BELGESEL, ANİMASYON, KISA FİLM YAPIM İLE SENARYO YAZIM PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN DUYURU

BELGESEL, ANİMASYON, KISA FİLM YAPIM İLE
SENARYO YAZIM PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN
DUYURU

 

13 Kasım 2005 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde;

2012 yılı birinci dönem belgesel, animasyon, kısa film yapım başvuruları ile senaryo diyalog yazım ve geliştirme proje destek başvuruları 15 Şubat- 05 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bakanlığımıza yapılacak destek başvurularının bir dilekçe ekinde aşağıda yayınlanan başvuru formu ve istenilen belgelerden oluşan 1 adet proje dosyası (ıslak imzalı) ve 1 adet CD (tüm belgelerin Word belgesi olarak yer aldığı) ile birlikte 05 Mart 2012 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yapılması gerekmektedir. (Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

YAPIM DESTEĞİ BAŞVURUSU (Belgesel, Animasyon ve Kısa Film Başvuruları)

Şahıs Başvuruları

Başvuru Formu

İstenilen Belgeler

Şirket Başvuruları

Başvuru Formu
İstenilen Belgeler
PROJE (YAPIM ÖNCESİ) DESTEĞİ BAŞVURULARI (Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme, Araştırma Geliştirme Başvuruları)

Araştırma Geliştirme

Başvuru formu
İstenilen Belgeler

Senaryo Diyalog Yazım ve Geliştirme

Başvuru formu

İstenilen Belgeler

Haber Kaynak: http://www.sinema.gov.tr/ana/default.asp

Dilekçe örneği (Şahıs)
Dilekçe örneği (Tüzel Kişi)

Adres: Sinema Genel Müdürlüğü
Anafartalar Cad. No:67 Eski Adliye binası
Ulus/ANKARA
Belgesel destekleri için;
Tel :(312) 310 00 26 – 312 310 03 21 (Santral) Dahili: 147

Animasyon ve Kısa Film destekleri için:
Tel :(312) 310 00 26 – 312 310 03 21 (Santral) Dahili: 350

Senaryo ve Diyalog Yazım ve Geliştirme ile Araştırma Geliştirme Destekleri için:
Tel :(312) 310 00 26 – 310 03 21 (Santral) Dahili: 147, 350.

e-posta: projedestek@sinema.gov.tr

 

 

UYARILAR
• Başvuru formu ve istenilen belgeler listedeki sırasına yarım kapaklı dosya içerisinde dosyalanacaktır. 1 adet ıslak imzalı dosya hazırlanacaktır. Proje dosyası, kesinlikle spiralli olarak hazırlanmayacaktır. İstenen belgeler ile birlikte tüm belgelerin ve başvuru formunun word ortamında yer aldığı 1 adet CD ıslak imzalı dosya ile gönderilecektir. CD veya CD zarfı üzerine proje adı ve proje sahibi kişi veya firmanın ismi yazılacaktır.

• Bakanlıktan daha önce destek alan yapımcılar, geri ödemesiz verilen desteklerde söz konusu projelerini tamamlayıp teslim etmeden, geri ödemeli verilen desteklerde ise projelerini teslim edip geri ödemelerini tamamlamadan ikinci kez destek başvurusunda bulunamazlar.

• Başvuru sahipleri daha önce reddedilmiş bir proje ile ikinci kez ve aynı kategoride birden fazla proje ile başvuruda bulunamazlar.

• Bakanlıktan iki kez şahıs olarak belgesel, kısa film desteği alanlar üçüncü kez aynı kategoriden başvuruda bulunamaz.

• İki kez senaryo ve diyalog yazım ve geliştirme desteği alanların üçüncü kez başvurabilmeleri için destek alınan senaryolardan en az birinin filme çekilmiş olması gerekmektedir.

• Belgesel film biyografik bir çalışma ise ilgili kişilerden, (hayatta değilse) yakınlarından yazılı izin alınması zorunludur.

• Başvuru dosyaları eksiksiz hazırlanacaktır. İstenilen şekilde hazırlanmayan, son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaştırılan veya başvuru dilekçesi bulunmayan, dilekçesi ve başvuru formu imzasız proje dosyaları kabul edilmeyecektir.

• Proje dosyaları tamamlanmış olarak başvuru yapılması gerekmekte olup; başvuru formlarında veya ibraz edilmesi gerekli belgelerde herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular, başvuru tarihi itibarıyla kabul edilir. Eksikliği bulunan başvurular ilgililere iade edilir ve bu eksikliklerin en geç beş (5) iş günü içinde giderilmesi halinde kabul edilir. Bu süre sonunda da eksiklikleri giderilmeyen başvurular reddedilir.

• Birden fazla bölümler halinde tasarlanan belgesel yapım, belgesel yapım geliştirme ve animasyon yapım projeleri, bu tarz çalışmaların televizyon program formatına daha uygun olması nedeniyle toplantı gündemine alınmayacaktır.

• Projelerin eksik belgelerine ilişkin yazışmalar e-posta adresleri üzerinden yapılacak olup, eksiklikler için 5 gün süre verilecektir. Bu nedenle, proje dosyalarında bildirilen e-posta adreslerinin geçerli ve sürekli kullanımda olmasına ve başvuruları takip eden günlerde (istenmeyen posta bölümü de dahil) sık sık kontrol edilmesi,

• Proje başvurularında yığılma ve aksaklıklar yaşanmaması için son günlere bırakılmaması rica olunur.

Haber Kayna
k: http://www.sinema.gov.tr/ana/default.asp
Haber düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com

 


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir