11. Şefik Bursalı Resim Yarışması 2011, Katılım: 26 Eylül-04 Ekim 2011 tarihleri arasında, Ödül: 5 Adet 7000 TL

11. Şefik Bursalı Resim Yarışması Şartnamesi 2011

Başvuru: 26 Eylül-04 Ekim 2011 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar

AMAÇ
Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca  “Şefik Bursalı Resim Yarışması”nın onbirincisi düzenlenmiştir.

KONU
Serbesttir.

KATILIM
* Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseriyle katılabilir.

* Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu,yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

* Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

* Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 150 cm.den fazla olamaz.

* Eserler sergilenmeye hazır bir şekilde imzalı elden teslim edilmelidir. (Kargo ve posta ile gönderilenler kabul edilmeyecektir.)

* Yarışmaya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar katılabileceklerdir.

* Ekteki Form–1 eksiksiz olarak doldurulup üzerinde “Şefik Bursalı Resim Yarışması” ibaresi, sanatçının  adı  ve  soyadının  yazılı  olduğu  bir  zarfa  konularak, eserle  birlikte,

26 Eylül-04 Ekim 2011 tarihleri arasında, (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, aşağıda belirtilen eser kabul merkezlerinden birisine makbuz ve taahhütname karşılığında elden teslim edilecektir.

* Ekteki Form-2, eksiksiz olarak doldurulup eserin arkasına iliştirilecektir.

* Toplama Merkezlerindeki taahhütname eksiksiz doldurulacaktır.

TOPLAMA  MERKEZLERİ
*  ANKARA Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü
Doktorluk Binasi 2. kat
Roma Meydanı, Hipodrom Cad.
06330 Hipodrom-ANKARA
Tel: 0312 324 54 83                                          

* İSTANBUL  Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü
Ergenekon Cad. Ahmetbey Plaza No: 10 Kat: 5
Pangaltı-Şişli-İSTANBUL
Tel: 0212 247 67 67

* İZMİRResim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No:94  Konak / İZMİR
Tel: 0232 482 03 93

SEÇİCİ KURUL
Şefik Bursalı Resim Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur;

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi
* Prof. Dr. Adnan TURANİ
* Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR
* Prof. Şeniz AKSOY
* Şefik Bursalı Ailesinden Bir Temsilci

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul Üyesi bulunmaması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yedek üye çağırılabilir.

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 2011 yılı Ekim ayında Ankara’da toplanarak, toplama merkezlerine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Sergilenmeye değer bulunan eserler içinden
ödüle değer bulunanları belirler.

ÖDÜLLER
Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda,
Başarı ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için;
7.000.- TL ve Başarı Belgesi verilecektir.

* Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
* Ödüller birden fazla katılımcı arasında da paylaştırılabilir.

TELİF HAKKI
* Yarışmada ödüle değer bulunan eserler, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır.

* Yarışma sonunda ödül alan eser veya eserler, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
satın alınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

SERGİLEME
“Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi” 2011 yılı Kasım ayında Ankara’da açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
* Yarışmaya teslim edilen eserlerin iadesi sergi bitiminde yapılacaktır.

* İade işlemlerinin başlama tarihi eser kabul merkezlerince ve Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tradreslerinden duyurulacaktır.

* Yarışmaya katılan tüm sanatçılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhüt içeren bir belgeyi toplama merkezlerine ibraz etmek zorundadırlar.

* İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasarlardan dolayı herhangi bir neden ileri sürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır. Bu hususta tüm katılımcılar, şartnamede sunulan ek Form 1’e imza attıkları andan itibaren şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

DİĞER
* Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Dernekler ile toplama merkezlerinden ayrıca, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.trveya Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri yurtiçinde ve yurtdışında sergileme hakkına sahip olacaktır.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken önlemleri alır. Buna rağmen sözkonusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserleri Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

* Yarışmaya katılan bütün sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

* Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

 

 

KATILAN TÜM SANATÇILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

FORM 1 için tıklayınız…

FORM 2 için tıklayınız…

FORM 3 için tıklayınız…   

 

Form &
Ouml;rnekler

Form 1 

 

Form:3

 

Haber Kaynak: Kültür ve Turızm Bakanlığı Web Sitesi-Haber Duyurular
Haber Düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir