Mustafa Ayataç resim sergisi : 01 Mart – 03 Nisan 2013, Galeri İdil


Mustafa Ayataç resim sergisi :
01 Mart – 03 Nisan 2013,
Galeri İdil


Nazarboncuğu

Çağdaş Türk Resim Sanatında Çağdaş Bir Sanatçı Mustafa Ayataç resim sergisi Sanatta 66.yıl aramızdan ayrılışının 18.yıl anısına.
01 Mart – 03 Nisan 2013 tarihleri arasında Galeri İdil’de.

Çağdaş Türk resminin önemli ressamlarından Mustafa Ayataç’ın ölümünün 18.yılında açılacak olan kişisel sergisinde,daha önce hiç sergilenmemiş resimleri  bu sergide yer alacak,sanat yaşamının büyük bir bölümünü farklı tarz ve yöntemler üzerine yaptığı çalışmalarıyla öne çıkan Ayataç; Paris ekolunun dışına çıkmış ve ardında muhteşem eserler bırakmıştır…

1940 döneminde sanatçılar hem batı sanatını dikkatle takip edip hem de kendi öz kültürümüze has bir sanat anlayışını benimsediler. Sanatı evrensellik düzeyinde uygulamayı hedeflediler.Eserlerinde çağdaş dünyanın onlara getirdiği yeni biçim ve olanakları uyguladılar.
Çallı Kuşağı ile aktarılan izlenimci akım 1940’larda genç kuşakların eleştirilerine maruz kaldı. Bu sırada batıda kübizmin yanı sıra yeni sanat akımları kendini göstermeye başladı.


Avluda Hayat

Urfa’da 1927’de doğan Mustafa Ayataç;13 yaşında resme başladı,1949’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisin’de dönemin en önemli ressamlarından Nurullah Berk,Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Halil Dikmen’in öğrencisi oldu, Akademinin Yüksek Resim Bölümünü 1955’de birincilikle bitirdi. Soyut sanatta eski Türk kaligrafisinden yola çıkıp çizgisel bir spontaneiteyi denemiş ve geleneksel yüzey şematizminin geometrik renk planları yönünde çözümler aramıştır.Resimlerinde rengi ve çizgiyi Anadolu’nun geleneğinden akıp , süzülen yerli tema ve motiflerle verirken, bunları kendi hayal ve fantezisi içinde yoğurarak, modern sanatı eski çağın ahenk ve renkleriyle bütünleştirmiştir. Eserlerinde eski Türk uygarlıklarının Urartu, Hitit Asur kayalar üzerine işlenmiş ilkel tip ve figürleri adeta dile gelerek,modern bir stille yeniden canlanmaktadır.Mu Uygarlığı.Aztek ve Maya Kültürü coşkularıyla heyecanlanmış,eserlerinde de Mezopotamya kültür motiflerini hem neşeli hem düşündürücü bir uslupla betimleyerek özgün tarzıyla işlemiştir.Kendi sanatını da bu ilkelere dayandırmıştır.

Soyut bir mekân içine yerleştirdiği figür çağrışımlı ve bazı ilkel sanatların anlatımcı özelliklerini anımsatan bir üslup geliştirmiştir.
Batının anlayışını aynen almama düşüncesi ve özgünlüğünü koruma mantığı karşısında Mustafa Ayataç bir yaratıcı olduğunu iç dünyasında hissetmiş ve O da hocaları  Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi Anadoluya yönelmiş, sanatının özünü hep bu kaynaklardan almış onları resimlerken de kendini ifade etmiştir.Yarım aylar; yıldızlar; kuşlar en çok da Urfa Kadını…….

En verimli döneminde yitirdiğimiz değerli sanatçımızın; 1987- “Peygamberler Şehri Urfa”(Eski Urfa Evleri) 1993-“Meksika Sanatı”  konulu 2 kitabı bulunmaktadır.


Kompozisyon

MUSTAFA AYATAÇ 1927-1995
1927 Yılında Urfa’da doğan Mustafa Ayataç ,onüç yaşındayken resim çalışmalarına başladı.Urfa İskenderun ve Adana Halkevlerinin sanatsever çevrelerinden gördüğü destek, hayatını  resim sanatına adamasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur.Bunun sonucu olarak 1949’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine girdi burada Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyüboğlu,Halil Dikmen’in öğrencisi oldu 1955’de Yüksek Resim Bölümü Nurullah Berk atölyesini birincilikle bitirdi.Resim çalışmalarına hız veren Ayataç, birçok karma sergilere katıldı ve kişisel sergiler açtı.1959’da Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisinde birincilik ödülü aldı.Devlet Jürisi kararıyla 1963’te Brezilya Sao Paulo Bienaline iki eserle ve 1965 Tahran Bienaline bir eserle katıldı.1965’de Amerika’da Ben Abbey Grey Vakfı eserlerini satın aldı. Devlet Resim Heykel Müzesinde birkaç eseri olduğu gibi gerek yurt içinde , gerekse yurt dışında birçok sanatseverin koleksiyonunda tabloları  vardır.Ayataç plastik sanatlarda yersel rengi ve halka ait öğeleri yansıtan eserleri beğenir; Mu Uygarlığı,Aztek ve Maya Kültürü coşkularıyla heyecanlanmış,eserlerinde de Mezopotamya kültür motiflerini hem neşeli hem düşündürücü betimleyerek özgün tarzıyla işlemiştir.Kendi sanatını da bu ilkelere dayandırmıştır. Soyut bir mekân içine yerleştirdiği figür çağrışımlı, ve bazı ilkel sanatların anlatımcı özelliklerini anımsatan bir üslup geliştimiştir.

Resimlerinde rengi ve çizgiyi Anadolu’nun geleneğinden akıp , süzülen yerli tema ve motiflerle verirken, bunları kendi hayal ve fantezisi içinde yoğurarak, modern sanatı eski çağın ahenk ve renkleriyle bütünleştirmiştir. Eserlerinde eski Türk uygarlıklarının Urartu, Hitit Asur kayalar üzerine işlenmiş ilkel tip ve figürleri adeta dile gelerek,modern bir stille yeniden canlanmaktadır .Resim Sanatı anlayışı içinde, kendi toplumsal değer ve ölçülerini de içeren bir formda estetik ve güzellik ölçüsünü bir yana bırakarak geleneksel klasik ölçüler bulunduğu yöreleri ele alırken evrensel bir sanat anlayışı içindedir.

Kısaca, eserleri köklü ve soylu geçmişiyle,-efsane,motif renk-burcu burcu Anadolu kokmaktadır.Sanatçı 1995 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Ayrıca sanatçının iki adet basılmış kitabı bulunmaktadır.
1987- “Peygamberler Şehri Urfa”(Eski Urfa Evleri)
1993-“Meksika Sanatı”

KİŞİSEL SERGİLER
Urfa Halkevi(1948-1949)
Devlet Galerisi(İstanbul/1964-1965-1980)
Amerikan Kültür Merkezi(İstanbul/1968)
Modern Galeri(İstanbul/1970-1971)
Güzel Sanatlar(Antalya/1971)
Darüşafaka Sanat Galerisi(İstanbul/ 1972-1975)
Fransa(1961)
Er Sanat Galerisi(İstanbul/1973)
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi(Ankara/1973)
Taksim Şehir Galerisi(İstanbul/1977)
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi(Antalya/1978)
MSÜ Resim Heykel Müzesi(İstanbul/1981)
Anatolia Art (İzmir/1979)
Nur Sanat Galerisi(İstanbul/1979)
İş Bankası Parmakkapı(İstanbul/1980)
Yapı Kredi Kazım Taşkent(İstanbul/1981)
A Galeri(İstanbul/1981)
Tüyap Kültür Bak Güz.Sant.Gal.(İstanbul-1982)
Akbank(Trabzon/İstanbul/İzmir-1983-1994)
Süha Öztartar Galerisi (İstanbul/1982)
Galeri Baraz 1985
Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi(İstanbul-1996)
Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi (Ankara-2004)
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Sanat Galerisi(İstanbul-2005)

KARMA SERGİLER
Amerikan Kültür Merkezi(İstanbul-1956)
Türk Ressamlar Cemiyeti(Yurt içi/ Yurtdışı/1957-1966)
Devlet Resim Heykel(İstanbul/1958-1970)
Amerikan Kültür Merkezi(İstanbul/1959)
Paris Ulus.Plastik San.Sergisi Mussee Moderne (1961)
Sao Paolo Binali Brezilya(1963)
Şehir Galerisi.kızı Betül Ayataç ile(İstanbul-1964)
Ulus.Resim  Sergisi Belçika(Ostent-1964)
Tahran Bineali(İran-1965)
Atatürk Yılı (1881-1981 İstanbul)
Seven art Gallery (İstanbul-2008
Ariyel Sanat Galerisi karma 1998

ÖDÜLLLERİ
1959 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Gel.Yıllık Sergi 1.Ödülü (İstanbul)
1961 TC.Ziraat Bankası Şehir Afişi Ödülü(İstanbul)
1996 PSD 50.Yıl Hizmet Onur Ödülü( İstanbul)

KOLEKSİYONLAR
MSÜ Resim ve Heykel Müzesi İstanbul
Ben Abbey Grey Foundation Müze kolleksiyonu ABD
Ayrıca özel koleksiyonerlerde eserleri bulunmakdadır.

DIŞ BASIN
Daily News Probe Turkish Daily News Mustafa Ayataç’s (Prof.Berke İNEL-2004)
Arts Culture Science (2004)

Sergi Tariihi: 01 Mart – 03 Nisan 2013
Galeri İdil
Ebulula Mardin Cad.Ülgen Sok.4.Gazeteciler Sit.
No:132 – A 18-1     Levent-İstanbul
Tel:0212 283 23 83-0538 015 84 64
e-mail: info@galeriidil.com.tr    abbas@galeriidil.com.tr
web:     www.galeriidil.com.tr

Haber Kaynak: Ali Abbas Korkmaz abbas@galeriidil.com.tr
Haber Düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir