Etiket: 3 Mart Devrim Yasalarına İnanmayı.Bu Yasaları Savunmayı Sürdüreceğiz.Dil Derneği.Sevgi Özel.