TRT Radyo 3 Klasik Kuşak: Yorumlar Yorumcular

0


http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=radyo&k=radyo3

"YORUMLAR YORUMCULAR"DA EDVARD GRİEG ÖZEL ANMA PROGRAMI-1 (31 Ağustos 2017 saat: 13:00-14:00)
Ahmet Makal: Norveç'li besteci Edvard Grieg, 4 Eylül 1907 günü yaşama veda etmişti. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın üç programını, ölümünün 110. yıldönümü münasebetiyle Grieg'e ayırıyor ve onun değişik türlerdeki eserlerini en iyi icralarıyla sunuyoruz. 31 Ağustos Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak ilk programımızda bestecinin orkestra eserlerini, ünlü şef Neeme Jarvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Jarvi'nin, bestecinin tüm orkestra eserlerini içeren 6 CD'lik emsalsiz Grieg edisyonundan, Lirik Süit ve Norveç Dansları ile melodilerini sunacağımız bu Grieg şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın!

"YORUMLAR YORUMCULAR"DA BİR ŞOSTAKOVİÇ VE BARSHAİ ŞÖLENİ 23.08.2017
Ahmet Makal: Büyük Rus besteci Dimitri Şostakoviç, 20. yüzyılın senfoni ustalarındandı. Yüzyılın acılarına da tanıklık eden 15 senfonisinin onun kişiliğinin dışa dönük yüzünü temsil ettiği; buna karşılık bestecinin yaylı çalgılar dörtlüleri aracılığıyla kendi içsel duygu, acı ve sevinç dünyasına kaçtığı ifade edilir. Yüzyılın büyük müzisyenlerinden biri olan viyolacı ve orkestra şefi, Şostakoviç'in yakın dostu ve eserlerinin önemli yorumcusu Rudolf Barshai; bu yaylı çalgılar dörtlülerinden bir bölümünü orkestra için yeniden düzenledi ve "oda senfonisi" olarak adlandırdı. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın iki programında bu eserleri hem özgün biçimleri, hem de orkestra düzenlemeleriyle sunuyoruz. 24 Ağustos Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak ikinci programımızda, bestecinin 10 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü; özgün biçimiyle Şostakoviç Kuartet'in, orkestra düzenlemesiyle ise Rudolf Barshai yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası'nın icralarıyla dinleyebileceksiniz. 
Bu Şostakoviç ve Barshai şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın.

                              "YORUMLAR YORUMCULAR"DA BİR ŞOSTAKOVİÇ VE BARSHAİ ŞÖLENİ  17.08.2017 
Ahmet Makal: Büyük Rus besteci Dimitri Şostakoviç, 20. yüzyılın senfoni ustalarındandı. Yüzyılın acılarına da tanıklık eden 15 senfonisinin onun kişiliğinin dışa dönük yüzünü temsil ettiği; buna karşılık bestecinin yaylı çalgılar dörtlüleri aracılığıyla kendi içsel duygu, acı ve sevinç dünyasına kaçtığı ifade edilir. Yüzyılın büyük müzisyenlerinden biri olan viyolacı ve orkestra şefi, Şostakoviç'in yakın dostu ve eserlerinin önemli yorumcusu Rudolf Barshai; bu yaylı çalgılar dörtlülerinden bir bölümünü orkestra için yeniden düzenledi ve "oda senfonisi" olarak adlandırdı. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın iki programında bu eserleri hem özgün biçimleri, hem de orkestra düzenlemeleriyle sunacağız. 17 Ağustos Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak ilk programımızda, bestecinin yaylı çalgılar dörtlüleri arasında en sevileni olan 8 numaralı dörtlüyü; özgün biçimiyle Şostakoviç Kuartet'in, orkestra düzenlemesiyle ise Rudolf Barshai yönetimindeki Avrupa Oda Orkestrası'nın icralarıyla dinleyebileceksiniz. Bu Şostakoviç ve Barshai şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın

                                      "YORUMLAR YORUMCULAR"DA BİR MOZART VE SCHNABEL ŞÖLENİ 10.08.2017
Ahmet Makal: 1882-1951 yılları arasında yaşayan Avusturya'lı piyanist ve besteci Artur Schnabel, 20. yüzyılın en büyük Beethoven yorumcularından biriydi ve bestecinin piyano dağarının zirvelerini teşkil eden 32 piyano sonatını da tümüyle kayda alan ilk sanatçıydı. Schnabel'in Beethoven'le neredeyse özdeşleşen ismi, onun diğer bestecilerin eserlerindeki ustalığının yeterince görülmesine engel olmuştur. Oysa Schnabel büyük bir Mozart, Schubert ve Bach ustasıydı da. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın iki programını Schnabel'in bu bestecilerin eserlerinden yaptığı kayıtlara ayırıyoruz. 10 Ağustos Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak dizimizin ikinci programında, Schnabel'i Mozart'ın piyano konçertolarında dinleyebileceksiniz. Sunacağımız eserler, bestecinin en sevilen eserlerinden biri olan 21 numaralı konçerto ve oğlu piyanist Karl Ulrich Schnabel ile birlikte seslendirdikleri iki piyano için 10 numaralı konçerto. Bu Mozart ve Schnabel şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın.
                                       "YORUMLAR YORUMCULAR"DA BİR SCHUBERT, BACH VE SCHNABEL ŞÖLENİ 03.08.2017
1882-1951 yılları arasında yaşayan Avusturya'lı piyanist ve besteci Artur Schnabel, 20. yüzyılın en büyük Beethoven yorumcularından biriydi ve bestecinin piyano dağarının zirvelerini teşkil eden 32 piyano sonatını da tümüyle kayda alan ilk sanatçıydı. Schnabel'in Beethoven'le neredeyse özdeşleşen ismi, onun diğer bestecilerin eserlerindeki ustalığının yeterince görülmesine engel olmuştur. Oysa Schnabel büyük bir Mozart, Schubert ve Bach ustasıydı da. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın iki programını Schnabel'in bu bestecilerin eserlerinden yaptığı kayıtlara ayırıyoruz. 3 Ağustos Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak programımızda, Schnabel'i Schubert'in impromptü ve moments musicaux'ları ile Bach'ın İtalyan Konçertosu'nda dinleyebileceksiniz. Bu Schubert, Bach ve Schnabel şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın!
YORUMLAR YORUMCULAR"DA BİR KARAJAN VE İKİNCİ VİYANA OKULU ŞÖLENİ!
27.07.2017 Perşembe, saat: 13:00-14:00

20. yüzyılın değişik açılardan tartışmalı, ama her hâlükârda büyük şeflerinden Herbert von Karajan; olağanüstü geniş repertuarına karşın, yüzyılın öncü bestecilerine yeterince yer vermemekle eleştirilirdi. O gerçekten de, örneğin Pierre Boulez gibi 20. yüzyıl müziğinin Don Kişot'luğunu yapan bir sanatçı değildi. Buna karşılık, Karajan'ın yüzyılın bazı öncü bestecilerinin eserlerinden yaptığı kayıtlar, zamanın sınavını geçerek artık klâsikleşmişlerdir. TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"ın 27 Temmuz Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak programında, Karajan'ın yorumuyla "İkinci Viyana Okulu" bestecileri Schoenberg, Berg ve Webern'in eserlerini sunacağız. Programda yer alan eserler; Schoenberg'in Aydınlanan Gece'si, Webern'in Pasakalya'sı ve Berg'in Lirik Süit'inden bir parça. "Yorumlar Yorumcular"da bu İkinci Viyana Okulu ve Karajan şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın!

TRT Radyo 3 Klasik Kuşak: Yorumlar Yorumcular
20.07.2017 Perşembe, saat: 13:00 – 14:00


Ahmet Makal: TRT Radyo-3 Klâsik Kuşağı'nda "Yorumlar Yorumcular"da, kemancıların kemancısı Yehudi Menuhin'i, İngiliz bestecilerin eserlerinde dinlemeye devam ediyoruz. Dizimizin 20 Temmuz Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında yayınlanacak üçüncü ve son programında, sanatçıyı Vaughan Williams ve William Walton'ın keman-piyano sonatlarında dinleyeceğiz. "Yorumlar Yorumcular"da bu İngiliz oda müziği şöleninde birlikte olmak dileğiyle, müzikle ve sevgiyle kalın…

Ahmet Makal
Özgeçmiş: Ahmet Makal, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir. Temel akademik ilgi alanları Türkiye’nin toplumsal tarihi, emek tarihi ve iş uyuşmazlıkları kuramı olan Makal’ın, yayımlanmış beş kitabı ile Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum, Birikim, Çalışma ve Toplum, SBF Dergisi gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor. Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 adlı eseriyle, 2003 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne değer görüldü. Bilim ile sanatı yaşamın birbirini tamamlayan iki yüzü olarak gören Makal, akademik çalışmalarının yanı sıra sanatla, özellikle müzikle ilgileniyor. TRT Radyo 3 için 1996'dan bu yana “Yorumlar, Yorumcular” isimli klasik müzik programını hazırlamakta olan Makal, aralarında Radikal İki'nin de  bulunduğu çeşitli gazete ve dergilerde müzik üzerine yazıyor, Andante dergisi için “Büyük Yorumcular” ve "Şeytanın Al Dedikleri" köşelerini hazırlıyor.
I. YAYINLAR
A.Kitaplar

• Grev: Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar, V Yayınları, 235 sayfa, Ankara, 1987.
• Osmanlı İmparatorluğu‟nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, İmge Kitabevi Yayınları, 344 sayfa, Ankara, 1997.
• Türkiye‟de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, İmge Kitabevi Yayınları, 516 sayfa, Ankara, 1999.
• Türkiye‟de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963, İmge Kitabevi Yayınları, 568 sayfa, Ankara, 2002.
• Ameleden İşçiye – Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları, İletişim Yayınları, 404 sayfa, İstanbul, 2007.
• Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği, Hazırlayanlar: Ahmet Makal, Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi Yayınları, 439 sayfa, Ankara, 2012. 2 devamı için tıklayınız:  http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/makal/
Gerçekleşen Programlar: 
http://evetbenim.com/trt-radyo-3-klasik-kusak-yorumlar-yorumcular/
Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
Bilgi: Ahmet Makal 

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

adana escort sivas escort samsun escort antalya escort kayseri escort bodrum escort hatay escort canakkale escort sanliurfa escort elazig escort
ümraniye escort
kadikoy escort
atasehir escort
pendik escort