Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2015 Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %56,6 oldu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2015
Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %56,6 oldu


AdsızTuik Yaşam Memmnuniyeti Anketi

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2014 yılında %56,3 iken 2015 yılında %56,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,7’den %11,4’e düştü.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2014 yılında %60,4 iken 2015 yılında %60,2’ye düştü, erkeklerde bu oran %52’den  %52,9’a yükseldi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı %63,8 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise %51,7 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Genel mutluluk düzeyi, 2003-2015

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2015 yılında %59,6’sı mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran %49,5 olarak gerçekleşti.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %72,3 olurken, bunu sırasıyla; %13,1 ile çocuklar, %5,3 ile eş, %2,8 ile anne/baba, %2,7 ile kendisi, %1,9 ile torunlar ve %1,9 ile diğer kişiler takip etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68,8 olurken, bunu sırasıyla; %15,8 ile sevgi, %8,6 ile başarı, %3,9 ile para, %2 ile iş ve %1 ile diğer değerler takip etti.

Eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazla

Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı %59,5 iken, bunu sırasıyla; %58 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %57,8 ile bir okul bitirmeyenler, %56,5 ile lise ve dengi okul mezunu,  %54 ile ilkokul mezunu takip etti.

Ulaştırma ve sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arttı

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2014 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 2,2 puan ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2015 yılında %74 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %72,3 ile sağlık, %69,8 ile asayiş, %59 ile eğitim, %58,7 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve %50,4 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin %74,4’ü kendi geleceklerinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2014 yılında %73,8 iken 2015 yılında %74,4’e yükseldi. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2014 yılında %74,7 iken 2015 yılında %74’e düştü, erkeklerde ise bu oran %72,9’dan %74,7’e yükseldi.
_____________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma kapsamında, örneğe çıkan hanelerdeki 18 ve daha yukarı yaştaki kişiler ile görüşme yapılmaktadır. 2015 yılında 9 397 kişi ile görüşülmüştür.

Daha önceki yıllarda asayiş, eğitim ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet soruları için “Fikrim yok” seçeneği sorulmazken, 2014 yılından itibaren, 18 ve üzeri yaştaki tüm fertlerin konuya ilişkin görüşlerinin alınabilmesi için bu sorulara “Fikrim yok” seçeneği eklenmiştir. Ancak, geçmiş seriler ile söz konusu verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla 2014 yılı haber bülteninde, ilgili sorulardan “Fikrim yok” seçeneği dışarıda tutularak asayiş, eğitim ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet göstergeleri yayımlanmış olup bu haber bülteni ile birlikte hesaplamalara “Fikrim yok” seçeneği dahil edilmiştir.

evetbenim sanat güneşi logo

HABER KAYNAK: Türkiye İststistik Kurumu Web sitesi Haber
Sayı: 21518, 23 Şubat 2016, Saat: 10:00
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21518

evetbenim4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir