Yaşayan Asker Ressamlar Resim Sergisi

Yaşayan Asker Ressamlar Resim Sergisi

13-30 Nisan 2010

Askeri Müze ve Kültür Sitesi

TSK Web sitesinden öğrendiğimize göre 10. "Yaşayan Asker Ressamlar" resim sergisi açılalacak. Modern resim sanatının ülkemizde ilk kez ders olarak konulduğu askeri okullar ve bunun devamında asker kökenli ressamların resim sanatına katkıları çok büyüktür.Bu serginin; Asker Ressamlarımızın bugün geldikleri noktayı göstermeleri açısından önemli bir sergi olma özelleiği öne çıkmaktadır.
evetbenim 


Sami Yetik (1878 – 1945) Kurtuluş Savaşı’ndan 1921

Fausto Zonaro: Er Tablosu, Askeri Müze

    "10’uncu Yaşayan Asker Ressamlar Resim Sergisi" 13-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenecektir.

    Açılış töreni 12 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 18.30’da yapılacak olan sergi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sanatseverlerin izlenimine sunulacaktır. Sergide 122 ressamın kurul kararı ile seçilen 198 tablosu yer alacaktır.

Asker Ressamlar
Alıntı
Vikipedi, özgür ansiklopedi

 
Salih Molla Aşki, Yıldız Sarayı Bahçesi’nden Peyzaj tüyb 72,5×91,5 cm İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Batı anlayışında Türk resim sanatının temelleri, 1795’te açılan Mühendishane-i Beri-i Hümâyun’da II Selim döneminde ilk kez resim derslerinin verilmeye başlandığı bu okulda atıldı. Böylece “Asker Ressamlar” olarak anılan ilk ressamlar da bu okuldan yetişti.

II. Mahmut, 19. Yüzyıl başlarında portresini yaptırıp devlet dairelerine astırdı. 1827’de açılan Askerî Tıbbiye ve 1834’te açılan Mekteb-i Harbiye’ye de resim dersleri konuldu. II. Mahmut’un Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasında resim öğrenimi için seçilenler de vardı. 1859’da açılan Mekteb-i Mülkiye, 1868’de açılan Galatasaray İdâdîsi (Lisesi) ve 1872’de açılan Darüşşafaka İdâdîsi’nde de programlara resim dersleri konuldu. Bu sayede Darüşşafaka’dan çok sayıda ressam yetişti. 19. yüzyılda bu okullardan yetişen Osmanlı ressamlarının çoğu asker kökenliydiler. Genellikle manzara resmi yapan bu asker kökenli ressamlardan ilk akla gelenler; Beşiktaşlı Tevfik, Giritli Hüseyin, Karagümrüklü Hüseyin, Darüşşafakalı Hüseyin, Mirlivâ Osman Nuri, Servili Ahmet Emin, Kaymakam Ahmet Şekür, Üsküdarlı Osman ve Bedri Kulları’dır.

Figürsüz Türk resim sanatını geliştiren asker ressamlar, eserlerini padişaha sunarak dikkat çekmek istediler. Önce Ferik İbrahim Paşa (1815-1891), Ferik Tevfik Paşa (1819-1866) ve Hüsnü Yusuf Bey (1817-1861) resim öğrenimi için İngiltere ve Fransa’ya gönderildiler, onları 1861 yılında Şeker Ahmet Ali Paşa (1841-1907), Süleyman Seyyid (1842-1913), Hüseyin Zekâi Paşa (1860-1919) ve Osman Nuri Paşa (1839-1906) izledi.

Tanzimat döneminde 1860’lı yıllarda Fransa’ya resim öğrenimi için gönderilen Türk ressamları için Paris’te Mekteb-i Sultani kuruldu ve 1874’e kadar hizmet verdi. Gèrome, Boulanger ve Cabanel atölyelerinde yetişen sanatçılar arasında Süleyman Seyyid ve Ahmet Ali Paşa sivrildi. Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yabancı ressamlar Osmanlı topraklarına gelerek çok sayıda gravür ve tablo yaptılar. 1874 yılında İstanbul’a gelen Fransız Guillement bir resim atölyesi kurdu. Bu atölyeden M. Civanyan ve S. Diranyan gibi ressamlar yetişti. İstanbul’da ilk tablolar 20 Şubat 1863’te açılan bir sergide sergilendi. Gerçek anlamda ilk resim sergisi ise, 1873 yılında Şeker Ahmet Ali Paşa’nın öncülüğünde açıldı. Sultan Abdülaziz 1871 yılında heykeltraş Fuller’e at üzerinde bir heykelini yaptırarak bir tabuyu daha yıktı. 1876 yılında II. Abdülhamit ile başlayan Meşrutiyet döneminde Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli’sinin kurulması için, 1882 yılı başlarında Osman Hamdi Bey (1842-1910) Paris’te resim öğrenimi gördüğü için görevlendirildi. Binasını da yaptırarak 3 Mart 1883 tarihinde okulun öğretime başlamasını sağladı. Bu tarihten itibaren Türk ressam ve heykeltraşları bu kaynaktan da yetişmeye başladı. Ressam Ömer Adil (1868-1924), Osman Asaf (1869-1935), Tekezâde Sait (1870-?), Mehmet Muazzez Özduygu (1871-1956), İsmail Hakkı Atunbezer (1871-1940) ve Şevket Dağ (1876-1944) okulun ilk mezunlarıdır.

 
Şeker Ahmet Paşa Erenköy Peyzajı tüyb 175×137 cmAsker ressamların etkinliklerini sürdürdüğü yıllarda bir grup ressamın yapmış olduğu ve Prof. Dr. Ayla Ersoy’söylemiyle: Aynı fırçadan çıkmış izlenimi veren manzara resimleriyle karşılaşılmaktadır. Türk resim sanatı içinde Primitifler[1] olarak da adlandırılan, bir kısmı askeri okul kökenli veya Darüşşafaka gibi sivil okullarda eğitim görmüş Necib, Kasımpaşalı Hilmi, Şefik, Salih Molla Aşkî, Şevki, Lofçalı Ahmed, Ahmet Ragıp, Giritli Hüseyin, Fahri Kaptan, Selâhattin, Cemal, Ahmet Şekür, İbrahim adlı sanatçıların imzalarına rastladığımız bu resimlerde, Yıldız Sarayı, Yıldız Camii, Kağıthane, Ihlamur Kasrı ve benzeri yapıların çeşitli görünümleri sıkça işlenen konulardır. Bu arada 19. yüzyılın ilk yarısında icat edilen fotoğraf makinesi, icadından kısa bir süre sonra ülkemize girmiş ve özellikle İstanbul’da çok sayıda fotoğraf atölyesi açılmıştır. Ortak manzara geleneğine dahil tabloların, halen İstanbul Üniversitesi Kitaplığı’nda bulunan Yıldız Fotoğraf Albümleri’nde fotoğrafları bunların mevcut fotoğraflarından yararlanılarak yapıldıkları belgeleri mevcuttur.

 Türk Resim Sanatında Asker Ressamların Etkileri:

1873 yılında askeri yüksek okulların öğretim programlarına konan desen dersleriyle başladı. İlk meyvesini İbrahim Paşa ile verdi. Hüsnü Yusuf takip etti. Süleyman Seyyıd Bey, Şeker Ahmet Ali Paşa, Ahmet Emin batı tekniği ala
nında Türk resim sanatı öncüleri ve yeniliklere yönelme hareketlerinin müjdecileri oldular. Paris sanat çevrelerini hakimiyeti altında tutan Romantizm ve Neo Klasizme rağmen yurda dönüşlerinde Courbet’in renk ve canlılık endişesini getirdiler. Onlar sadece batı tekniği ile resmi değil Paris’in Çağdaş Sanat anlayışını da beraberilerinde getirdiler. Pariste öğrenimi sırasında Şeker Ahmet Ali Paşa dönemin hükümdarı Abdülaziz’in portresiyle sergiye katıldı. (yurtdışında ilk kez sergiye katılan sanatçımız). Bu sanatçılar ilk kez 1874’te ilk sanat hareti olan İstanbul Divanyolu’nda resim sergisi açtılar. I. Dünya Savaşı’nın etkisi 1914’de başlayan sanat hareketlerinde büyük oldu. Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat gibi bu kuşağa mensup asker ressamlarımızın yanında İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran gibi sanatçılar da görüldü. Böylece Türk resminde vücuda gelen milli ruh , asker ressamların dışına çıktı ve sanat hareketlerimizin başta gelen özelliği oldu. Milli ruh alanında Halkevleri’nin de çabaları büyük oldu.. Akademi resim bölümü yakın zamana kadar ilkokul ve orta okul öğrenimi üzerine yürütülüyordu. Şüphesiz genel kültür yetersizliğinin rolü burada büyüktür. Sanat kültürü, şüphesiz güçlü bir genel kültür üzerine gelişir. Bu gerçek artık kavrandığı içindir ki resim bölümüne lise mezunları alınıyor artık.

Haber Kaynak: TSK Web Sitesi; Duyuru
TARİH : 08 Nisan 2010
NO : BD -10 / 10
Haber Düzeenleme: Tevfik Yalçın evetbenim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir