Damla Özdemir Küçük Sabotaj // Minor Sabotage Solo Sergi

DAMLA ÖZDEMİR

“KÜÇÜK SABOTAJ // MINOR SABOTAGE”
5 Şubat  – 1 Mart 2015

 

Gallery İlayda  5 Şubat  – 1 Mart 2015tarihleri arasında,  Damla Özdemir`in  “KÜÇÜK SABOTAJ // MINOR SABOTAGE” isimli  solo sergisine ev sahipliği yapacak.

Marcus Graf sanatçıyı ve yeni eserlerini şöyle yorumluyor : ‘’Kişisel hikayeleri sosyo-politik meselelerle harmanlayan, düşünsel anlamda sofistike ve zarif parçalar üretirken biçim ve içerik dengesini korumayı başaran Damla Özdemir'in çalışmaları mükemmel bir çağdaş sanat örneği. Kendisini bir feminist olarak tanımlamasa da, külliyatı – kadınların erkek egemen toplumlardaki statükosuyla ilgili kendi kritiğiyle – feminist eleştiriye paralel özellikler gösteriyor. Bunu yaparken kesinlikle sıkıcı bir politik kavramcılığa veya didaktik bir anlatıma yönelmiyor; bunun yerine ironi ve güzelliğin çekici bir estetik görünüm yarattığı sanatsal biçimler sunuyor. Özdemir'in çalışmalarının en güçlü yanlarından biri bu. Ayrıca, günümüzün karmaşıklığına tepki olarak seçtiği metot olan kolaj sanatındaki ustalığı da Özdemir'in işlerinin bir başka güçlü yanı. Bu sanatsal yöntemin çoğulcu ve eklektik karakterini, kopuk parçalardan oluşan ve sürece yönelmiş dünyamıza bir tepki olarak nasıl kullanacağını da çok iyi biliyor. Son yıllardaki çalışmalarında dikkati çeken şey, bazı parçaların yüzeyden yükselerek üç boyutlu bir etki yaratması ve böylece çalışmanın bütününü rölyef gibi bir karaktere bürümesi.

Muhteviyat itibariyle Özdemir'in kolajları, darmadağın olmuş dünyamızda nasıl hayatta kalınacağı ve bu dünya içinde nasıl özgür ve bağımsız bir kimlik geliştirilebileceği sorularıyla ilgileniyor. Özdemir'in kavramsal ilgisinin odağında ise, ataerkil toplumlarda kadına yönelen sosyo-kültürel baskı ve muhalefet girişimleri ile karşı hareketler var. Figürlerin daha çok yalnız başına kullanıldığı ve belirsiz bir mekana yerleştirildiği önceki çalışmalarından farklı olarak, yeni işlerinde resmedilen mekanlar diğer parçalara kavramsal bir katkı da sunuyor. Yani, bu geleneksel ve üç boyutlu kolajlar ile asamblajları izlerken, yalnızca figür değil figürün çevresi de önem taşıyor. Ana karakter ile onu çevreleyen ortamın arasındaki ilişki, dünya ile insanın arasındaki sorunlu bağlantıya dikkat çekiyor. Nihayet, çoğunlukla tuhaf görünen figür-bağlam ilişkisi, Özdemir'in son çalışmalarına biraz gerçeküstü bir karakter veriyor. Bu çalışmalar, Damla Özdemir'in sanatsal yolculuğunda gayet iyi ilerlediğinin bir kanıtı. Sadece fotoğrafik görüntülerle oluşturduğu zeka dolu oyunlar değil, asamblajlarının farklılığı ve külliyatını oluşturan geleneksel ve üç boyutlu kolajlar bir harika. Ayrıca, işlerindeki sürekli gelişen içerik ve kompozisyon karakteri de, gelecekte sanatçının birçok muazzam serisini göreceğimizi vaat ediyor. ‘’
Sanatseverler  5 Şubat  – 1 Mart arasında Galeri İlayda`da açılacak olan ‘’ Küçük Sabotaj // Minor Sabotage ‘’ isimli bu sıra dışı sergiyi gezebilirler…

 
(Marcus Graf : Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü
 Plato Sanat Daimi Küratörü, Contemporary İstanbul Program Direktörü, Artfulliving.com.trSanat Danışmanı)
 
DAMLA ÖZDEMİR
“KÜÇÜK SABOTAJ // MINOR SABOTAGE”
February 5th  – March 1st , 2015
 
 
Galeri İlayda will be hosting Damla Özdemir’s solo show “MINOR SABOTAGE” between February 5th  – March 1st , 2015
Marcus Graf interprets the artist and her new works as fallows: ‘’Damla Özdemir’s work is a great example of a contemporary artist who manages to balance form and content in order to create beautiful and intellectually sophisticated pieces, in which she successfully merges personal stories with socio-political issues. Although she does not consider herself a feminist, the oeuvre shows parallels to feminist criticism in her review of the status quo of women in male-dominated societies.  While doing so, she never slips into a dry political conceptualism or didactic narratives but finds appealing artistic forms, where irony and beauty cause an attractive aesthetic. This is one of the biggest strengths of Özdemir's work. Besides this, the power of her work is also based on her masterly use of the art of collage as proper artistic method for reacting to today’s complexity. She knows very well how to use its pluralistic and eclectic character for reacting to our fragmental and process oriented world. For the last years, some parts stick out of the surface, become three-dimensional and give the whole work a relief-like character. Contentually, the collages deal with the problems of how to stay alive in our messed-up world, and how to develop a free and independent identity in it. Also, socio-cultural pressure on women in patriarchy societies, as well asopposition attempts and counter-movements stand in the focus of her conceptual interest.
The current series of collages that she exhibits at Gallery İlayda follows the previous lines of thought, form, and aesthetic. Still, women dominate her works. Though now, the figures are either stronger fragmented as well integrated in groups of others. Different from previous works, where mostly the figure was alone, placed in a rather indefinite space, now, the depicted locations conceptually contribute to the pieces. So during the observation of the assemblages, as well as traditional and three-dimensional collages, not only the figure but also its surrounding is of importance. This relationship between the protagonist and its environment points to the troubled connection between us and the world. In the end, the often strange figure-context-relation gives her latest pieces a slightly surreal character. The current series proves that Damla Özdemir’s artistic journey is proceeding very well. Not only her smart play with photographic images, but also the variations of assemblage, as well as traditional and three-dimensional collage in her oeuvre are great. Beside
s this, the permanently developing contentual as well as compositional character of her work promises that we will see many more strong series in the futures.’’
Art lovers can see the unusual show “MINOR SABOTAGE” in Gallery Ilayda between February 5th – March 1st.   
(Marcus Graf:  Assoc. Prof. Dr., Yeditepe University, Fine Arts Faculty, Art Management Dept.
Plato Sanat’s Resident Curator, Contemporary Istanbul’s Program Director, Artfulliving.com.tr’s Art Consultant)
 

 
For further information, high resolution visuals and interview requests;
Galeri İlayda
Şebnem Kutal
Gallery Director

 
Gallery Ilayda <info@galleryilayda.com>

Hüsrev Gerede Cad.
No:37
Teşvikiye
Tel    : 0.212.227 92 92
e-mail:info@galleryilayda.com
www.galleryilayda.com

The Gallery is open Monday through to Saturday from 10:00 am till 19 :00pm.Car park is available beneath and across our gallery. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir