Özel Tiyatrolar 2012 – 2013 Sanat Sezonu Yardımları…

Özel Tiyatrolar 2012 – 2013 Sanat Sezonu Yardımları

2012-2013 ÖZEL TİYATROLARA YARDIMDA REKORLAR SEZONU
 
EN FAZLA İLDEN EN YÜKSEK SAYIDA BAŞVURU
2012–2013 sanat sezonu için Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan için yararlanmak üzere, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Şanlıurfa, Amasya, Bartın, Trabzon, Sinop, Aydın, Manisa ve Sivas’ın da aralarında bulunduğu 41 farklı ilimizden, 97 profesyonel, 40 çocuk oyunu, 149 amatör ve 52 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 338 özel tiyatro başvuru yapmıştır. Bu rakam, bu zamana kadar yapılan en yüksek başvuru sayısıdır. Başvuruların bugüne kadarki en fazla il sayısı olan 41 farklı ilden yapılmış olması, Bakanlığımızca yapılan bu yardımların tiyatro sanatının yaygınlaşmasına ne denli hizmet ettiğinin açık bir göstergesidir.
 
EN ERKEN DEĞERLENDİRME
Bakanlığımızca yapılmakta olan yardımların özel tiyatrolar için önemi ve özel tiyatroların beklentisi de göz önünde bulundurularak Değerlendirme Komisyonunun 25 Eylül’de toplanması sağlanmış; bu tarih, bu zamana kadar yapılan en erken toplantı tarihi olmuştur. 
 
Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Özgür ÖZASLAN’ın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat GÜL, Güzel Sanatlar Genel Müdür V. Hülya MURATLI, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi BİLGİN, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık – Dramaturji Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Semih ÇELENK, oyun yazarları Refik ERDURAN ve Turgay NAR’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından ayrı ayrı incelenmiştir.
 
Değerlendirme Komisyonu, başvuruların incelenmesinde, ilgili mevzuatta belirtilen ölçütleri ve bütçe olanaklarını göz önünde bulundurmuştur. Ayrıca, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine özel önem verilmiş; profesyonel tiyatrolar kategorisinde Türk oyun yazarlarına ait eserlerle başvuran özel tiyatrolara benzerlerinden daha yüksek miktarda yardım yapılması sağlanmıştır.
 
EN ÇOK SAYIDA ÖZEL TİYATROYA EN YÜKSEK MİKTARDA ÖDENEK
Değerlendirme Komisyonu, 64 profesyonel, 25 çocuk oyunu, 54 amatör ve 35 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 178 özel tiyatronun projesine yardım yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, bu zamana kadar bir sanat sezonuna yönelik en yüksek ödenek miktarı olan 4.000.000.-TL, bir sanat sezonunda desteklenen en fazla tiyatro sayısı olan 178 özel tiyatroya dağıtılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Haaber Kaynak: http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,46929/ozel-tiyatrolar-2012—2013-sanat-sezonu-yardimlari.html
Haber düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir