Resim Sanatında bir özgün yöntem

 

 

 

 

 

Tevfik Yalçın

 

 

> Özgeçmiş

> Tablolar

> Sanatta Tevfik Yalçın

> Süreç ve Nitelik

> Resim Sanatı

> Freeline

 

SANAT YAZILARI

 

Resim sanatında bir özgün yöntem

Freeline :Özgür çizgi

Sözlük anlamıyla özgün: 1) yalnız kendine özgü bir niteliği olan,
kopya olmayan. eş. orijinal 2) ilk kez yapılmış olan, taklit olmayan.
3) Bir buluş sonucu yaratılan, benzerlerinden değişik ve üstün olan.
4) Örnek diye alınmaya değer olan. 5) Hiç kimseye benzemeyen, değişik ve ilginç yönleri bulunan, kendine özgü olan (kimse) olarak tanımlanmaktadır.

Bu noktada, resim sanatının başlangıçtaki iki önemli unsurunun tanımına bakalım:

Çizgi: Bir şey başka bir şeye dokunarak geçerken o şeye bıraktığı ince ve uzun iz ya da kalem ve benzeri araçlarla çizilerek, çizmek yoluyla oluşturulmuş iz. bir noktanın yürütülmesiyle ortaya çıkan ya da noktaların birleştirilmesiyle oluşan biçim. ör. nokta devinerek çizgi olur ve çizginin tek boyutu vardır, o da uzunluktur.

Desen: 1) bir yüzeye çizilen, nesnelerin renklerini değil de biçimlerini, belirli çizgilerini gösteren resim. 2) görsel bir etki yaratmak ereğiyle yapılmış çizgisel resimlerin ortak adı.

Akademik resim: Öğretiye, bilgiye dayalı ve uygulamada plan, anatomi, renk, armoni, perspektif, denge, vs. öğeleri; yapılışında toplayan kuralcı resim.

Soru şu: Acaba biz çizgiyi hiç kesmeden, koparmadan; objeleri tanımlar, konuyu anlatır ve psikolojiyi aktarabilir miyiz? Yine çizgiyi özgürleştirerek; resim sanatının örneklerinden; portre, dışavurum resmi, Peyzaj,ölü doğa vs. örnekleri yapabilir miyiz? Evet yaparız. Sanat tarihi içinde İtalyan asıllı resim sanatçısı Amadeo Modigliani’nin; desen çalışmaları içinde ve genellikle Caferlerde, kalemini hiç kaldırmadan insan portreleri yaptığı söyleniyor. Burada Modigliani’nin bu çabasını artistik bir şaşırtmaca veya zeka oyunu olarak görebiliriz. Yine kübist resim sanatı içinde bazı tablolarda gerçek freeline tarzı resim yapmaya değinildiği ancak bunun özgün bir tarz olarak ortaya konulmadığı ortaya çıkıyor. Somut bir örnek olarak: İgor Strawinsky’in 1919 yılında Paris’te verilen konser için bir piyano partisyonununa kapak olarak iki müzisyenin “single line” tek çizgi olarak Picasso’nun çizdiği desen; freeline için somut ve güzel bir örnektir. Sonuç olarak; freeline konusunda sanat tarihi içinde bazı yaklaşımlar bulunsa bile; kurallı ve manifestosu (bildirisi) ortaya konulmuş bir örnekler grubu bulmak neredeyse olanaksız hale geliyor.

Ancak insan yaşantısında freeline resim yapmanın ilk örneklerini çocukluk dönemlerinde görüyor, daha sonra da bunu işletmelerde yapılan fonksiyonel organizasyon toplantılarında tepe yöneticilerinin toplantı sırasında önlerindeki bloknotlara bilinçsizce çizdikleri karalamalarda bulabiliyoruz. Özellikle Anadolu’daki kırsal kesimdeki erkek çocukların oyunları sırasında toprağa içgüdüsel olarak yaptıkları bezemeler şaşırtıcı olabilmektedir. Yine bir bahçıvanın bahçeyi sularken hortumuyla kesintisiz toprakta çizdiği su çizgileri de birer freeline örnekler sayılabilir. Yine çocuk, kalem ve kağıtla ilk tanıştığında kesintisiz çizginin arkasından koşar. Doğal ki bunların hiç biri sanatsal çaba olarak görülemez.

Sonuç: Resim sanatı başlangıcından itibaren; teknik, estetik, malzeme olarak büyük aşamalar geçirmiştir. İki boyutlu bu sanat, insanın gelişmesine paralel olarak yeni biçimler almış, yeni anlatım yolları bulmuştur. Bu değişim sürecektir. Tüm bu gelişmelerin oluşumunda; fotoğrafın bulunmasıyla resim sanatı üstlendiği bir çok görevi bu alana aktarmış ve kısaca özgürleşmiştir. Hepimizin bir çizgisi vardır. Biz kendi çizgimizi özgürce sürdürür ve onu düşünce temeline oturtabilirsek; kendi resmimizi tamamlamış oluruz. Freeline çalışmalarımın gün ışığına çıkacağı 2000’li yılların hemen başlangıcında; yaşayan her insanın yeni bir yöntemle resim yapmanın zevkine varacağı, kendini anlatacağı görülecektir. Bu noktada kimse ;çocukların eline “bu nasıl resim?!!” diye vurmayacaktır.
 

Tevfik YALÇIN

 

 

   

 

 

Tevfik Yalçın: Guaj boya, 42 x 30 cm. Küçük Kılarinetçi Kız KamucanTevfik Yalçın: Pastel ÇalışmaTevfik Yalçın: Tuval, yağlı boya 62 x 43 cm. Genç KızTevfik Yalçın: karton tuval, yağlı boya , 39 x 53 cm. Genç kız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir