Elvin Karaaslan Kısmen/Part Of Açılış Yarın/Opening Tomorrow

Elvin Karaaslan "Kısmen/Part Of" 

17 Mayıs – 15 Haziran 2013 
May 17th – June 15th 2013


 

Galeri İlayda 17 Mayıs – 15 Haziran 2013 tarihleri arasında Elvin Karaaslan’ın “Kısmen” isimli solo sergisine ev sahipliği yapacaktır. Sergiye ismini veren “Kısmen” ile sanatçı, günlük yaşamdan aldığı görselleri parça-bütün ilişkisi çerçevesinde inceleyerek ‘algı’ kavramını sorgular. Gerçekliği, nesnelerin öz sınırlarından ziyade onların diğer nesnelerle; bir diğer anlamda bütün ile olan ilişkisinde gizli bulur. Bu bağlamda nesne; diğer nesneler içerisinde yalnızca bütünün bir parçası konumundadır. Bu parçalar -her ne kadar bütünden ayrılması mümkün olmasa da- doğru olan seçildiği ve doğru ilişkilerle ifade edildiği sürece kendi başına da var olabilir. Bu nokta sanatçıya göre bir birlik tasavvur etmeye yönlendiriyor olmalıdır; “Kısmen” de olsa…
 
 

 
Sanatçı, görsellerinde insanların basit ama ilginç perspektiflerini yakalayarak, gözlemci rolünü üstlenir. İzleyiciyi ise mekandaki hareketiyle değişime uğrayacak görsellerle, pasif izleyici konumundan çıkartarak görsel bir oyuna davet eder. Bu noktada izleyicinin aktif katılımı söz konusudur. Olaylar hakkında çıkarım ve tahminlerde bulunduğumuz gibi, eksik bırakılmış bu parçalar, bilinmeyenlerin arayışı, hikayenin tamamlanması için izleyenin uğraş içine girmesini sağlar. Bu görseller eksik birer cümle gibidir. Sanatçıya göre burada önemli olan, izleyenin yorumlamaya çalışması sırasında zihninden geçen karışık düşünceler bütününün zihinden geçme eylemidir. Bu zihinsel süreçte amaç; izleyenlerin bir yandan kendi hikayelerinin peşine düşmesini sağlamak, diğer yandan modern dönem yabancılaşma ve yalnızlığına; post-modern dönem bireyselliğine atıfta bulunmaktır.
 
1983 yılında İzmir’de doğan sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekte olup; Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

 
Elvin Karaaslan’ın “Kısmen” adlı sergisi 15 Haziran’a kadar Galeri İlayda’da izlenebilinir.

ARTIST(S)
Elvin Karaaslan
DATES
17 Mayıs – 15 Haziran 2013 
May 17th – June 15th 2013
 
Gallery Ilayda is pleased to host Elvin Karaaslan’s solo show “Part Of” between May 17th and June 15th, 2013.
Karaaslan thinks that reality is not within the boundaries of an object, in fact it is hidden in its relationships with other objects. In this sense each object is only a part of the whole around the other objects. One thing to focus on is to choose the most important parts that are able to tell us about the whole thing and express it with the right relationships. In this case, each of the created elements of a work can also exist on its own. This is to arrange these fragments by removing them from their expected layout. Still, they are never totally independent; they retain their connection to the whole. And while we are able to grasp the individual “part of” the whole, the entirety of the subject remains outside our control and out of reach.
 
The central theme of the artist’s work is the concept of perception. Taking the role of the observer, her imagery captures simple but intriguing perspectives on people. As the viewer changes her perspective, the image and perception undergo changes as well. This interaction and fragmentation exemplifies the dilemma of post-modern individuality. At the same time, the act of looking at static installation becomes an active decision and performance by the observer, which allows a communication between the work, its space and the viewers’ imagination. At this point, active participation of the viewer is important. The incomplete or unknown parts allow the viewer to engage with the situation and make predictions and inferences in order to complete the story. The mission parts of her artworks refer to alienation and loneliness of modernism and individualism of post-modernism..
 
These images are like an unfinished sentence. The important thing is the mixture of thoughts passing through the mind of the viewer while observing the parts. The purpose of this mental process is to encourage the audience to pursue their own stories. As a result, the viewer is not able to form a final judgment between the missing pieces and her own confused thoughts, as there are still gaps to be filled. The result is a mystery created by the whole of the mixed thoughts passing through the viewer’s mind while she is not able to get the fact because of the missing pieces.
 
You can see the latest artworks of Elvin Karaaslan at Gallery Ilayda till June 15th.

 

Haber Kaynak: Galeri İlayda galeriilayda@euromsg.net
Haber düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com

Hüsrev Gerede Cad. No:37
Teşvikiye / Istanbul / Türkiye
+90 212 227 92 92 
galleryilayda.com
info@galleryilayda.com

 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir