TC MERKEZ BANKASI TL SİMGE YARIŞMASI SONUÇLARI

TÜRK LİRASI: TL. SİMGESİ
1 Mart 2012 Açıklama Tarihi

Türk Lirası: TL. Simgesi (1 Mart 2012)

TL Simge Yarışması Birincilik Ödülü/ Tülay Lale
(Yarışmaya katılan eser sayısı: 8362)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TARAFINDAN DÜZENLENEN TL SİMGE YARIŞMASI

SONUCUNA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

TL SİMGE YARIŞMASI SONUÇLARI

TL Simge Yarışması kapsamında gerçekleştirilen başvurulara yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda,

Birincilik ödülüne

“Şirin” rumuzlu, 4287 kayıt numaralı tasarımın sahibi
Tülay LALE,

Teşvik Ödüllerine ise

“34262”rumuzlu, 7268 kayıt numaralı tasarımın sahibi
Hamdi AKGÖZLÜ

“SERVİ” rumuzlu, 4373 kayıt numaralı tasarımın sahibi
Özlem ÖZKAL

“CNK88” rumuzlu, 3841 kayıt numaralı tasarımın sahibi
Hüseyin ARTUK

layık görülmüştür.

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/  yeni duyurular

ALTIN ORAN ve TL Simgesi:

Eğer uygulama veya işlev unsurları açısından hoşa giden ya da son derece dengeli olan bir forma ulaşılmışsa, orada Altın Sayı’nın bir fonksiyonunu arayabiliriz… Altın Sayı, matematiksel hayal gücünün değil de, denge yasalarına ilişkin doğal prensibin bir ürünüdür.
 L. Pisano Fibonacci Mısır’daki piramitler, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa adlı tablosu, ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki ortak özellik nedir? 
Bu sorunun cevabı, Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.

Fibonacci Sayıları: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı) sabitlenir. İşte bu sayı “altın oran” olarak adlandırılır. 
ALTIN ORAN = 1,618

233 / 144 = 1,618 
377 / 233 = 1,618 
610 / 377 = 1,618 
987 / 610 = 1,618 
1597 / 987 = 1,618 
2584 / 1597 = 1,618

İnsan Vücudu ve Altın Oran
 Leonardo da Vinci insan vücudundaki ölçüleri belirlerken altın oranı kullanmıştır. Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar, araştırmalarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarlarken orantıları altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını yaparken altın orana göre belirlenmiş insan vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert’te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır. 

İnsan Bedeninde Altın Oran 

Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan “ideal” orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilebilir.3 
Aşağıdaki şemada yer alan M/m oranı her zaman altın orana denktir: M/m=1,618 
İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek; göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618’e denk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

Tüm resmi görmek için tıklayın

Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası, 
Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu, 
Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe, 
Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası. 
İnsan Eli 
Elinizi derginin sayfasından çekip ve işaret parmağınızın şekline bir bakın. Muhtemelen orada da altın orana şahit olacaksınız. 
Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağın tam boyunun İlk iki boğuma oranı altın oranı verir (baş parmak dışındaki parmaklar için). Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz.4 
2 eliniz var, iki elinizdeki parmaklar 3 bölümden oluşur. Her elinizde 5 parmak vardır ve bunlardan sadece 8’i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 fibonocci sayılarına uyar. 

İnsan Yüzünde Altın Oran 

İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ancak bunu elinize hemen bir cetvel alıp insanların yüzünde ölçüler almayı denemeyin. Çünkü bu oranlandırma, bilim adamları ve sanatkarların beraberce kabul ettikleri “ideal bir insan yüzü” için geçerlidir.
 
 
Her uzun çizginin kısa çizgiye oranı altın orana denktir. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir: 
 

Akciğerlerdeki bronşlar altın orana göre dallanma yapar. Yüzün boyu / Yüzün genişliği, 
Dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu, 
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası, 
Ağız boyu / Burun genişliği, 
Burun genişliği / Burun delikleri arası, 
Göz bebekleri arası / Kaşlar arası. 
Akciğerlerdeki Altın Oran
Amerikalı fizikçi B. J. West ile doktor A. L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında 5, akciğerlerin yapısındaki altın oranının varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği, asimetrik olmasıdır. Örneğin, soluk borusu, biri uzun (sol) ve diğeri de kısa (sağ) olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme, bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider.6 İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1/ 1,618 değerini verdiği saptanmıştır. 
Altın Dikdörtgen ve Sarmallardaki Tasarım 

Tüm resmi görmek için tıklayın

Kenarlarının oranı altın orana eşit olan bir dikdörtgene “altın dikdörtgen” denir. Uzun kenarı 1,618 birim kısa kenarı 1 birim olan bir dikdörtgen altın dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının tamamını kenar kabul eden bir kare ve hemen ardından karenin iki köşesi arasında bir çeyrek çember çizelim. Kare çizildikten sonra yanda kalan küçük bir kare ve çeyrek çember çizip bunu asıl dikdörtgenin içinde kalan tüm dikdörtgenler için yapalım. Bunu yaptığınızda karşınıza bir sarmal çıkacaktır. 
İngiliz estetikçi William Charlton insanların sarmalları hoş bulmaları ve binlerce yıl öncesinden beri kullanmalarını “Sarmallardan hoşlanırız çünkü, sarmalları görsel olarak kolayca izleyebiliriz.” 7 diyerek açıklar. 

Temelinde altın oranı yatan sarmallar doğada şahit olabileceğiniz en eşsiz tasarımları da barındırırlar. Ayçiçeği ya da kozalak üzerindeki sarmal dizilimler bu konuda verilebilecek ilk örneklerdir. Yüce Allah’ın kusursuz yaratışının ve her varlığı bir ölçü ile yarattığının bir örneği olan bu durumun yanı sıra birçok canlı büyüme sürecini de logaritmik sarmal formunda gerçekleştirir. Bunun sarmaldaki yayların daima aynı biçimde olması ve yayların büyüklüğünün değişmesine karşın esas şeklin (sarmal) hiç değişmemesidir. Matematikte bu özelliğe sahip başka bir şekil yoktur.

Deniz Kabuklarındaki Tasarım 
Bilim adamları deniz dibinde yaşayan ve yumuşakça olarak sınıflandırılan canlıların taşıdıkları kabukların yapısını incelerken bunların formu, iç ve dış yüzeylerinin yapısı dikkatlerini çekmiştir: 
“İç yüzey pürüzsüz, dış yüzeyde yivliydi. Yumuşakça kabuğun içindeydi ve kabukların iç yüzeyi pürüzsüz olmalıydı. Kabuğun dış köşeleri kabukların sertliğini artırıyor ve böylelikle, gücünü yükseltiyordu. Kabuk formları yaratılışlarında kullanılan mükemmellik ve faydalarıyla hayrete düşürür. Kabuklardaki spiral fikir mükemmel geometrik formda ve şaşırtıcı güzellikteki ‘bilenmiş’ tasarımda ifade edilmiştir.”9 

Yumuşakçaların pek çoğunun sahip olduğu kabuk logaritmik spiral şeklinde büyür. Bu canlıların hiçbiri şüphesiz logaritmik spiral bir yana, en basit matematik işleminden bile habersizdir. Peki nasıl olup da söz konusu canlılar kendileri için en ideal büyüme tarzının bu şekilde olduğunu bilebiliyorlar? Bazı bilim adamlarının “ilkel” olarak kabul ettiği bu canlılar, bu şeklin kendileri için en ideal form olduğunu nereden bilmektedirler? Böyle bir büyüme şeklinin bir şuur ya da akıl olmadan gerçekleşmesi imkansızdır. Bu şuur ne yumuşakçalarda ne de -bazı bilim adamlarının iddia ettiği gibi- doğanın kendisinde mevcuttur. Böyle bir şeyi tesadüflerle açıklamaya kalkışmak çok büyük bir akılsızlıktır. Bu ancak üstün bir aklın ve ilmin ürünü olacak bir tasarımdır. 
Biyolog Sir D’Arcy Thompson uzmanı olduğu bu tür büyümeyi “Gnom tarzı büyüme” olarak adlandırılmıştı. Thompson’ın bu konudaki ifadeleri şöyledir: 
“Bir deniz kabuğunun büyüme sürecinde, aynı ve değişmez orantılara bağlı olarak genişlemesi ve uzamasından daha sade bir sistem düşünemeyiz. Kabuk …giderek büyür, fakat şeklini değiştirmez.
 

Tüm resmi görmek için tıklayın

Birkaç santimetre çapındaki bir nautilusta, gnom tarzı büyümenin en güzel örneklerinden birini görmek mümkündür. C. Morrison insan zekası ile bile planlaması hayli güç olan bu büyüme sürecini şöyle anlatır:

“Nautilus’un kabuğunun içinde, sedef duvarlar ile örülmüş bir sürü odacığın oluşturduğu içsel bir sarmal uzanır. Hayvan büyüdükçe, sarmal kabuğunun ağız kısmında, bir öncekinden daha büyük bir odacık inşa eder ve arkasındaki kapıyı bir sedef tabakası ile örterek daha geniş olan bu yeni bölüme ilerler.”11
Kabuklarındaki farklı büyüme oranlarını içeren logaritmik sarmallara göre diğer deniz canlıları bilimsel adlarıyla şöyle sıralanabilir: 
Haliotis Parvus, Dolium Perdix, Murex, Fusus Antiquus, Scalari Pretiosa, Solarium Trochleare. 
Bugün fosil halinde bulunan ve Amonitlerde logaritmik sarmal şeklinde gelişen kabuklar taşırlar. 
Hayvanlar dünyasında sarmal formda büyüme sadece yumuşakçaların kabukları ile sınırlı değildir. Özellikle Antilop, yaban keçisi, koç gibi hayvanların boynuzları gelişimlerini temelini altın orandan alan sarmallar şeklinde tamamlarlar.12 
İşitme ve Denge Organında Altın Oran 
İnsanın iç kulağında yer alan Cochlea (Salyangoz) ses titreşimlerini aktarma işlevini görür. İçi sıvı dolu olan bu kemiksi yapı, içinde altın oran barındıran _=73 derece 43´ sabit açılı logaritmik sarmal formundadır. 
Sarmal Formda Gelişen Boynuzlar ve Dişler 
Filler ile soyu tükenen mamutların dişleri, aslanların tırnakları ve papağanların gagalarında logaritmik sarmal kökenli yay parçalarına göre biçimlenmiş örneklere rastlanır. Eperia örümceği de ağını daima logaritmik sarmal şeklinde örer. Mikroorganizmalardan planktonlar arasında, globigerinae, planorbis, vortex, terebra, turitellae ve trochida gibi minicik canlıların hepsinin sarmala göre inşa edilmiş bedenleri vardır. 
Mikrodünyada Altın Oran 
Geometrik şekiller sadece üçgen, kare veya beşgen, altıgen ile kısıtlı değildir. Bu saydığımız şekiller değişik şekillerde de biraraya gelerek yeni üç boyutlu geometrik şekiller oluşturabilirler. Bu konuda ilk olarak küp ve piramit örnek olarak verilebilir. Ancak bunların dışında, günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız hatta ismini dahi ilk defa duyduğumuz tetrahedron (düzgün dört yüzlü), oktahedron, dodekahedron ve ikosahedron gibi üç boyutlu şekillerde vardır. Dodekahadron 13 tane beşgenden, ikosahedron ise 20 adet üçgenden oluşur. Bilim adamları bu şekilleri matematiksel olarak birbirine dönüşebileceğini ve bu dönüşümün altın orana bağlı oranlarla gerçekleştiğini bulmuşlardır. 
 16. Yüzyılda altın oran için “hazine” ifadesini kullanan Kepler, beş düzgün cisim arasındaki geometrik dönüşümlere çok önem vermiş ve gezegenlerin yörüngeleri ile bu cisimleri çevreleyen küreler arasında bir ba¤lantı kurmaya çalışmıştır. 
Kepler, düzgün çok yüzlüleri iç içe geçmiş şekilde gösteren ve bu düzen ile Güneş Sistemi arasındaki bağlantıyı araştıran şemalar geliştirmiştir. (J. A. West & J. G. Toonder, The Case for Astrology, Penguin Books, 1970)

Miroorganizmalarda altın oran barındıran üç boyutlu formlar oldukça yaygındır. Birçok virüs ikosahedron yapısında bir biçime sahiptir. Bunların en ünlüsü Adeno virüsüdür. Adeno virüsünün protein kılıfı, 252 adet protein alt biriminin düzenli bir biçimde dizilmesi ile oluşur. İkosahedronun köşelerinde yer alan 12 alt birim ise beşgen prizmalar biçimdedir. Bu köşelerden diken benzeri yapılar uzanır. 

Virüslerin altın oranları bünyesinde barındıran formlarda olduğunu tespit eden ilk kişi 1950’li yıllarda Londra’daki Birkbeck Koleji’nden A. Klug ile D. Caspar’dır.13 Üzerinde ilk tespit yapılan virüs ise Polyo virüsüdür. Rhino 14 virüsü de Polyo virüsü ile aynı formu gösterir. 

Peki acaba virüsler neden biz insanların zihnimizde canlandırmasını bile zorlukla yapabildiğimiz, böyle altın orana dayalı özel bir formlara sahiptirler? Bu formların kaşifi A. Klug bu konuyu şöyle açıklıyor: 
“Caspar ile ben, küresel bir virüs kılıfı için optimum tasarımın ikosahedron tarzı bir simetriye dayandığını gösterdik. Böyle bir düzenleme bağlantılardaki sayıyı en aza indirir… Buckminster Fuller’in yarı küresel jeodezik kubbelerinden14 çoğu da benzer bir geometriye göre inşa edilirler. Bu kubbelerin oldukça ayrıntılı bir şemaya uyularak monte edilmeleri gerekir. Halbuki virüs, bir virüs kılıfı, alt birimlerinin esnekliğinden ötürü kendi kendini inşa eder.”15 

Klug’un bu açıklaması çok açık bir gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Bilim adamlarının “en basit ve en küçük canlı parçalarından biri”16 olarak gördükleri virüslerde bile hassas bir planlama ve akıllı bir tasarım vardır. Bu tasarım, dünyanın önde gelen mimarlarından Buckminster Fuller’ın gerçekleştirdiği tasarımlardan çok daha başarılı ve üstündür. 
Dodekahedron ile ikosahedron, tek hücreli deniz yaratıkları olan ışınlıların silisten yapılma iskeletlerinde de ortaya çıkar. 
Işınlılar (radiolaria), her köşesinden birer yalancı ayak çıkan düzgün Dodekahedron gibi, bu iki geometrik formdan kaynaklanan yapıları, yüzeylerindeki çok çeşitli oluşumlarla birlikte değişik güzellikteki bedenleri oluştururlar.17 
Büyüklükleri bir milimetreden daha küçük olan bu organizmalara örnek olarak, ikosahedron yapılı Circigonia Icosahedra ile dodekahedran iskeletli Circorhegma Dodecahedra’nın adları verilebilir.18 

DNA’da Altın Oran
 

Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin depolandığı molekül de altın orana dayandırılmış bir formda yaratılmıştır. yaşam için program olan DNA molekülü altın orana dayanmıştır. DNA düşey doğrultuda iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu sarmallarda her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluk 34 angström genişliği 21 angström’dür. (1 angström; santimetrenin yüz milyonda biridir) 21 ve 34 art arda gelen iki Fibonacci sayısıdır. 
Kar Kristallerinde Altın Oran 
Altın oran kristal yapılarda da kendini gösterir. Bunların çoğu gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük yapıların içindedir. Ancak kar kristali üzerindeki altın oranı gözlerinizle göre bilirsiniz. Kar kristalini oluşturan kısalı uzunlu dallanmalarda, çeşitli uzantıların oranı hep altın oranı verir.19
 

Uzayda Altın Oran 
Evrende, yapısında altın oran barındıran birçok spiral galaksi bulunur. 

Fizikte de Altın Oran…. 
Fibonacci dizileri ve altın oran ile fizik biliminin sahasına giren konularda da karşılaşırız:
 

“Birbiriyle temas halinde olan iki cam tabakasının üzerine bir ışık tutulduğunda, ışığın bir kısmı öte yana geçer, bir kısmı soğurulur, geriye kalanı da yansır. Meydana gelen, bir, ‘çoklu yansıma’ olayıdır. Işının tekrar ortaya çıkmadan önce camın içinde izlediği yolların sayısı, ışının maruz kaldığı yansımaların sayısına bağlıdır. Sonuçta, tekrar ortaya çıkan ışın sayılarını belirlediğimizde bunların Fibonacci sayılarına uygun olduğunu anlarız.”20 

Doğada birbiriyle ilişkisiz canlı veya cansız pek çok yapının belli bir matematik formülüne göre şekillenmiş olması onların özel olarak tasarlanmış olduklarının en açık delillerinden biridir. Altın oran, sanatçıların çok iyi bildikleri ve uyguladıkları bir estetik kuralıdır. Bu orana bağlı kalarak üretilen sanat eserleri estetik mükemmelliği temsil ederler.

*********************

Bankamız tarafından Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere düzenlenen “TL Simge Yarışması” sonuçlarının açıklanması ve TL Simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımının 22 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 15.30’da Ankara’da Bankamız İdare Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecek bir basın toplantısı ile yapılacağı 21 Şubat 2012 tarih ve 2012-13 sayılı basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak, TL Simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli bir şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

(Duyuru: TC Merkez bankası web Sitesi)

******************************

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÜZENLENEN
“TL SİMGE YARIŞMASI” SONUCUNA İLİŞKİNBASIN DUYURUSU

Bankamız tarafından Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi, dünyada bilinirliğinin artırılması ve yazılışının kolaylaştırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere bir “TL Simge Yarışması” düzenleneceği 8 Eylül 2011 tarih ve 2011-54 sayılı basın duyurusu ile kamuoyuna duyurulmuştu.
Yarışma sonuçlarının 19 Aralık 2011 tarihinde açıklanacağı belirtilmiş olmakla birlikte, Bankamıza ulaşan çok sayıda başvurunun değerlendirme süreci devam etmekte olduğundan yarışma sonuçları ileri bir tarihte duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

************************

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN 
“TL SİMGE YARIŞMASI”NA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi, dünyada bilinirliğinin artırılması ve yazılışının kolaylaştırılması amaçlarına yönelik olarak Türk lirasını anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere “TL Simge Yarışması” düzenleyecektir. 
Yarışma başvuruları, 3 Ekim 2011 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar devam edecektir. Yarışmaya ilişkin “Başvuru Formu”na ve ayrıntılı bilgiye “TL Simge Yarışması Şartnamesi” bağlantısından ulaşılabilir. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur
 “TL SİMGE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ 
1. Yarışmanın Konusu ve Amacı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının (TL) ülkemizde ve dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına yönelik olarak TL’yi anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir simge belirlemek üzere TL SİMGE YARIŞMASI düzenlemektedir.
2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler
2.1. 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.

2.2. Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar.

2.3. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla Yarışma’ya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
2.4. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla Yarışma’ya katılabilirler.
2.5. Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, tasarımların, orantılı şekilde küçültülmüş en az 10 adet versiyonunun (en küçük ölçülü tasarımın karakter büyüklüğü 4 punto olmalıdır.) yarışmaya gönderilmesi gerekmektedir.
2.6. Tasarımların A4 boyutunda siyah beyaz olarak uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Tasarımcı gerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Tasarımların ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma yüksek çözünürlükle TIF/JPEG uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.
2.7. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.
2.8. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.
3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için üç adet zarf kullanacaklardır;
3.1. Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş ekte yer alan başvuru formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımın, tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve tasarımın teması ile TL’yi en iyi şekilde nasıl sembolize ettiğini ifade eden kısa bir açıklamanın (en fazla 350 kelime) yer alacağı Teslim Zarfı’dır.
3.2. Alıcı adresi isim belirtilmeksizin rumuzla, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.
3.3. Her zarfın üzerinde 5 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz ve zarfın içinde ne bulunduğu yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde TCMB rumuza ek yapma hakkına sahiptir.
3.4. Katılımcının rumuzu, tasarımlarının arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
3.5. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir. Başvurular 3 Ekim 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma katılım koşullarına uygun olarak 31 Ekim 2011 tarihi saat 17:30’a kadar aşağıdaki adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yoluyla
gönderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü
TL Simge Yarışması
İletişim ve Yazışma Sekretaryası
İstiklal Cad. No: 10
06100 Ulus / Ankara / TÜRKİYE
4. Değerlendirme Jürisi Üyeleri 
4.1. Değerlendirme Jürisi,
Prof. Dr. Turalay Kenç, Başkan Yardımcısı
Selahattin Akkaş, Genel Müdür
Hüseyin Zafer, Genel Müdür
Yaman Eren, Mimar
Prof. Dr. İncilay Yurdakul, Akademisyen, T.C. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
Doç. Dr. Çiğdem Demir, Akademisyen, T.C. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu, Akademisyen, T.C. Bilkent Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
Yedek üye Emin Keskin, Genel Müdür
Yedek üye İlker Bayır, Genel Müdür Yardımcısı
Yedek üye Hava Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşur.
4.2. Yarışma’nın sekretarya hizmetleri İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yarışma’ya ilişkin bilgi edinme yarisma@tcmb.gov.tr adlı e-posta adresinden yapılacaktır.
5. Değerlendirme 
5.1. Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılır:
(i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
(ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan tasarımlar,
(iii) Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar. (Yazanın kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır.)
5.2. Tasarımlar, TL’yi ulusal ve uluslararası alanda anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde temsil etme başarısı üzerinden değerlendirilecektir.
6. Ödüller 
6.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri TCMB’ye aittir.
Birincilik ödülü: Net 25.000 TL 
Üç adet teşvik ödülü her biri: Net 2.500 TL
6.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır.
6.3. Ödüle layık görülen tasarımlar, başvuru tarihi bitiminden itibaren en geç üç ay içinde değerlendirilerek Banka Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur. Ayrıca sonuçlar katılımcıların adresine yazılı olarak bildirilir.
6.4. Tasarımların TCMB’nin ihtiyacını karşılamaması halinde, TCMB hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
6.5. Birincilik ödülü, aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen tasarım sahipleri arasında paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi TCMB’ye aittir.
7. Yarışma Takvimi 
Başvuru tarihleri: 3 – 31 Ekim 2011
Jüri değerlendirme tarihleri: 1-15 Kasım 2011
Sonuçların açıklanma tarihi: 19 Aralık 2011
8. Diğer Hükümler
8.1. Katılımcılar, Yarışma’ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine ödenen ödül bedeli karşılığında, Bankanın her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, banknotlarda, bankacılık işlemleri ve hizmetlerinde, yazışma ve muhasebe kayıtlarında ve Banka tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak TCMB’ye tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle TCMB’ye ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda TCMB’yi yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.2. Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan TCMB sorumlu olmayacaktır.
8.3. TCMB, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir.
8.4. Birincilik ödülünü kazanan tasarımın TL için simge olarak kullanılıp kullanılmayacağı TCMB’nin takdir ve yetkisindedir.
8.5. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde TCMB, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir.
8.6. TCMB, birincilik ödülüne layık görülen tasarımın TL simgesi olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.
8.7. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde Yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içinde teslim edilen adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan TCMB sorumlu değildir.
8.8. TCMB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada Yarışma’yı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda TCMB teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
8.9. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
Ek 1) Başvuru Formu
2) Başvuru Kılavuzu
Haber kaynak: TCMB Web Sitesi: www.tcmb.gov.tr  Duyurular
Haber düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
Görseller TCMB Web Sitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir