VATAN PARTİSİ KÜLTÜR-SANAT PROGRAMI

 
VATAN PARTİSİ KÜLTÜR-SANAT PROGRAMI
 
AKP ve HDP’nin birbirinden kopya edilmiş sanat programına karşı Milli Programımızı açıklıyoruz.
 
AKP ve HDP’nin Kültür-Sanat Programı sanatçılara ve sanat kurumlarına bir tehdittir.
 
21 Nisan 2015 tarihinde HDP, AKP’nin TÜSAK yasasını kendi Kültür-Sanat Programı olarak açıklamıştır.
 
AKP’nin ortaya attığı TÜSAK yasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yıllık sanat birikimini, kurumlarını ve sanatçılarını tasfiye programıdır.
 
Partimiz, AKP uygulamalarına karşı sanatçılarımızla birlikte büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadele sonucunda, AKP’nin sanata, sanatçıya ve kurumlarına tuzak olan, TÜSAK yasasını tarihin çöplüğüne atmayı başarmıştır.
 
AKP eliyle getirilemeyen TÜSAK yasası, şimdi HDP ortaklığıyla önerilmektedir. HDP’nin Kültür ve Sanat Programı’nda öngörülen Sanat Meclisi ile AKP’nin TÜSAK yasasında önerdiği yandaş 11 kişilik Sanat Kurulu birbirinin aynıdır. Yani, AKP’nin getirmeye çalıştığı TÜSAK yasası ile HDP’nin Kültür Sanat Programları birbirinin kopyasıdır.
 
AKP hükümetinin Kültür Bakanlığı’na ait TÜSAK yasası, tıpkı HDP’nin Kültür- Sanat Programında olduğu gibi özerklik ve özgürlük kılıfı altında tüm devlet sanat kurumlarının kanunları ve teşkilatlarıyla yok edilmesi planıdır. Sanatın ve sanatçının elinden devlet güvencesinin alınarak, güvencesiz, geleceksiz taşeron sisteminin devreye sokulmak istenmesidir. Devletin köklerinden kültür ve sanatı koparıp atma programıdır.
 
Partimiz ve Cumhuriyet devrimlerine inanan, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda hareket eden sanatçıların büyük mücadelelerle çöpe yolladığı TÜSAK yasasını HDP çöpten çıkartmıştır. Özerklik ve özgürlük kılıfı altında sanatçıların TÜSAK tuzağına tekrar düşürülmesinin çalışmasını yürütmektedir. AKP’nin çöplüğünü karıştırıp çıkarttığı, akla zarar TÜSAK yasasını, Kültür Sanat Programı diye sanatçılarımızın ve Türk milletinin önüne koymaktadır.
 
Zaten tüm devlet sanat kurumları, kendi kanun ve teşkilatları ile özerk yapıdadırlar. Sanatçının elinden devlet güvencesini almak demek; Sanatı sahipsiz, güvencesiz, yandaş, özel şirketlere avuç açar hale getirmek demektir. Devletin güvencesini sanattan uzaklaştırmak demek, parayı verenin düdüğü olmak demektir. AKP ve HDP’nin Kültür ve Sanat Programları, budur.
 
AKP ve HDP, bir çok konuda olduğu gibi, devletin 90 yıllık sanat kurumlarına karşı düşmanlık ve yıkıcılıkta da birleşmişlerdir.
 
AKP hükümetinin YÖK aracılığıyla konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerinin yüksek lisans, master ve doktora programlarının yurt çapında yüzde 70’ine yakınını kapatıp, geleceğin sanatçılarını yok etmeye çalışmaktadır. Konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerini abluka altına alarak geleceğin sanatçılarının yetişmesine engel olmaktadır. Vatan Partisi, buna kesinlikle kesinlikle izin vermeyecektir.
 
Devlet Konservatuvarlarının sanatçılara verdiği diplomaları geçersiz kılıp, kısa adı MYK olan Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla sanatsal üretimin kaderini özel şirketlerin keyfine ve iznine bırakabileceklerini sananlar, karşılarında Vatan Partisi’ni bulacaklardır. Kurmaya çalıştıkları “Ver Parayı Al Sertifikayı” sistemini boğup atacağız.
 
Opera, bale, tiyatro ve tüm enstrüman bölümlerinin verdiği eğitimlerin engellenmesine karşı, Vatan Partisi her türlü hukuki mücadeleyi vermektedir.
 
AKP ve HDP, diğer bölücü ve gerici programlarında olduğu gibi, Kültür Sanat programları ile de Türkiye Cumhuriyeti’ni devletsiz, vatansız ve sanatsız bırakarak, terörün ve toplumu bölmenin programını yazmakta ve ilan etmektedirler.
 
Türk milletinin bayrağına, diline, toprağına-taşına saygı ve sevgi duymayanlar, yani Türk milletinin kültürüne saygı duymayanlar Kültür-Sanat programı mı yazacaklar?
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin, 13 yılını boşa harcayan AKP hükümeti, Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da yapması gereken hiçbir hizmeti vermediği gibi, buralarda sanat kurumlarının kurulmasına da engel olmuştur. Bölgedeki terör sorununu gerici ve bölücü anlayışlarla kışkırtmayı tercih etmiştir. Gerici, bölücü ve yıkıcı politikalar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görmezden gelmiş, sanattan ve sanatın birleştiriciliğinden ve güzelliklerinden yoksun kalmalarına neden olmuştur.
 
AKP-HDP ortak politikalarının sonucunda eli silahlı teröristler gençlerimizin aklına girebilmiş, kandırarak dağa çıkartmış, yetinmeyip dağa kaçırmış, kardeşine kurşun sıktırtmıştır. Sanatsal üretime kazanılabilecek nesilleri uyuşturucu batağında boğulmaya mahkum etmiştir.
 
Buna karşın, Vatan Partisi olarak, Türkiye’yi güzelleştirecek kardeşliğin sözünü veriyoruz.
 
Vatan Partisi olarak, birlikte müzik yapan, sanat yapan, vatanını güzelleştiren, güzel duygularla birbirini seven, üreten, emeğe değer veren, namuslu bir gelecek inşa etmenin sözünü veriyoruz.
 
Biz, Vatan Partisi olarak, her ilde opera, bale, orkestra, tiyatro ve sinemaları, plastik sanatlarının sergilendiği galeriler, müzeler, sanat eğitim kurumları ve kütüphaneler kuracağımızın sözünü veriyoruz. En uzak mahallelerden başlayıp merkeze doğru Kültür-Sanat Evleri kurarak, tüm vatandaşlarımızı eğitim ve sanatla buluşturacağız. Sanatın girmediği ev bırakmayacağız.
 
Hiçbir kültür merkezimizin, sahnemizin, sinemamızın kapatılmasına izin vermeyeceğiz, aksine yeni sahneler, yeni kültür merkezleri, galeriler, müzeler ve sinemalar kuracağız. Türkiye’yi güzelleştiren İstanbul-Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara-Devlet Resim Heykel Müzesi-Operet Sahnesini en kısa zamanda halkımızın, sanatın ve sanatçının hizmetine sunacağız. Kaçak sarayların tümünü, kültürün, sanatın, &cced
il;ağdaş bilim ve eğitimin merkezi yapacağız.
 
Partimiz, milli, çağdaş ve halkçı sanatımızın her dalda toplumu kucaklaması ve eğitmesi, sanatımızın güzellikte ve teknikte milletlerarası düzeye ulaştırılması için gerekli kurumları oluşturacak ve yeterli kaynak sağlayacaktır.
 
Sanatın tüm kurumlarını eğitim kurumları ile birlikte tek çatı altında toplayarak, sanat eğitimini YÖK’ün pençesinden kurtaracağız.
 
Sanatçıların çalışma koşullarını iyileştiriyoruz.

Sanatçılarımızın ve sanat emekçilerimizin kadrosuz ve güvencesiz çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Sanatçı ve sanat emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, denetlenmesi ve güvenceleri devlet denetimi altında olacaktır. Sanatçılarımızın emeklilikteki hak kayıplarına son vereceğiz. Hiçbir sanatçımızı ve kurumumuzu bütçe sıkıntısı içerisinde boğdurtmayacağız.
 
Eser sahiplerinin emeklerini ve yaratıcılıklarını koruyoruz.
 
Besteci, şair, yazar, ressam, heykeltraş ve sanatçılarımızın telif haklarını titizlikle uygulayacağız. Fikir ve sanat eserlerinde korsanlığı önleyeceğiz.
 
Özel sanat kurumlarına devlet desteği sağlayacağız. Ressamların, plastik sanat alanlarında üreten sanatçılarımızın ihtiyaçlarını devlet eliyle sağlayacağız. Eserleriyle birlikte sanatçılarımıza, devlet sahip çıkacaktır. Kültür merkezleri, konser salonları alt yapı ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak ve teşvik edilecektir.
 
Milli kültürümüzü ve sanatımızı korumak ve yaşatmak üzere, ozanlarımıza, halk şairlerimize kadro tahsis edeceğiz. Tüm sanat alanlarında olduğu gibi yerel sanatlarımızın da yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapacağız, destek vererek, gelişmesini sağlayacağız.
 
Levent Kırca, Tarık Akan, Zuhal Olcay, Fazıl Say ve daha bir çok Türk milletine mal olmuş sanatçıyı hedef alan, Türkçeyi ve Türk milletini Anayasa’dan sürmeye kalkan, kurumlarımızı ayaklar altına alan, sanatın içine tüküren, heykellerimizi dilim dilim doğrayan AKP ve işbirlikçilerinin Karanlık Devri’ni, 7 Haziran’ da, Vatan Partisi sona erdirecek ve Milli Hükümet Programı ile Türkiye’yi yeniden Atatürk Devrimi rotasına sokacaktır.
 
Partimiz, Millî Hükümet Programı’nda belirlediği üzere, Atatürk Devrimini kesin zafere ulaştıracak ve Halka Dayanan Güçlü Devlet öncülüğünde, sanatla nefes alıp veren başı dik bir Türkiye inşa edecektir.
 
 
 

HABER KAYNAK:
ecehan arslan <ecehanarslan.90@gmail.com>

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir