NAZIM HİKMET YURDA GETİRİLİYOR

 

NAZIM HİKMET YURDA GETİRİLİYOR!..

25 Temmuz 1951 tarihinde Türk vatandaşlığından çıkarılmış olan Nazım Hikmet’in tekrar Türk vatandaşlığına dönmesine imkan tanıyan karar 5 Ocak 2009 tarihinde görüşülerek imzaya açıldı. Bu duruma göre Nazım Hikmet'i  vatandaşlıktan çıkaran; 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu kararını ortadan kaldıran tasarı karara bağlandı.

Bakanlar kurulu adına Cemil Çiçek tarafından yapılan açıklamada: "Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Esasen Türk vatandaşlığından çıkarılmasını gerektirecek yasa maddeleri mevzuattan çıkarılmıştır. 2002 Unesco tarafından Nazım Hikmet yılı ilan edilmiştir. Artık gereği kalmamış, anlamı kalmamış, hukuki dayanakları kalmamış bu kararın ortadan kaldırılması gerekmektedir."

Kültür Bakanı Günay, Nazım Hikmet’in "Anadolu’da bir çınar ağacının altına gömülmek gibi bir vasiyeti" olduğunu da ifade ederek, "Biz, bu vasiyetin gereğini de yerine getirmeye tam kararlılıkla hazırız. Bu konuda tek yetkili kişi oğlu Mehmet Nazım Bey’dir, istekli olmadığını biliyorum. Ailenin istemesi ve ilgili ülkeyle mutabık kalınması halinde biz bu vasiyeti yerine getirmeye hazırız" dedi.

Bu konuda en büyük engel aşılmış olmakla birlikte; Nazım Hikmet'in ailesinin izini, halen mezarının bulunduğu ülke Rusya Federasyonu'nun izin vermesi, bunlar gerçekleştikten sonra gömüleceği yerin belirlenmesi ve mezarlık dışında bir yere gömülecekse yine Bakanlar Kurulu'nun bu konuda karar alması gerekmektedir.

Tüm bunlar gerçekleşirken Ülkemiz sanatçılarının; başta mimar, heykeltraş, diğer sanat dallarından oluşan bir grubun düşünce üreterek, bu hasretin bitişinde; Nazım Hikmet'in yurda dönüşünü görkemli bir sonla sonlandırması gerekmektedir.

İşte o gün geldiğinde ki geliyor… Anadolu'da gömülecekse: Gömüldüğün köyün adının NAZIM KÖY, eğer İstanbul'da gömülecekse; Kadıköy olmasının isterim ve en büyük mutluluğumda ; torunum Nazım Çağan ile o mezarın başında saygıyla eğilir, evimden getirdiğim ateş kırmızsı sardunyaları mezarına kendi ellerimizle dikeriz…  Sorarsa Fikret Mualla'yı: O çoktan geldi derim… Dilerim o günleri görürüm…

Göremezsem eğer, bu yaralı kalb beni taşıyamazsa o günlere: Vasiyetim olsun kızlarıma, torunlarıma, dostlarıma; "Onu çok sevdiğimi söyleyin, bizleri senin şiirlerinle büyüttü deyin. Babamız da şiir yazardı, şairlerin hası Nazım'dı, deyin; paranız varsa eğer; bir kırmızı gül götürün, gül olmazsa çocuklarım; bir şiir okuyun yeter…"

NOT: Ben bu yazımı yazdıktan 6 gün sonra:

HOŞ GELDİN NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet Ran, resmen vatandaş. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar: 10 ocak 2009 Cumartesi tarhli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

25 Temmuz 1951 tarihinde Türk vatandaşlığından çıkarılmış olan Nazım Hikmet’in tekrar Türk vatandaşlığına dönmesine imkan tanıyan karar 5 Ocak 2009 tarihinde görüşülerek imzaya açıldı. Bu duruma göre Nazım Hikmet'i  vatandaşlıktan çıkaran; 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu kararını ortadan kaldıran tasarı karara bağlanmıştı. 10 Ocak 2009 Cumartesi tarihli, Sayı: 27106 nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak vatandaşlık durumu kesinliğini kazandı.

Resmi Gazete:  

10 Ocak 2009 CUMARTESİ
 Resmî Gazete
 Sayı : 27106
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
             Karar Sayısı : 2009/14540

             Nazım Hikmet Ran’ın Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25/7/1951 tarihli ve 3/13401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığının 5/1/2009 tarihli ve 70020 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H. GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

 

GÜN GELİR

"Sap döner, keser döner,
Hesap döner!"

Nazım'a gitti diyenler,
Halkın kalbini göremeyenler;
Gün gelir:
"Sap döner, keser döner,
Hesap döner!"
Gün gelir: Nazım döner!

Selam olsun sizlere 
Çocuğuna Nazım adını veren
Babalar, Anneler…
Selam olsun sizlere;
Nice Nazımlar doğuracak
Güzel anneler…

Selam olsun Selam;
Ülkemin aydınlık geleceğine…
Selam olsun selam!
Doğan güneşe…

Tevfik Yalçın
11 Ocak 2009
Ziverbey İstanbul

 

 

Haber Kaynak: Basın, TV 5 Ocak 2009
Haber Düzenleme: Tevfik Yalçın

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir