NAZIM HİKMET RAN RESMEN VATANDAŞ

HOŞ GELDİN NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet Ran, resmen vatandaş. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar: 10 ocak 2009 Cumartesi tarhli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

25 Temmuz 1951 tarihinde Türk vatandaşlığından çıkarılmış olan Nazım Hikmet’in tekrar Türk vatandaşlığına dönmesine imkan tanıyan karar 5 Ocak 2009 tarihinde görüşülerek imzaya açıldı. Bu duruma göre Nazım Hikmet’i  vatandaşlıktan çıkaran; 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu kararını ortadan kaldıran tasarı karara bağlanmıştı. 10 Ocak 2009 Cumartesi tarihli, Sayı: 27106 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak vatandaşlık durumu kesinliğini kazandı.

GÜN GELİR

"Sap döner, keser döner,
Hesap döner!"

Nazım’a gitti diyenler,
Halkın kalbini göremeyenler;
Gün gelir:
"Sap döner, keser döner,
Hesap döner!"
Gün gelir: Nazım döner!

Selam olsun sizlere 
Çocuğuna Nazım adını veren
Babalar, Anneler…
Selam olsun sizlere;
Nice Nazımlar doğuracak
Güzel anneler…

Selam olsun Selam;
Ülkemin aydınlık geleceğine…
Selam olsun selam!
Doğan güneşe…

Tevfik Yalçın
11 Ocak 2009
Ziverbey İstanbul

Resmi Gazete:  

10 Ocak 2009 CUMARTESİ
 Resmî Gazete
 Sayı : 27106
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
             Karar Sayısı : 2009/14540

             Nazım Hikmet Ran’ın Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 25/7/1951 tarihli ve 3/13401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; İçişleri Bakanlığının 5/1/2009 tarihli ve 70020 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savu
nma Bakanı                    İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H. GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

Haber Kaynak: Resmi Gazete 10 Ocak 2009 Cumartesi Sayı: 27106
Haber Düzenleme Tevfik Yalçın
Nazım Hikmet Desen: Fatih Karakaş, evetbenim koleksiyonu

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir