Pera Müzesi: İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri (01 Kasım – 02 Kasım 2019)

İCRANIN MECRASI ve İSTANBUL’da MÜZİĞİN KESİŞEN KİMLİKLERİSuna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü‘nün, 2018 yılında başlattığı “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP), çalışmalarına çok disiplinli ve uluslararası bir konferansla devam ediyor: “İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri.”Konferans, şehrin farklı dönemlerinde, çeşitli insan gruplarının müziği alımlayışı, müziğin icrası ve tartışma kanallarını, tüm bunların şehir içindeki hareketini ve şehre dair anlatılarını düşünmeye zemin oluşturmayı amaçlıyor.İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri” konferansı, İstanbul’da müziğin hangi dini, seküler, askeri ortam ve mekânlarda oluştuğu; kimler tarafından icra edildiği, bestecileri ve müziği kimlerin desteklediği; halkın eğlencesinde ne şekilde yer aldığı; kent içindeki varlığı ve yaygınlığı; nasıl kâğıda döküldüğü ve hangi terimlerle tartışıldığı gibi konuları farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla irdeliyor.Derya Türkan’ın koordinatörlüğündeki İMAP’ın 1-2 Kasım 2019’da Pera Müzesi’nde gerçekleştireceği konferansın bildirileri, müziğin çeşitli inançların ibadetindeki yeri; eğlence ve boş zaman etkinliği olarak, dolayısıyla mesire alanlarında, meclislerde ve kahvehanelerde müzik; radyo, taş plak, fonograf gibi teknolojilerin mekâna ve müziğin dolaşımına etkileri; notanın İstanbul’a gelişi ve müzik eğitimi; kimlik yaratımı ve ifadesinde müziğin rolü gibi konulara odaklanıyor. Ayrıca, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ne bağışlanan Nuri Duyguer ve Alâeddin Yavaşça koleksiyonları üzerine yapılan çalışmaların detayları da akademik camiaya ilk kez sunuluyor.
Pera Müzesi Oditoryumunda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır. Konuşmalar Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilecektir. Simültane çeviri olacaktır.KONSER PROGRAMI:
Pera Müzesi “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar “Sergi KatıTanbur Taksimi Şehnazbuselik Yürük Semai (Bestekâr: Zekai Dede
Rast Peşrevi
Bestekâr: Bestekâr Benli Hasan Ağa Sine Keman Konseri
Rast Kâr (Haydarname) Uşşak Şarkı
Bestekâr: Abdülkadir Meragi Bestekâr: Hacı Arif Bey
Solistler:
Pençgâh Beste Dilek Türkan
Bestekâr: İtri Gül Yazıcı
Çiğdem Yarkın
Rast Beste
Bestekâr: Zaharyan Acemaşiran Şarkı
Bestekâr: Hamparsum Limonciyan
Gülizar Ağır Semai
Bestekâr: Tanburi İsak Acemkürdi Şarkı
Bestekâr Nikoğos Ağa
Suzidilara Ağır Semai
Bestekâr: Sultan III.Selim Tahir İstanbul Türküsü

Ney Taksimi Karcığar Köçekçe

Hisar Tevşih Çargâh Sirto
Bestekâr: Dede Efendi
Solist: İbrahim Suat Erbay
Sazlar:
Hasan Esen: Sine Keman, Derya Türkan: Kemençe, Özata Ayan: Tanbur, Mete Aslan: Ud, Volkan Yılmaz: Ney, Serkan Halili: Kanun, Serdar Bişiren: Kudüm, Daire.
Solistler: Gürsoy Dinçer, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan, Murat Irkılata, Dilek Türkan, :iğdem Yarkın, Gül Yazıcı, İlhan YazıcıSayfa Düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
İleti Haber: Pera Müzesi/ bülten.peramuzesi.org.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir