Ata ya Saygı Zinciri Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması


http://www.kadikoy.bel.tr/Etkinlikler.aspx?id=1212

Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gönüllüleri tarafından  "Ata'ya Saygı Zinciri" Uluslararası Afiş Tasarım yarışması düzenlenmiştir. Yapıtların son teslim tarihi 27 Eylül 2013 olup; Jüri değerlendirmesi: 26 Ekim 2013, Sonuçlar:  28 Ekim 2013 tarihinde açıklanacaktır. Ödül Töreni 10 Kasım 2013 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecektir.

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ
ULUSLARARASI AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
 
1. TEMA
“9’U 5 GEÇE ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA “YURTTA SULH CİHANDA SULH”
 
2. AMAÇ
Ulu önder Atatürk’ü anlamak, fikirlerini geleceğe taşımak, 
Genç nesillerimizin onun gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek, barışa sahip çıkmasını sağlamak.
Dünya lideri olarak, evrenselleştirmek.
Her yıl yapılması düşünülen, Ata’ya Saygı zinciri etkinliği ile anmak,
Töreninin yaygınlaşmasını ve katılımın artmasını sağlamak,
Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan afişlerin bastırılmasını sağlamak, sergilemeye değer bulunan afişlerin bir sergiyle halka tanıtılmasını sağlamak, birinci gelen afişin 9’u Beş Geçe Saygı Zinciri duyurularında, bilboardlarda kullanmak.
 
3. YARIŞMA KOŞULLARI
a. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır.
b. Yarışmaya, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilinir.
c. Yarışmaya katılanlar Kadıköy Belediyesi gönüllü konseyine vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda;
afişlerin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser yada eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini; ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Ödül ve sergileme verilirse iptal edilir.)
d. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Kadıköy Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. Kadıköy Belediye’si yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, cd, video ve diğer ortamlara alarak, yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
e. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
f. Afiş'te kullanılacak teknik ve renk kullanımı serbest olup, genel matbaalarda kullanılabilen dört renk çerçevesinde tasarım yapılmalı 
g. Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesajlar olarak “9’u 5 geçe Ata’ya Saygı Zinciri” ve tema olarak 
“Barış” veya “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözcük veya cümleleri (hangi ülke dillerinde olursa olsun) kullanılmalıdır.
h. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe İllustratör, Macromedia, Freehand, Corel, Adobe Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış olarak, CD’de teslim edilecek veya kargo ile belirtilen adresimize gönderilecektir. (50x70cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi / gönderilmesi gerekmektedir. Yarışmacılar isterlerse alternatif olarak afişlerini bahsedilen 50x70cm ölçüsünde, CMYK modunda ve 300 dpi çözünürlükte PDF dosyasıyla halinde  www.kadıkoy.bel.tr web sitesinde gönderebilirler.
i.Kadıköy Belediyesi, herhangi bir etkinliğinde, gerekli gördüğü takdirde, kendi logosunu veya sponsor vb. gibi katılım ortaklarının logosunu afiş üzerinde kullanabilir.
j. Afişler, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi sekreterliğine belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen yarışmaya dahil edilmeyecektir.
k. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
l. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile Ata’ya Saygı Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret, yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, eğitim aldığı veya mezun olduğu kurumun adı, öğrenci kimlik fotokopisi, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.
 
4. YARIŞMA TAKVİMİ
Son teslim tarihi: 27 Eylül 2013
Jüri değerlendirmesi: 26 Ekim 2013 
Sonuçların açıklanması: 28 Ekim 2013
Sergileme: 10-17 Kasım Derece alan afişlerin Sergilemesi
Caddebostan Kültür Merkezi
Kozyatağı Kültür Merkezi sergi salonu
Moda Deniz Kulübü
Süreyya Operası Sergi Salonu
Bostancı Gösteri Merkezi
Ödül alma; 10 Kasım 2013
Bostancı Gösteri Merkezi 
 
Gezici Sergi
10 Kasım Ata’ya Saygı Zinciri sonrası tüm eserlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
 
Sonuçlar belirtilen tarihten itibaren Kadıköy Belediyesi internet sitesi ve basın yayın kuruluşları aracıyla gerçekleştirilecektir.
 
5. ÖDÜL
 
1. Mac book pro 15 inc
2. İmac
3. Apple Ipad retina wf
4. Mansiyonlar
    İlk üç dışında 10 yarışmacıya plaket
5. Sergilemeye değer eserler
    Kadıköy Kitabı
 
6. SEÇİCİ KURUL (Soyadı Sırasıyla)
Yard. Doç. Dr. Doğan Arslan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yeditepe Üniversitesi Grafik Bölümü)
Turgut Erentürk (Grafik Tasarımcısı, Grafikler Meslek Kurulu Üyesi )
Aydın Erkmen (Grafik Sanatçısı, Yazar)
Prof. Dr Nazan Erkmen (Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Günseli Kato (Minyatür ve Geleneksel Sanat Yorumcusu Öğretim Görevlisi)
Ebru Korali (Marka Sokak, Direktör)
Emre Noyan (Kreatif Direktör)
Av. Selami Öztürk (Kadıköy Belediye Başkanı)
 
 
 
VOLUNTEERS OF KADIKÖY MUNICIPALITY
SPECIFICATIONS FOR INTERNATIONAL POSTER DESIGN COMPETITION
 
1. THEME
"PAYING RESPECT TO ATATÜRK AT 5 PAST 9" EVENT WITHIN THE SCOPE OF "PEACE AT HOME, PEACE IN THE WORLD"
 
2. SCOPE
To understand Great Leader Atatürk, carry his ideas into future, 
To ensure that the young generations protect the peace by walking on the bright road he has shown.
To universalize as a world leader.
To commemorate the  Paying Respect to Atatürk chain event considered to be held each year,
To ensure popularization of the ceremony and increase participation,
To provide the printing of posters qualified to be awarded by the selection committee, to ensure that the posters considered exhibition worthy to be released to the public with an exhibition, to use the winning poster in Five past Nine Respect Chain announcements, billboards.
 
3. CONTEST RULES
a. The competition is open to all professional and amateur participants outside of the selection committee.
b. The competition can be entered with a maximum of three posters under different nickname.
c. The participants shall state the following in the signed participation form that they are obligated to submit to the voluntary council of Kadıköy Municipality;
that the posters are authentic and belong to them, the work(s) has not entered any other competition before and was not exhibited anywhere; and they accept the terms of this Specification. Works without the participation will not be put into perspective. (Posters that do not fulfill these conditions shall be excluded from the competition. Prize and exhibition will be canceled.)
d. All submitted posters will be free of charge and belong to the Municipality of Kadıköy for an indefinite period. Posters participating in the competition will not be returned.  Kadıköy Municipality shall be entitled to publish these posters by way of television, internet and any other media environment, put into, publish and distribute as catalogs, brochures, posters, books, CDs, videos, and other media, send them to domestic and foreign training and cultural institutions.
e. Contestants will be deemed to have accepted the decisions of the contest terms and Selection Committee.
f. The use of technique and color for the poster is free and design shall be made within the framework of the four colors used at the print shops.
g. Posters shall be studied in the vertical dimension in 50×70 cm. "Respect To Atatürk At 5 Past 9 Chain" shall be used as oral message and "Peace At Home, Peace In The World" as word or phrase shall be used as theme supporting the visual design of the posters (no matter which country's language).
h. The posters shall be delivered in a CD prepared in one of the programs as Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Corel, Adobe Photoshop in Windows or Mac for printing or be delivered to our specified address by courier (50x70cm. net print area for the poster shall be 48×68 cm). The document that will be prepared in at least 300 dpi resolutions in CMYK mode must be delivered / sent without any compression. Candidates can also, alternatively, send their posters through www.kadıkoy.bel.tr web site. Posters must be 50x70cm size, CMYK, 300 dpi and PDF file.
i. Kadıköy Municipality, in any event, if it deems necessary, can use its logo or logo of a sponsor and similar participation partners on the poster.
j. Posters that are delivered / arrived to the secretariat of Kadıköy Municipality Volunteer Education and Counseling Center after the specified date and time will not be included.
k. Name, signature and so on. indicating the identity of the competitor cannot be found on the poster.
l. Each poster shall be given a six-digit nickname by the competitor. The nickname shall be written on the package and behind the poster. Competitors entering with more than one poster shall issue a separate and closed identity envelope for each poster. On the closed envelope, the "NICKNAME" used and "International Poster Design Competition for Paying Respect to Atatürk" phrase shall be found. There shall not be any marks, writing on the envelope indicating the identity of the competitor. There shall be a participation form in the envelope including the participant's name, surname, place and year of birth, name of the institution studying or graduated from, student ID copy, short résumé, address, phone, mobile, fax, and e-mail address.
 
4. CALENDAR OF COMPETITION
Submission Deadline: September 27, 2013
Jury Assessment: October 26, 2013
Announcement of the results: October 28, 2013
Exhibition: November 10 to 17
Exhibition of winning posters  
Caddebostan Cultural Center
Kozyatağı Cultural Center exhibition hall
Moda Sea Club
Süreyya Opera House Exhibition Hall
Bostancı Performing Arts Center
Award; November 10, 2013
Bostancı Performing Arts Center
 
Touring Exhibition
It shall be carried out with the participation of all the works after November 10 Respect to Atatürk Chain.
 
Results shall be executed through Kadıköy Municipality's website and media organizations from the specified date.
 
5. AWARD
 
1. Mac book pro 15 inch
2. Imac
3. Apple Ipad retina wf
4. Honorable Mention
    Platelet to 10 competitors other than the first 3
5. Works worthy of exhibition
    Kadıköy Book
 
6. Selection Committee (in Surname order)
Ass. Prof. Dr. Doğan Arslan (Istanbul Civilization University Lecturer)
Assoc. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yeditepe University Department of Graphic Design)
T
urgut Erentürk (Graphic Designer, Graphics Professional Board Member)
Aydın Erkmen (Graphic Artist, Author)
Prof. Dr Nazan Erkmen (Dogus University, Dean of the Faculty of Art and Design)
Günseli Kato (Miniature and Traditional Arts Performer Instructor)
Ebru Korali (Brand Street, Director)
Emre Noyan (Creative Director)
Att. Selami Öztürk (Kadıköy Mayor)

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KATILIM FORMU

 

Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
tenise@evetbenim.com

Kaynak: http://www.kadikoy.bel.tr/Etkinlikler.aspx?id=1212   

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir