3 Mart Devrim Yasalarına İnanmayı, Bu Yasaları Savunmayı Sürdüreceğiz

3 MART DEVRİM YASALARINA İNANMAYI, BU YASALARI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ!
 
Sevgi Özel/ Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Özel/ Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde yayılmacılara karşı verilen Kurtuluş Savaşıyla tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşının utkuyla sonuçlanmasının ardından ulusumuzun çağdaş dünya ile yarışması için birbirini tamamlayan devrimleri yaşama geçirmiş; “Yeni Türkiye”yi devrimlerle yaratmıştır. Batının büyük acılar sonucu içselleştirdiği “dinde reform, rönesans” eylemlerini, bilim, sanat ve uygulayımdaki atılımları göremediği için çöken bir imparatorluğun küllerinden laik cumhuriyeti çağdaş dünyanın saygın bir devleti yapmıştır. Atatürk’ün öncülüğündeki devrimlerden üçü; 3 Mart 1924’te kabul edilen “Hilafetin Kaldırılması”, “Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması” ile “Eğitim ve Öğretim Birliği” Yasalarıdır. Bunlar, cumhuriyet tarihimize ve cumhuriyetin erdem olduğuna inanan yurttaşların belleğine, “3 Mart Devrim Yasaları” olarak yazılmıştır.
 
Bu “Üç Devrim Yasaları”nın amacı laik eğitimle, bilimsel doğruların ve sanatın ışığıyla, akla dayalı politikalar üreten, özgürce düşünen, soran sorgulayan bir toplum oluşturmaktır. Laiklik, yüzyıllarca “ümmi ümmet kul” sayılan bireye, “yurttaş” kimliği kazandırmış; özgür düşüncenin, halk egemenliğinin, her inanç ve kökenden yurttaşın güvencesi olmuştur.
 
Bugün laik eğitimin yara aldığını, her aşamadaki eğitim kurumlarının dinsel baskı altında olduğunu görüyoruz! Devrim yasalarından yararlanarak orun ve güç sahibi olan bugünkü iktidar sahipleri, on yılı aşkın bir süredir meclisteki sayısal çoğunlukla 92 yıllık devrim kazanımlarını ve devrimci bilinci cumhuriyet kurumlarından kazımak istemektedir. Ulusal bayramlara yasak getirilmesi; yargı bağımsızlığının zedelenmesi; yasaların korku ve tehdit öğesine dönüştürülmesi; üniversitenin susturulması; basının, inanç ve köken farkımızın siyasaya araç yapılması; bilimsel dayanağı olmayan “4+4+4’lük eğitim dizgesi ve kadınlara yönelik çağdışı söylemlerin yoğunlaşması; Osmanlıca tartışmaları ulusal kimliğimizi ve iç barışı sarsmaktadır. Laik cumhuriyetimizin bu görüntüsünü “Yeni Türkiye” diye adlandırmak, “3 Mart Devrim Yasası”yla edinilen kazanımları yok saymak anlamı taşımaktadır.
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun öncülüğünde yapılan “3 Devrim Yasaları”nın amacı, “dindar ve kindar” değil, ulusal sınırlar içinde ve dışında özgürce düşünen; aklın, bilimin, sanatın verileriyle üretkenleşen kuşaklar yetiştirmektir. Oysa on üç yıllık iktidarın, “3 Devrim Yasaları”nın özü olan laikliği silme girişimleri tüm yurttaşların, özellikle de kadınların özgürce düşünme, adalet ve demokrasi isteme haklarını baskılamaktadır. Özellikle belirtmek isteriz; gericiliğin ilk hedefi çocuklar ve kadınlardır.
 
Biz akılcı, bilimsel ve sanatsal olandan başka doğru tanımıyor; inancın, dilin, köken farkının siyasaya araç yapılmasını reddediyoruz! Mustafa Kemal Atatürk’e inanan ve Atatürkçü düşünceyi kuşanan yurttaşlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak (resmi) dili Türkçe için olduğu gibi, “3 Mart Devrim Yasaları”yla edinilen kazanımlarla laik eğitim için savaşım vermeyi de sürdüreceğiz!
 
Saygıyla bildiririz.
Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Özel

Sayfa Düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
Kaynak: Dil Derneği/ http://www.dildernegi.org.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir