TSB: TBMM çatısı altında kadın sanatçılarımıza yapılan ayrımcılığı ve anayasamızı hiçe sayan tutumu red ediyoruz

0

TÜRKİYE SANATÇILAR BİRLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI (2.Nisan.2018)TBMM ÇATISI ALTINDA KADIN SANATÇILARA YAPILAN AYRIMCILIĞI VE ANAYASAMIZI HİÇE SAYAN TUTUMU RED EDİYORUZ!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinin başlamasına 1 saat kala TBMM Başkanlığı’ndan gelen bir emirle, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından yapılacak 12 dakikalık oyunda yer alan kadın sanatçıların sahne dışına alınmasının istendiği Devlet Tiyatrosu yetkililerine bildirilmiş olup, kadın sanatçılar için son anda reji değiştirilmiş, salonun yan tarafında bulunan basamaklara kadın oyuncular yerleştirilerek kadın sanatçılarımız açıkça sahneden uzak tutulmuş ve  sahneye yaklaştırılmamışlardır.
BU DURUM 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA AYKIRIDIR!
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu BÖLÜM:2 Madde-7’de belirtildiği gibi; “Devlet memurları görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”
Devlet Memurları Kanunu’na göre TBMM Başkanlığı, sanatçılara vermiş olduğu emir ile açıkça cinsiyet ayrımı yapmış, suç işlemiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu açıkça çiğnenmiş, lâiklik ilkesi hiçe sayılarak dini siyasete alet eden dinci ve gerici bir ideolojinin hizmetine girmesi için Devlet Kurumu çalışanları rencide edilerek zorlanmışlardır. Bu bir suçtur, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
TBMM çatısı altında yerli yersiz, bizlere hiçbir faydası olmayan Abdülhamit nutukları atan yetkililerin, Devlet yönetiminde şart olan kanunlar esasından hareket etmeyi öğrenmelerini önemle tavsiye ediyor, bunun çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE ANKARA DEVLET TİYATROSU YÖNETİCİLERİNE BURADAN SESLENİYORUZ!
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11.Madde- 2.paragrafta belirtildiği gibi; “Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.”
Kadın sanatçılarımızın sahneden uzaklaştırılmaları konusunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne veya Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’ne yazılı bir emir bildirilmiş midir? Eğer bildirilmedi ise; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu yine 11.Madde 3.paragrafta belirtildiği gibi; “Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” 
Kadın sanatçılarımız sahneden indirilerek cinsiyet ayrımına yol açılmış, sanatçılarımız görevlerini yerine getirmeye çalışırken, lâiklik ilkesine aykırı olarak dinci bir ideolojinin hizmetine, istemeden de olsa sunulmaya çalışılmıştır.
Biz sanatçılar, bağlı olduğumuz kurumlarımızdan her zaman Atatürk ilke ve Devrimine sahip çıkan bir dik duruşu sergilemelerini beklemekteyiz. Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden biri olan LÂİKLİK ilkesi ile problemleri olanlara karşı, ülkemizde en büyük mücadele ve dik duruşu sergileyenler öncelikle sanatçılarımız ve kadınlarımız olmuşlardır. Kadın sanatçılarımız bu mücadeleyi bire bir verirken karşılaştıkları saldırılarda onları merdivenlerin başında, salonun kıyı köşesinde değersizleştirmeye çalışanlara karşı yalnız bırakmak değil, mücadelelerinde yanlarında olmak kadını ve erkeğiyle hepimizin görevi ve ulus devlet olmanın; Büyük Türk Milletinin bir ferdi olmanın en büyük sorumluluklarından birisidir.
Cumhuriyetimizin altı kuruluş ilkesi doğrultusunda Mustafa Kemal ATATÜRKÜMÜZ’ÜN dediği gibi; Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Büyük Türk Milletinin Sanatçıları olarak bizler de, kadını ve erkeği ile sahnelerimizde sonsuza kadar payidar kalacağız. Sahnelerimizin ışığı ile güzel TÜRKİYE’MİZİ aydınlatmaya hep devam edeceğiz.
Kamuoyuna duyurumuzdur.
İnci Özdil
Orkestra Şefi
TÜRKİYE SANATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI
TÜRKİYE SANATÇILAR BİRLİĞİ
Tunalı Hilmi Caddesi 114 / 42 Kavaklıdere – Ankara İletişim: 0 (312) 427 08 55/ 0 (532) 274 20 68
turkiyesanatcilarbirligi@gmail.com/ www.turkiyesanatcilarbirligi.com

Sayfa Düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
İleti Haber: Türkiye Sanatçılar Birliği 2 Nisan 2018 tarihli Basın Bülteni

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.