexandrina Miltcheva, Christina Angelakova gibi önemli sanatçı ve şan hocalarından ders almış ve daha ileride Raina Kabaivanska, Gena Dimitrova ve şef  Dr. Gustav Kuhn gibi büyük isimlerle çalışarak becerilerini daha da üst noktaya getirmiştir. Şuan Tsvetana Bandalovska Sofia Ulusal Operası’nın kadrolu solist sanatçısıdır. Sanatçının ödülleri arasında en önemlisi 2004-Boris Christoff Yarışması’ndan aldığı gümüş madalyadır, ayrıca “The BBC Cardiff Singer of the World 2005” ve 2001’de Placido Domingo’nun Operalia’sında (Washington, DC, USA) Bulgaristanı temsil etmiştir. Sanatçı Macaristan’daki Bartok&Puccini , Türkiye’deki Aspendos ve İsviçre’deki Klasik Açık Hava Festivallerine katılmıştır. Ayrıca Çin, Beijing, Yasak Şehir’de Justus Franz yönetimindeki “Orchestra of Nations” ile Beethoven’in 9.Senfonisini seslendirmiştir. Bandalovska’nın repertuvarı Elsa – Lohengrin, Isolde – Tristan und Isolde, Salome – Salome, Dido – Dido&Aeneas, Donna Anna& Donna Elvira – Don Giovanni, Pamina – Die Zauberflöte, Mimi – La Boheme, Marguerite – Faust, Michaela – Carmen, Cio-Cio-San – Madama Butterfly, Liu – Turandot, Desdemona – Otello, Leonora – Il Trovatore rolleriyle beraber oratoryo ve oda müziği eseleri de içermektedir. Sanatçı İspanya, Fransa, Almanya , İtalya , Tayvan, ABD, Rusya, Tunus ve İngiltere gibi ülkelerin sahnelerinde icralar sunmuştur. 2009 da Bulgaristan’da, Richard Strauss’un “Salome” operasındaki baş rolünü ilk icra eden  Bulgar opera sanatçısı olmuştur. 2011’de Bulgar kültürüne katkılarından dolayı Bulgaristan Kültür Bakanlığı tarafından sanatçıya Onur Diploması verilmiştir.  Sofya Ulusal Operasında sahneye konulan Wagner’in  Die Walküre operasındaki  Sieglinde rolü için Bandalovska’ya Bulgar Müzisyen ve Dansçılar Birliği tarafından  “Crystal Lyre” Ödülü verilmiştir.
Özcan Sönmez-3 CD afişMOLDOVA ULUSAL FİLARMONİ ORKESTRASI  “SERGHEİ LUNCHEVİCİ”
Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası  seşkin müzisyenlerden oluşan bir topluluk olarak 1930’da kurulmuş  ve ilk şefleri A. Climov olmuştur. Yıllar boyunca orkestra  yurtdışında ulusal  kültürün ve sanatın  temsilcisi olmuştur. Orkestranın repertuvarı senfonik ve vocal-senfonik müziğinin   başyapıtlarından oluşmaktadır. Orkestra 17.-21. y .y. zaman dilimi içinde yazılan  farklı dönem ve still özelliklerini taşıyan çeşitli  eserleri  icra etmektedir.  Moldova ve Romanya bestecilerinin eserleri orkestranın repertuvarında özel bir yere sahiptir. Orkestra, her üyesi üst  profesyonel beceri seviyesinde ve deneyiminde olan, 80 kişiyi aşan bir kadroya sahiptir.
80 seneyi aşkın orkestra, D. Shostakovich, D. Kabalevsky, A. Khachaturyan, A.Gauk, K. Kondrashin, O.Chekigean, O.Jansons, K.Esterreicher, St. Niculescu, A.Vieru, A.Iorgulescu, D.Rotaru, L.Danceanu, M.Jora, M.Negrea, C.Tsaranu, V.Munteanu gibi uluslar arası tanınmış en büyük müzisyen, besteci ve şeflerler ile çalışmıştır.
1950-1970 döneminde orkestra , D. Oistrah, M. Rostropovich, L. Kogan, E. Ghilels, S. Rihter, G. Kremer gibi ünlü müzisyenlerle konserler vermiştir. Daha ileride orkestra Marc Zeltzer, Vladimir Viardo, Lev Vlasenco, Alexandr Palei, Vinicu Moroianu (piyano), Dora Schwarzberg, Gabriela Croitoru, Daniel Podlovschi, Maya Katharina Koch, Tatiana Bysheva-Vavilova (keman), Marin Smeshnoi, Razvan Suma, Bogdan Postolache (çello) gibi isimlerle çalışmıştır. 
Orkestra, P.Migard, P.D.Ponelle (France), P.Strub (Germany), O. Calleya (Spain), D.R.Pacitti (Italy), C.Esher (Switzerland), S.Numminen (Finland), D.Postema (Holland), R.Luther, Ch. Ansbacher (USA),L.Matos (Brazil), M.Gorenstein (Russia), V.Cojuhari, D.Sipitiner (Ukraine), D.Marcian, A.Ganea, O.Balan, H.Andreescu, C.Mandeal, I.Dumanescu (Romania) gibi seçkin  şeflerin sayesinde artistik anlamda çok hızlı şekilde büyük aşamalar kaydetmiştir.
Orkestra , Almanya, İtalya, Portekiz ve Romanya gibi ülkelerde uluslararası  festivallerde üstün başarılara imza atmıştır.
İSTANBUL  LAMENTO’SU
“İstanbul lamento’su”  1992’de viyola ve piyano için bestelenmiş ve birkaç sene sonra da  keman ve piyano için düzenlenmiştir. Eserin 1998’de İstanbul, Aksanat’taki  ilk icrasından sonra, İki versiyonu da çeşitli konserlerde seslendirilmiştir.  2014, Mayısta besteci iki versiyonu da solo enstrüman ve yaylı sazlar orkestrası için düzenlemiştir. Keman ve yaylı sazlar orkestrası versiyonu 27.06.2015’ te Çek kemancı Marketa Frankova ve Mihail Agafita yönetimindeki Moldova Ulusal Filarmoni Orkestrası “Serghei Lunchevici” ile kaydedilmiştir. Dünya müzik literatüründe “Lamento” (İtalyanca)  başlıklı eserler ağlama ve yakarış niteliğindedir.  “İstanbul lamento’su “ bestecinin İstanbul’da geçirdiği,  zorluklarla dolu ilk yıllarının bir yansımasıdır. 
SERENAT
“Serenat” başlıklı eser 1998’da İ.Ü.Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Gürhan Eteke’nin ricası üzerine klarnet ve yaylı kuartet için yazılmıştır.  “Serenat” başlığı müzikteki Klasik döneminin serenatlarını çağrıştırır. Özcan Sönmez kendi eserinde Klasik dönem serenatlarına has akıcılığı ve hafifliği daha çağdaş bir müzik dille yansıtmıştır. Eser ilk defa 1998’de İstanbul, Aksanat’ta İ.Ü.Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından seslendirilmiştir. Eser klarnet korosu için düzenlenmiş ve Hakan Şensoy yönetimindeki İstanbul Klarnet Korosu tarafından seslendirilmiştir. Son olarak besteci eseri klarnet ve yaylı sazlar orkestrası için tekrar düzenlemiştir. Bu versiyon 29.11.2015’te Sofya’da solist Nikolay Kazakov ve Özcan Sönmez yönetimindeki Sofya Solistleri Oda Orkestrası ile kaydedilmiştir.    
SENSİZ 
Bu eser Özdemir Asaf’ın “Sen Sen Sen” (1956) şiir kitabından “Sensiz” başlıklı şiiri üzerine bestelenmiştir. Soprano ve orkestra için yazılan bu şarkı 2014’ün sonbaharında tamamlanmıştır. Eserin orkestrası yaylı, ikili nefesli grubu ve timpani dahil  perküsyon enstrümanlarından  oluşur. Eser henüz bir konserde seslendirilmemiştir. Eserin kaydı  29.11.2015’te Sofya’da, soprano Tsvetana Bandalovska,  Özcan Sönmez yönetimindeki Sofya Solistleri Oda Orkestrası ve  onlara eşlik eden  nefesli ile perküsyon enstrümanlarıyla  yapılmıştır. 
“BASSO OSTİNATO” ÇEŞİTLEMELERİ VE ARYA
Besteci bu esere 1990’da Plovdiv-Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisinde okurken başlamış ve 1991’de tamamlamıştır. Eser ilk defa 28.09.2000’de İstanbul  İtalyan Kültür Merkezi’nde bestecinin şefliğiyle  Sera Oda Orkestrası  tarafından seslendirilmiştir.  Daha ileride 19.02.2001’de Prof. R.M. Aslanov yönetimi  altında olan  İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Öğrenci Senfoni Orkestrası eseri AKM’de icra etmiştir. Eserin son konser icrası 25.02. 2005’ te  Fransız Kültür Merkezinde “9 Yaylı için müzik” adlı çağdaş müzik günlerinde bestecinin yönetimi altında gerçekleşmiştir. Eser 29.11.20015’te Sofya’da, Özcan Sönmez  yönetimindeki Sofya Solistleri Oda Orkestrası ile kayıt edilmiştir.  
“Basso ostinato”  çeşitlemeleri  müzikte  Barok ve öncesi dönemlere ait bir formdur (pasakalya, ground ). İlk başta bir bas teması sunulur ve temanın her tekrarıyla sırayla üzerine giren üst partiler yeni melodik çeşitlemeler oluşturmaktadır. Benzer bir yapıda olan Ö.Sönmez’in  çeşitlemelerinde ise ikinci yarıda  kontrpuan prensipleri yerine armoni  prensipleri hükmetmeye başlar  ve tema  orta ve üst partilerde de duyulur. “Basso ostinato” gibi eski  bir  formda  yazmasına  rağmen, besteci çağdaş bir armoni dili kullanmıştır. Eserin ikinci bölümü olan “Arya”  Adagio  gibi  ağır bir tempodadır. Bu uzun soluklu melodi  Bach’ın enstrümantal “Air”larini andırır. Çağdaş armoni Bulgar bestecilerinin eserlerini çağrıştırır.
Sofya Solistleri OrkestrasıSOFYA SOLİSTLERİ ODA ORKESTRASI
Sofya Solistleri Oda Orkestrası çağımızın  en  eski Avrupa oda orkestralarından biridir. Orkestra 1962’de Sofya Operası’nda görev yapan bir genç müzisyenler grubu tarafından kurulmuştur. 1962, Mart’ta Michail Angelov  şefliğinde  verilen ilk konser Sofya dinleyicilerinin ilgisini çekerek,  sempatisini kazanmıştır. Kısa bir zaman sonra orkestra yurtdışı turnelerine başlamıştır. Üç şef orkestranın gelişmesinde ve özel bir tını oluşturmasında önemli rol oynamıştır:  Vassil Kazandjiev ( 1964-1978), Emil Tabakov (1979-1988) ve 1988’den günümüze kadar yöneten  şef  Plamen Djouroff. Bu uzun vadeli müzik ilişkileri orkestranın yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır. 50 sene içinde Sofya Solistleri Oda Orkestrası  birçok ülkede 3000’i aşkın konser vermiştir . Geçmişte  Almanya ve Fransa’nın  büyük festivallerinde  beğeni  kazanan   orkestra , günümüzde de “San Sebastian  and Santander“  (ispanya), Zagreb ve Dubrovnik ( Hırvatistan ), “Citta di Castello” (İtalya ), “Louvain“ (Belçika), Bergen (Norveç) gibi  birçok Avrupa festivalinde  popüler olmaya devam etmektedir. Genelde Avrupa’ya  birçok konser turnesine çıkan orkestra ABD’ yi de 10 defa ziyaret etmiştir. Bunların dışında Güney Amerika’ya 3 turne, Japonya’ya 14 turne, Kore’ye 7 turne, Hindistan, Çin, Singapur, Malezya, Endonezya, Filipinler  ve Avustralya gibi ülkeleri de ziyaret etmiştir.
Orkestra birçok prestijli yerde icralar gerçekleştirmiştir:  Carnegie Hall-New York; Royal Albert Hall- London; The Barbican; Gewandhaus-Leipzig; Herkulessaal-Munchen;The  Salle Gaveau-Paris; Concert Gebouw –Amsterdam; Palau de la Musica-Barcelona; Seoul Art Centre;  The Sydney Opera House- Avustralya;  Suntory Hall-Tokyo; Bunkakaikan , Art Space Centre ve  Osaka Symphony Hall. 2011’de  Sofya Solistleri Oda Orkestrası  ilk defa Orta Doğu’yu ziyaret etmiştir. Orkestra, Lübnan, Beyrut’ta  Orta Doğu’nun en prestijli festivallerinden biri olan  “Al Bustan Festival ” açılışını yapmıştır. Daha ileride orkestra Cezayir’de bir festivale katılmıştır. Geçmişte uluslar arası olarak tanınmış  Henryk Szeryng, Daniil Shafran ve Nicanor Zabaleta gibi  sanatçılar  orkestra ile konserler vermiştir. Daha yeni zamanlarda orkestra Nigel Kennedy, Heinz Holliger, Patrick Gallois, Albrecht Breuninger, David Walter, Carlos Barbosa-Lima gibi isimlerle çalışmıştır.
CD'den edinmek isteyenler için: http://www.esenshop.com/detail.aspx?id=99066
evetbenim sanat güneşi logo

Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
Haber İçerik-Bilgi: Özcan Sönmez

evetbenim4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir