Türk Dili Dergisi 158.sayı okurları ile buluşuyor

Türk Dili Dergisi

Aylık Dergi
Yıl: 27, Cilt: 27, Sayı: 158, ISSN 1301 – 465X  EYLÜL- EKİM 2013, Ederi: 7 TL.
Sorumlu Yönetmen: Ahmet Miskioğlu

 

Ahmet Miskioğlu
Ali Dündar
K. VVales
Ahmet Kocaman
Mehmet Yalçın
Osman Bolulu
Mehmet Başaran
Cüneyt Tandoğan
Arife Kalender
Turan Tan
Öner Yağcı
Tansu Bele
Süreyya Ülker
Yılmaz Ersöz
Yıldız Tümerdem
Erhan Tığlı
Fuat Bozkurt
İbrahim Ortaş
Türkay Korkmaz
Turgut Acar
Nevra Bucak
Zeynep Aliye
Ruşen Eşref Yılmaz
Yeliz Turinay
Leyla Hanay
Hasan Akarsu
M. Güner Demiray
Arat Ovalı
 


Ahmet Miskioğlu: Türk Dili Dergisi Yönetmeni

Sait Maden İçin
Ahmet Miskioğlu

    Sait Maden'i Yitirdik. Bizim her hafta yaptığımız toplantıların en bağlı üyelerinden. Eşi Ayten Maden, daha önce gelir, o, işyerini kapatma süresi içinde biraz daha geç ulaşırdı. Bütün konuşmalara, etkinliklere katılırlardı, akşam yemeklerine de gelirlerdi. Bizim için büyük bir eksilme oldu Sait Maden'in öte evrene göçmesi. Kuşkusuz ki yalnız bizim için değil, bütün Türkiye'ye, bütün sanatseverlere baş sağlığı diliyoruz.

Sait Maden'in Emeği

     Onun bize Baudelaire çevirisini armağan ettiği günlerde dergimizin Mart 1997 sayısında "Sait Maden'" başlıklı şöyle bir açıklama yayımlamıştık .
    «Bu "Sait Maden" başlığı, "Baudelaire" olabilirdi, ya da 'Kötülük Çiçekleri"… Ama, Sait Maden'in emeği, bilinci, yeteneği isler İstemez, adını başa geçirtti. Sait Maden, hiçbir takıma, hiçbir kümeye girmemiş güçlü bir ozan. Reklama, reklamcılığa hiç yanaşmamış. Kendi kozasını ören ıpekböceği olarak yaşamı boyunca çalışmış. Onun ayrımına bile varamamış yüzeysel bakışlı eleştirmenlenmiz. O, usta bir ozandır, Türk&cc
edil;eden hiçbir ödün vermeyerek de şiir yazılabileceğini kanıtlamış bir ozan.
    Şimdi bir çığır açıyor Sait Maden: "Kötülük Çiçekleri"nin eksiksiz çevirisiyle karşımızda.. Çevirileri özgün betikleriyle birlikte yayımlamış. Doğrusu genç ozanlarımızın böyle bir yapıta gereksinimleri vardı. Nasıl edelim de onlara örnek gösterelim diye düşünüyorduk. İşte örnek: Sait MadenBaudelaire'in Kötülük Çiçekleri'nin çevirisini şiirlerin özgün biçimleriyie birlikte yayımlamış. Şöyle diyor kendisi "Kötülük Çiçekleri" için:
    "Elli yılda oluştu bu yapıt. Başlangıçta Fransızcayı ve Baudelaire'in dilini çözme çabasıyla eşzamanlı yürüyen İlk denemeler, yazıp bozmalar, çizip düzeltmeler. bıkıp usanmadan değiştirmeler, şiirde yaşamımızın devingenliğinden ileri geien koşullara (dil değişimi, Hececilerden Garipçilere., İkinciyenicilere, oradan günümüze gelen uygulama biçimleri gibi koşullara) bağlı değişmeler yüzünden efli yıl süren bir uğraş. Baudelaire de benzer çizgiden geçmiş: Yirmi altı yaşında tanıdığı Edgar Allan Poe'yu ilk başlarda güçlükler çekerek, ölene değin çevirmiş "Kardeş ruh" diyor onun için 'bana benziyordu da onun için çevirdim." Benim gerekçem de bu.
     Bizi böyle bir yapıta kavuşturduğu için Sait Maden'e sağolunuz diyoruz.»
     
Sait Maden'i Anlamak
     Yıl 1951… Çorum doğumlu Sait Maden Türkiye terine». Henüz 20 yaşındadır… (19 mu?)
     O yıl. Yaşar Nabi bir çeviri şiir yanşması açtı genç ozanlar ve şiire hevesli okurlar arasında Varlık
dergisinin Mal 1951de çıkan 368. sayısında konuyu herkese duyurdu: Gelen çevirilerden gerek aslına
uygunluk gerekse şiir değeri bakımından beğenilenler derginin Eylül sayısına değin sıra ile yayımlanacak. Bir seçici kurulca değerlendirilerek birinciye elli lira (50 TL), ikinci ve üçüncüye de yirmi beşer lira (25'er TL)armağan verilecek Çevirilerin yirmi dört dizeyi geçmemesi, yalnızca Fransızca, İngilizce. Almanca'dan klasik ve modern şiirlerin çevirilmesi isleniyor.
     Derginin Mayıs 1951'de yayımlanan 370. sayısından başlayıp çeviri şiirler çoğalarak çıkmaya başladı. Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos. Eylül. Ekim, Kasım. Aralık aylan okurlar için çeviri şiir bayramı jibi olmuştu. Beklenenden çok ilgi vardı Ve 1951 yılı bitti.
 
Takma Adla Katılan Sait Maden Birinci!
     Varlık dergisinin Ocak 1952 sayısında sonuçlar duyuruldu:

     Birinci – Baudelaire'in Moesla « Errabunda adlı şiirini çeviren S. Bekir

     İkinci – Yine Baudelaire'den Réversibilité adlı çevirisi için Naci Erdel
     Üçüncü – Rimbaud'nun Ofelya.adlı şiirim çeviren Vedat Üretürk
 
     On kişilik seçici kurulu oluşturan adlar da şunlardı; Nurullah Ataç, Sabri Esat Siyavuşgil, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Oktay Akbal, Orhan Hançerlioğlu, Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Ceyhun Atuf Kansu ve Yaşar Nabi.
     Şiirlerin seçiminde aslına "harfiyyen" bağlılıktan çok Türkçe şiir özelliğine yakışır olabilecek eksiksizlikte bir çeviri olması gözetilmiş, çevirisi en güç ve en çok uğraşıldığı belli olan şiirler üzerinde durularak seçim yapılmış olduğu açıklandı.
     Meğer. S. Bekir takma adıyla yarışmaya katılan genç, SAİT MADEN imiş. Armağanınızı almaya geliniz diye çağrılınca ortaya çıkıyor bu. Yaşar Nabi de durumu önceden bilmiyormuş. Sait Maden, 24 dizeden çok olmayacak dedikleri için Baudelaire'in 30 dizelik şiirinin son bendini eksik göndererek yarışmaya katılmış.
 
 
 
 
     
     Bu başarısından sonra, Sail Maden, hiç ara vermeden , çalışmalarını sürdürür durur. Yaşamak demek, çalışmaktır çünkü; ülkeye, ulusa, çevreye bütün yakınlarına görev yapmaktır çünkü… Emeği ciddiye almak… Sait Maden, on dokuz yaşındaki inanılmaz başarısından sonra her alanda yaptığı çalışmalarla büyük başarılar kazandı. Çevirdiği şiirlerin de daha güzel olmaları için üzerlerinde çalışmayı aralıksız sürdürdü.
Seksen iki yaşında evreni bırakıp gittiğinde tasarımcı, sanatçı ve ozan olarak üstün nitelikler, özellikler kazanmıştı. Onun her yapıtı bir başyapıttı. Sencer Karacalıoğlu'nun dergimizde yazdığı "Aramızdan 8irisi" dizisinde onu anmak istiyordu gönlüm. Ne yazık ki yitirdik onu. (Şiir Anıtları:1 Kötülük Çiçekleri, Baudlaire) adlı yapıtında birincilik kazandığı Moesta et Errabunda adlı çevirisini ne ölçüde değiştirmiş olduğunu ilgili genç ozanlar, genç çevirmenler ve genç okurlarımız için aşağıya aslı ile birlikte alıyorum, incelemeleri ve önceki çeviri ile de karşılaştırmaları için:
 
 

 
 
     *)Sait Maden, Şiir Anıtları 1, Baudelaire-Kötülük Çiçekleri, Çeviri Şiirler, İstanbul Çekirdek Yayınları Şubat 1996, 416 sayfa.

 

 

 
"TÜRK DİLİ DERGİSİ Okurlarına Gönderime Hazırlanıyor"
Görsel Seçkiler

 
 

Yılmaz  Karacalı, Sencer Karacalıoğlu, Ahmet Miskioğlu Melih Akkan,Ruşen Eşref Yılmaz, İbrahim Fırat


Ruşen Eşref Yılmaz, İbrahim Fırat, Yılmaz karacalı, Sencer Karacalıoğlu, Ahmet Miskioğlu, Melih Akkan


Sencer Karacalıoğlu, İbrahim Fırat, Yılmaz Karacalı, *Ruşen Eşref Yılmaz, Melih Akkan, Ahmet Miskioğlu

* Ruşen Eşref Yılmaz: TDD 158.sayı, 62 sayfada yayımlanan "Yemişli Köy" adlı öyküsünü okuyor.

 


Sayfa düzeni ve görseller: Tenise Yalçın evetbenim
tenise@evetbenim.com
Haber Kaynak: Türk Dili Dergisi 158.sayı
Başlık Yazısı: Ahmet Miskioğlu

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir