MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNGÖRÜSÜ: EY TÜRK GENÇLİĞİ!..

0

GÖRÜŞ:
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananlar; Türk Ulusunun hak etmediği, yıllar öncesinden tüm uyarılara karşın önlenemeyen bir ortaçağ düşüncesinin ortaya koyduğu eylemsel çılgınlıktır. Gelinen noktada; bir çocuk aklının bile kolayca kabul etmeyeceği hatalar, yanlış seçimler, kadrolaşmalar; ülkenin yönetiminde ne denli büyük açıklar oluşturduğunun göstergesidir. Bu durum: Akıldan, bilimden, yurtseverlikten, laik ve demokratik ilkelerden, insan haklarına saygı ve doğa ile birlikte yaşamanın uzağında kalmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Bu çılgınlığı nasıl tanımlarsanız tanımlayın; Türk Adaleti bunları sayısal, nitelik ve hukuksal olarak bir anlama kavuşturacaktır. Ne var ki bu Türk Halkının yaşamına kastedenlerin bu eylemlerin olumsuz sonuçları hiç de kolay ortadan giderilemeyecektir.

Devletin devamlılığının kaçınılmazlığı gerçeği karşısında: Ülkenin yönetiminde; Atatürkçü, laik, demokrat, bilimin aydınlığında yetişmiş yeni kadrolara gereksinim vardır. Ülkemin yönetiminde görev alan her kurumumuzun bu zincirleme hatanın nasıl yapıldığını ve bu noktaya nasıl gelindiği konusunda da kendi özeleştirisini yapmak zorundadır. 

Türk Ulusu asil, özgür, vatansever bir ulustur. Bu tarihsel katsayıyı dikkate alınmadan yapılacak mutlak değer toplamları; hiçbir olumlu sonuç vermeyecektir.

Tevfik Yalçın
evetbenim
Sanat Sitesi Genel Yönetmeni ve Kurucusu
sanatın hizmetinde 11.yıl

 

gençliğe hitabe

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
"Ey Türk gençliği!"

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"
Mustafa Kemal Atatürk (20 Ekim 1927)

evetbenim sanat güneşi logo

Görsel: "Ey Türk Gençliği" Engin Demirkollu

evetbenim4

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.