İKSEV 16.Caz Afişi Yarışması

0

 “Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan “İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımayı, grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan yarışmaya son katılma tarihi 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00 olarak açıklandı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) 25. İzmir Avrupa Caz Festivali Afişini belirlemek için açtığı 16. Caz Afişi Yarışması’nın şartnamesi açıklandı. 
 “Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan “İzmir Avrupa Caz Festivali”ne gençlerin bakış açısını taşımayı, grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan yarışmaya son katılma tarihi 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00 olarak açıklandı.
10. İzmir Avrupa Caz Festivali’nden bu yana Festival Afişini yarışmayla belirleyen İKSEV, 16. Caz Afişi Yarışması’nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verecek.  Seçici kurul uygun görürse onursal anlamda iki mansiyon da verebilecek. İKSEV, seçici kurulun sergilenmeye değer bulduğu eserlerin sahiplerine birer başarı belgesi sunacak. Sergi için seçilen afişler Festival süresince AASSM’de sergilenecek. Yarışma şartnamesi www.iksev.org sitesinden, [email protected] ve Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak adresindeki MÜZİKSEV’den alınabilir. 
Saygıyla duyurulur.
İKSEV Basın Danışmanlığı
İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
25. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ
16. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. KONU  
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 2018’in Mart ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 25. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.
2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 25. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.
3.  YARIŞMA KOŞULLARI 
A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2018 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
B. Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir. 
C.'Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici kurulun, başka bir eserden görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)
D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.  
E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. 
F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 
G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.  
H. Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka veya dekotaya basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Postada veya kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir. 
İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD'de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD'ye kaydedilmelidir. 
J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV ve Biletixlogoları bulunacaktır. Logoların renkleri sabittir. Üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar https://yadi.sk/d/ykLNWkP03NKkhc veya https://goo.gl/RGRddmadreslerindenindirilebilinir.
K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 29 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00’e kadar;  
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
16. Caz Afişi Yarışması
MÜZİKSEV
Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.  
L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır. 
M. Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.  
N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 16. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.
4. YARIŞMA  TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma  
Ödüller 25. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. Sonuçlar, Ocak ayı içinde kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org kanalıyla duyurulacaktır. İKSEV, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5. ÖDÜL:
İKSEV 25. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 16. Caz Afişi Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verecektir. Seçici kurul uygun görürse onursal anlamda iki mansiyon da verilebilir.
1. lik ödülü – 2500 lira- Seçilen yapıt, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
2. lik ödülü -1000 lira
3. lük ödülü – 500 liradır.
Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen afişler, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödüller yarışmacılara 25. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir. 
6. SEÇİCİ KURUL 
(Alfabetik sırayla): Cihangir Elmaskaya, Prof. Dr. Hakan Ertep, Hüseyin Ekinciler, Kutsal Lenger, MaksudeKılınç, Okan Özgen ve İKSEV Temsilcisi.
İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
 7. DEĞERLENDİRME
Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.org sitesinde ve facebook’ta sergilenecektir.
8. DİĞER KOŞULLAR:
Şartname ve Katılım Formları, MÜZİKSEV Atatürk Caddesi 458 Alsancak-İzmir ve www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
9. İLETİŞİM: 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “16. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Alsancak /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00; Faks: 0 232 482 34 22;
Sirel Ekşi: [email protected], [email protected]
Onur Acımaz:  [email protected]

Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
İleti haber: İKSEV BASIN BÜLTENİ- 16.Caz Afişi Yarışması

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.