Türkiye Yazarlar Sendikası 19.Genel Kurul Sonuç Bildirgesi


www.turkiyeyazarlarsendikasi.org

TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 19. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
YAZARLAR DİRENİŞİN YANINDA
Türkiye Yazarlar Sendikası, ülkenin son derece kritik bir sürecinde 19. Genel Kurulu’nu topladı. Seçimler “baraj”, hazine yardımı ve söz eşitsizliği gibi olguların Anayasa’nın eşitlik ilkesini derinden yaraladığı bir ortamda yapılmaktadır.  Bütün bu adaletsizlik içinde dünyadaki bütün sınıf kardeşlerine, aklı ve yaşama gücüyle emeğe bağlanmış insanlara, işçi sınıfının sanıldığı gibi solmadığını ve her an ayaklanabilme yeteneğini koruduğunu gösteren grevler ve direnişler sürmektedir.
 
TOFAŞ, Renault, Türk Traktör başta olmak üzere, Bursa ve Kocaeli işçi havzaları ayaklandı; iktidar ve işbirlikçilerine karşı işçi sınıfı cüretini ve atılganlığını yeniden gösterdi.
 
TYS’nin bu Genel Kurul’u topluma dayatılan 12 Eylül yasalarının artık iflas ettiği ve bu yasalarla beslenen gericiliğin her yanından parçalanıp döküldüğü bir zamanda yapıldı. TYS özgürlük mücadelesinde kendine özgü yerini bundan sonra da koruyacaktır.
 
19. Genel Kurul’a ve TYS’ye emek veren yazarlar; ülkedeki dil, inanç ve cinsiyet eşitsizliği gibi insanın doğuştan gelen haklarını geçersiz kılan her türlü gericiliğe karşı mücadelenin ön saflarında yer alacaktır.

< strong style="border: 0px currentcolor; border-image-source: none; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim

tenise.yalcin@gmail.com 

Bilgi: Mehrizat/ mehrizat@gmail.com
Fotoğraflar: Kadir İncesu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir