7.Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali (2-3-4-5 Mayıs 2019)

0

Bu yıl 7.sini düzenleyeceğimiz Sansev İstanbul Çoksesli Korolar Festivali’ni ULUSLARARASI boyuta taşımış olmaktan dolayı mutlu
NURSEL ÖNCÜL
Sansev Derneği Başkanı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Emekli Solist Sanatçısı
Bu yıl 7.sini düzenleyeceğimiz Sansev İstanbul Çoksesli Korolar Festivali’ni ULUSLARARASI boyuta taşımış olmaktan dolayı mutlu, heyecanlı, umutlu ve gururluyuz.
Gururluyuz; Çünkü sivil toplum örgütü olmanın inancı ile 2006 yılında kurduğumuz derneğimizde İNSAN’a ve SANAT’a dair güzellikler üretiyoruz.
Umutluyuz; Çünkü Cumhuriyet Devrimlerinin en önemlilerinden olan ”Musiki Devrimi”nde ülke olarak güzel noktalara geldiğimize inanıyoruz. Bu ilerlemenin yeterli olmadığını bildiğimiz için de her gün gece gündüz araştırarak çalışarak, üreterek ve paylaşarak daha iyi noktalara bayrağı teslim edeceğimizi biliyoruz.Heyecanlıyız; Çünkü İstanbul’da geniş çerçeveli bir çoksesli korolar festivali düzenleme hayalimizi kime açtı isek hep destek görerek bugünlere geldik.
Amacımız okulların, üniversitelerin, kuruluşların çokseslilikte yaptıkları çalışmaları sergilemesine olanak sunmak kadar; ana-ilk-orta öğretim, güzel sanatlar liseleri, üniversitelerin güzel sanatlar, eğitim fakülteleri ve konservatuvarlarını bir araya getirerek bilgi ve durum paylaşımı sağlamak.
Bu oluşuma katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyoruz.
Başvuruları onaylanan koroların 300,00 TL festivale katılım bedelini 15 gün içinde ödemeleri gerekmektedir.
Ödemelerin SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği)’e ait Türkiye İş Bankası İdealtepe Şubesi IBAN TR44 0006 4000 0011 1860 0038 99 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
Festivalin tüm performans + kendi korolarının özel performanslarının ses ve video kayıtlarını edinmek isteyen korolar yukarıdaki hesaba, katılım bedeline ek olarak 200,00 TL ödeyeceklerdir.
Banka ödemesinde koro isminin not düşülmesi ve başvuru formuna fatura bilgilerinin yazılması zorunludur. Firma (Adres, vergi no ve dairesi) / Kişi (Ad Soyad, TC kimlik, Adres)
FESTİVALİN MİSYONU
Ülkemizde çoksesli koro müziği kültürünü yaygınlaştırmak.
FESTİVALİN AMAÇLARI
Ülkemizde gelişmesini istediğimiz çoksesli koro müziğini özendirtmek ve yaygınlaştırmak.
Çoksesli koro müziği eğitimi veren ve koro müziği yapan kurum/grupların sorumlu, şef, eğitmen ve katılımcılarını bir araya getirerek sosyal, kültürel ve mesleki bütünleşmeye ve bilgi alışverişine ortam hazırlamak.
Koro müziğinin halk kitleleriyle buluşmasını sağlamak.
Bestecilerimizin eserlerini korolarımız aracılığı ile evrensel çoksesli koro müziği repertuarına kazandırmak.
Dünyadaki çoksesli müzik alanına köprü oluşturmak.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koro festival ve yarışmalarının çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.
FESTİVALİN KURALLARI
Katılımcı koroların bu seneki onur bestecimiz Nevit KODALLI’nın bir eserini seslendirmeleri hem olumlu bir jest olacak hem de besteci adına konulan ödül kategorisinde şans yaratacaktır.
Her türlü çoksesli koro (Minik, Çocuk, Genç, Kadın, Erkek, Karma Korolar ile Vokal Gruplar) festivale katılabilir.
Festivale eşlikli ya da acapella çok sesli eserler seslendiren korolar katılabilirler.
Koroların sahnede kalma süreleri en az 10 en fazla 15 dakikadır. Bu süre içerisinde seslendirilecek eser sayısı koroların kapasite ve isteğine bağlıdır. Koroların süreye titizlikle uymaları ve süre aşımı yapmamaları katılımın önemli koşullarındandır.
Festival Düzenleme Kurulu, gönderilen programların 15 dakikayı aşacağını öngörürse, parça sayısını azaltmak için koroya çağrı yapacak ve bu yönlendirme ışığında ilgili koro, parça sayısını, düzenleme kurulunun önerdiği sayıya göre yeniden düzenleyecektir.
Koroların repertuarları evrensel ve ulusal çoksesli eserlerden oluşmalıdır.
Korolar piyano dışında kullanacakları çalgıları kendileri temin edeceklerdir.
Korolar prova, sahne performansı ve sıralama için kendilerine bildirilen programa uymak zorundadır.
Korolar siyasi görüşleri simgeleyen bayrak, afiş, flama ve benzeri görsel malzeme kullanamaz, slogan atamaz, siyasi logo ve slogan basılı giysi kullanamaz.
Korolar varsa kendi logo, isim veya okul flamalarını sahnede performans esnasında sergileyebilir. (Festival yönetiminin onayı dahilinde)
FESTİVALDE YENİLİK
Performans Geri Bildirim Seansları
Bölümlerde sahne alan koroların şefleri/çalıştırıcıları ve yöneticileri bölüm sonundaki arada performanslarıyla ilgili olarak Jüri Onur Üyeleri ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinden geri bildirim alabileceklerdir. Ancak bu seansa, başvuru formunda ilgili maddeyi işaretleyen şefler, çalıştırıcılar ve yöneticiler katılabilecektir.
Performanslarının gelişmesi açısından bu değerlendirme seansı tüm korolar için çok önemli bir fırsat olacaktır.
KORO FESTİVAL KATILIM KATEGORİLERİ
Minikler Korosu (3 – 8 yaş)
Çocuk Korosu (6 – 14 yaş)
Gençlik Korosu (12 – 24 yaş)
Kadınlar Korosu (16 yaş +)
Erkekler Korosu (16 yaş +)
Karma Koro (Yaş sınırı yoktur)
Vokal Grup (4-12 kişi, Yaş sınırı yoktur)
Not: Kategoriler ve yaş sınırları, Türkiye’nin mevcut gerçekleri gözetilerek katılımı teşvik edecek biçimde saptanmıştır.
FESTİVALİN BAŞVURU KOŞULLARI
Festivale katılmak isteyen koroların bu adreste bulunan BAŞVURU FORMU’nu 4 Mart 2019 tarihine doldurmaları gerekmektedir. Katılım kontenjan ile sınırlıdır.
Başvuruları onaylanan korolar, katılımlarının onaylandığı kendilerine bildirildikten sonraki 7 gün içinde festival katılım bedeli olan 300,00 TL’yi verilen banka hesabına ödemeleri gerekmektedir.
Ödemeler için kullanılacak banka hesabı: SANSEV (Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği)’e ait Türkiye İş Bankası İdealtepe Şubesi IBAN TR44 0006 4000 0011 1860 0038 99
Festivalin tüm performans + kendi korolarının özel performanslarının ses ve video kayıtlarını edinmek isteyen korolar yukarıdaki hesaba, katılım bedeline ek olarak 200,00 TL ödeyeceklerdir.
Dikkat: Banka ödemesinde koro isminin not düşülmesi ve başvuru formuna fatura bilgilerinin yazılması zorunludur. Firma (Adres, vergi no ve dairesi) / Kişi (Ad Soyad, TC kimlik, Adres)
Festivale katılımı onaylanan koroların festival programı açıklandıktan sonra festivale katılmaktan vazgeçmeleri durumunda ödemeleri derneğe bağış olarak kabul edilecek olup başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.
Koroların başvuru formunda iletişim (Telefon ve e-posta) bilgilerinin yanlışsız ve güncel olması gerekmektedir.
Festival 02–03-04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Maltepe Belediyesi – Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinde Kardelen-1 salonunda gerçekleşecektir.
Korolar konaklamalarını ve ulaşımlarını kendi olanaklarıyla sağlayacaklardır. İstenmesi durumunda İstanbul dışından gelen korolara otel, devlet/belediye misafirhaneleri, restoran iletişim bilgileri konusunda Festival Yönetimi öneri sunacaktır.
Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali dahilinde düzenlenen tüm etkinliklerin fotoğraf, ses ve video kayıtlarının her türlü telif hakkı SANSEV Derneğine aittir. Festivalde kullanılan hiçbir materyal SANSEV Derneği’nin izni olmadan kullanılamaz.
FESTİVAL KATALOĞU
Festival Kataloğu için gerekli bilgiler koro yetkilisi tarafından elektronik ortamda doldurulacaktır. Erişim bilgileri ve koşulları koro yetkilisine elektronik posta ile bildirilecektir. Festival kataloğu için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:
Koro özgeçmişi
Şef(ler), Eşlikçi(ler) biyografileri
Koronun toplu fotoğrafı
Şef(ler), Eşlikçi(ler)fotoğrafları
Koro üyelerinin listesi
Repertuar listesi ve minütajları
Koro veya bağlı olduğu kurumun logo ve web site adresi
FESTİVAL TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Festivale katılan tüm koro üyelerine katılım belgeleri, şeflere plaketleri eğitimciler, sanatçılar, orkestra – koro şeflerinden oluşan müzik ustaları tarafından verilecektir.
Katılımcı korolar Değerlendirme Kurulu tarafından birbirleri ile kıyaslanmaksızın kendi kategorilerinde, aşağıdaki dallarda değerlendirilecektir.
Çağdaş Yapıt Yorumlama,
Caz Yorumlama
Çoksesli Halk Müziği Yorumlama
Diksiyon, Artikülasyon, Anlaşılırlık
Homojenlik
Entonasyon,
Müzikalite
Program Zenginliği ve Çeşitlilik
Sahne Hakimiyeti ve Sahne Estetiği
Koro Şef Uyumu
Koro Çalgı Uyumu
Koro Solo Uyumu
Nevit KODALLI eseri yorumlama
Sponsor ödülleri
(Not: Festival yönetiminin ödül kategorilerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.)
FESTİVALİN KAPANIŞI
Festival ödül töreni ile sonlanır.
Etkinlik programı Nisan ayının ilk haftası içinde duyurulacaktır.
Kapanış etkinliğine ve ödül törenine her koronun temsilcisinin katılması zorunludur.7.FESTİVAL ONUR BESTECİSİ: NEVİT KODALLI
Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerindendir.
Nevit Kodallı, 12 Ocak 1925 tarihinde Mersin‘de beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Keman ve viyolonsel çalan ağabeyi Hayri Kodallı’dan ilk müzik derslerini aldı. 1939 yılında Mersin’de ortaokuldan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümüne girdi. Necil Kazım Akses ile kompozisyon, Ferhunde Erkin’le piyano, Ernst Preatorius ve Hasan Ferit Alnar’la teori ve müzik tarihi çalıştı.
Beste yapmaya konservatuardaki öğrencilik yıllarında başladı. 1942 yılında konservatuvarın son sınıfında iken piyano için yazdığı ilk eseri “Ballad” seslendirildi. Öğrencilik yıllarında piyanonun yanı sıra viyola, alto saksafon ve bağlama çalmayı öğrendi. Ancak asıl çalgısı piyano idi ve ilk bestelerini de piyano için besteledi.
1945 yılında sınıf atlama sınavı için bestelediği “Yaylı Çalgılar İçin Altılı”, ertesi yıl Ankara Radyosu’nda seslendirildi.
NEVİT KODALLI
Nevit Kodallı, 12 Ocak 1925 tarihinde Mersin‘de beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Keman ve viyolonsel çalan ağabeyi Hayri Kodallı’dan ilk müzik derslerini aldı. 1939 yılında Mersin’de ortaokuldan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon bölümüne girdi. Necil Kazım Akses ile kompozisyon, Ferhunde Erkin’le piyano, Ernst Preatorius ve Hasan Ferit Alnar’la teori ve müzik tarihi çalıştı.
Beste yapmaya konservatuardaki öğrencilik yıllarında başladı. 1942 yılında konservatuvarın son sınıfında iken piyano için yazdığı ilk eseri “Ballad” seslendirildi. Öğrencilik yıllarında piyanonun yanı sıra viyola, alto saksafon ve bağlama çalmayı öğrendi. Ancak asıl çalgısı piyano idi ve ilk bestelerini de piyano için besteledi.
1945 yılında sınıf atlama sınavı için bestelediği “Yaylı Çalgılar İçin Altılı”, ertesi yıl Ankara Radyosu’nda seslendirildi.
Konservatuarın ileri devresini 1947 yılında bitiren besteci, 1948’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Avrupa Konkuru’nu birincilikle kazandı ve devlet bursuyla Fransa‘ya gönderildi. Paris‘te Ecole Normale’de Musique’de Arthur Honegger’in kompozisyon, Jean Fornet’nin orkestra şefliği öğrencisi olarak çalışan Kodallı, ayrıca Nadia Boulanger‘den özel dersler aldı. 1953 yılında Türkiye‘ye döndü ve Ankara Devlet Konservatuarı’nda kompozisyon öğretmenliğine getirildi.
1994 yılında kadar görev yaptığı konservatuarda öğretmen olarak çağdaş Türk kompozitörlerden Doç. Turgay Erdener başta olmak üzere birçok ünlü bestecinin yetişmesini sağladı. 1989 – 1993 arasında okulun müzik ve müzikoloji bölümü başkanlığı yaptı.
1954 yılında Yapı Kredi Bankası’nın açtığı yarışmayı şan ve piyano için bestelediği “2 Lied” adlı eseri ile kazandı. Aynı yıl Orhan Asena‘nın Gılgamış Destanı’ndan esinlenerek yazdığı, Cüneyt Gökçer‘in sahneye koyduğu “Tanrılar ve İnsanlar” adlı tiyatro eserine sahne müziği yazdı.
1981 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verilen Nevit Kodallı, 1985 yılında profesörlüğe yükseldi. 1980 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi bünyesinde Kompozisyon Bölümü Kurulması için çabaladı ve 1989’da bölümün açılmasını sağladı. Aynı yıl Ankara’da Polifonik Korolar Derneği’ni kurdu.
Nevit Kodallı, Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün naaşı Etnografya Müzesi‘nden Anıtkabir’e taşınırken seslendirilen Atatürk Oratoryosu’nun bestecisidir. Gılgamış Operası, Vincent Van Gogh Operası, Hürrem Sultan Balesi tanınmış eserlerinden bazılarıdır.
Atatürk için bir oratoryo besteleme düşüncesi ile konservaturda edebiyat öğretmeni olan Cahit Külebi‘den bir oratoryo metni istedi. Paris’teki öğrencilik döneminin sonunda kendisine ulaşan metni bestelemeyi 1951 sonlarında tamamladı.
1955 – 1991 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefliği yaptı. Operada idari görevler de aldı. 1971 – 1981 yılları arasında Devlet Balesi’nde yönetmenlik yaptı. 1989 – 1993 arasında Ankara Konservatuarı’nın müzik ve müzikoloji bölümü başkanlığı yaptı. Kültür Bakanlığında “bakan danışmanı” olarak çalıştı.
1955 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndaki görevinden geçici olarak izin aldı ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Bu kurumdaki görevi sırasında 250’yi sahne müziği yazarak bunların seslendirilmesini üstlendi. Bu çalışmalar ona opera bestelemek için gerekli deneyimi kazandırdı.
Nevit Kodallı’nın ayrıca 250 dolayında tiyatro müziği, çok sayıda marş ve çocuk şarkısı vardır.
Nevit Kodallı, ilk özgün operası Vincent Van Gogh‘u 1956’da tamamladı. Eser, 1957’de sahnelendi. 1958’de Antigone adlı tiyatro eseri için bale-pandomim müziği yazdı, ancak eser sahnelenmedi.
Nevit Kodallı, emekli olduktan sonra Mersin’e yerleşerek Çukurova Devlet Konservatuarı’nda dersler verdi ve Mersin Filarmoni Derneği’nin danışmanlığını yaptı. Mersin Polifonik Korolar Derneği tarafından 1998’den bu yana düzenlenen Çoksesli Korolar Festivali, Nevid Kodallı’nın adını taşır.
“Ebru” adlı piyano kanteti (1971), “Anıtkabir” ve “Sultanahmet” adlı ses ve ışık gösterileri için müzikler (1972), “Güzelleme Suiti” (1973), “Cumhuriyet Kantatı” (1973), “Hürrem Sultan Balesi” (1976) , “Viyolensel Konçertosu” (1983) çalgı müziği alanındaki başlıca yaratılarıdır.
Nevit Kodallı, 1960 yılında Olcay Şıhman ile evlendi. Bu evlilikten Nihat (1962) ve Murat (1967) adlı iki oğlu oldu. Murat Kodallı babası gibi meslek olarak müziği seçti.
Nevit Kodallı, 1 Eylül 2009 tarihinde Mersin, Erdemli İlçesinde kalp krizi sonucunda 85 yaşında ölmüştür.Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
Haber içerik: SANSEV web sitesi

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.