Zeki Kıral, Sanat ta 66.Yıl Resim Sergisi, Galeri İdil de

Galeri İdil

Türk Resim Sanatının Duayeni Zeki Kıral'ın Sanatta 66.Yıl Sergisi

Sergi Süresi: 07 Aralık 2012 – 07 Ocak 2013
 

Zeki Kıral: Tablo;40x50 cm beyaz ağlar,tuval y.boya
Zeki Kıral: Tablo;40×50 cm "beyaz ağlar", tuval y.boya

Basın Bülteni
LEVENT BÖLGESİ YENİ BİR SANAT GALERİSİ'NE KAVUŞUYOR…
 
İki kıtayı birleştiren, içinde yaşadığımız şehrin özgün yapısıyla benzerlik gösteren butik galerimiz, geleneksellikle çağdaşlığı buluşturan bir köprü olmayı hedeflemektedir. Sanatçıya ve sanatseverlere hizmet yolunda iddialı hedefler koyan “Galeri İdil” Sanatçı ve sanatsevere bir o kadar da mütevazi yaklaşım içine girerek, 2012 yılının başında İdil Yılmaz tarfından kuruldu. Akatlar'da bahçe içindeki 250 m2'lik müstakil binasında her türlü sanat eserinin sergilenmesinin yanı sıra, sanat atelyeleriyle de gönlünü sanata verenlere hizmet verecektir.
 
Özellikle şehir trafiğinin yoğunluğundan uzak, ulaşım kolaylığı ve Etiler-Levent Büyükdere Caddesi ve bu lokasyon üzerindeki konut ve işyerlerinin yanı sıra Alışveriş Merkezlerine yakınlığıyla da avantaj yakalayan Galeri İdil; birbirinden değerli önemli sanatçılarımıza açacağı sergilerle bu bölgede sanat galerilerinin yayılmasını ve kalıcı olmasını ümit ediyor.
                                                          
Galeri adına ilk etkinliğini 17-25 kasım 2012 tarihlerinde Kitap Fuarıyla birlikte yapılan  Artist 2012-22. Uluslararası Tüyap Sanat Fuar’ına iştirak etmesiyle yapan galerimiz, resmi açılışı yine sanat yaşamının 66.yılında Türk Resim Sanatının Duayenlerinden Zeki Kıral’ın resim sergisiyle
07 Aralık’da yapacak. Galerimiz 1 ay süreyle değerli sanatcımıza ev sahipliği yapacaktır.

Zeki Kıral: Tablo; 40x50 cm tuval üz.y.boya,ağ tamiri
Zeki Kıral: Tablo; 40×50 cm tuval üz.y.boya, "ağ tamiri"

 
1927 doğumlu Zeki Kıral; kendine özgü karakter bütünlüğü, zerafeti, insana ve doğaya olan sevgisi, saygısı, nüktedanlığını estetikler bütünü olarak tuvallerine aktarmıştır.Resimlerini izleyenler, kendisini o büyülü ve mütevazi kişiliğin  yarattığı İstanbul hayatının içinde hisseder.

Boğaziçinin kıyılarında balık avlayan, ağ çeken, şekerlemeciden şeker alan, balon tutan, niyetçiden niyet çeken çocukları; uçan kuşları, rüzgarla savrulan ağaçların dökülen yapraklarını hümanist bir mütevazilikle üst düzey özgün resmeden Zeki Kıral değerlerimizi tuvallerinde yaşamlandırıyorken, aslında; kendisi hakkında bahsedilen tüm özelliklerinin tuvalde yaşam bulmuş hali olarak 66.sanat yılında sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
                                                         
Ali Abbas Korkmaz
Galeri Yöneticisi

 

Zeki Kıral

1927’de İstanbul’da doğdu. Bir yandan İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görürken, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Resim Bölümü’nü  derece ile bitirdi (1952). Akademi yıllarında Çallı atelyesinde öğrenime başlayan Zeki Kıral; Feyhaman Duran, Cemal Tollu ve Ali Çelebi’yle sürdürdü.

1954-56 yıllarında nonfigüratif çalışmalar yaptı.1956’da yeni Büyük Millet Meclisi binası resimleri için Afyon’a gönderildi.1960’lı yıllarda hat sanatımızdan esinlenerek soyut ürünler verdi. Hayal oyunumuzun ünlü figürleri Karagöz ve Hacivat’la birlikte halk sanatımızın yerel motiflerini de kullanarak, kendine özgü bir yorum ve anlatım içinde eski İstanbul görünümlerini resmetti. Bu anlayıştaki bir yapıtı 1961’de Paris Art Moderne Müzesi’nde Çağdaş Dünya Sanatçıları Sergisi’ne alındı. Uzun çalışmalar gerektiren bu türden yapıtları daha çok yabancı sanatseverlerin ilgisini çektiğinden, çoğu yurtdışındaki koleksiyonlarda bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda doğa-insan ilişkilerini içeren kompozisyonlar yaptı.

Sanat çalışmalarının yanı sıra sosyal çalışmalarda da bulunan sanatçı, bir süre Unesco Plastik Sanatlar Komisyonu’nda ve 1960 ihtilalinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Komisyonu’nda bulundu. Türkiye Ressamlar Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Güzel Sanatlar Federasyonu Reisliği yaptı. Bugüne kadar 52 kişisel serginin yanı sıra yurt içi ve yurtdışında pek çok karma ve grup sergilerine katıldı.

1960 yılından bu yana jürili ve yarışmalı hiçbir sergiye katılmayan sanatçının, biri Unesco AIAP Türkiye Ulusal Komitesi Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği tarafından verilmiş 7 Onur Ödülü vardır. Sanatçının; yurtiçinde ve yurtdışında pek çok koleksiyon ve müzelerde eserleri bulunmaktadır.


"balıkçı çocuklar" 40×50 cm

Zeki Kıral, Hakkında
Türk resim sanatı, batıda 19. y.y ortalarında gelişmeye başlayan anlayış ve tekniğe uygun olarak 1914’te yeni bir tekniğe bürünerek çağdaş eğilimlere doğru yol alır. Avrupa’yı sarsan I.Dünya Savaşı'nın etkisiyle batıda bulunan genç ressamlarımızın yurda dönüşü ile bu süreç başlamıştır.

Avrupa’da etkisini gösteren empresyonist etki ile yoğunlaşan bu genç ressamlar yurda döndüklerinde bu akımın kendilerinde oluşturduğu etkilerle, kendi farklılıklarını da ortaya koyarak yeni bir atılım ve canlılık sağladılar. Bu dönem sanatçıları arasında İbrahim ÇALLI, Hikmet ONAT, Nazmi Ziya GÜRAN, Feyhaman DURAN, Avni LİFİJ, Namık İSMAİL gibi sanatçılarımız büyük önem taşır.

Türk empresyonistleri de dediğimiz bu genç ressamlarımızın temelde etkilendikleri empresyonist akım olmasına rağmen kendi aralarındaki belirli teknik, renk, kompozisyon farklılıkları ile birbirlerinden ayrılırlar

Zeki Kıral; Çallı atölyesinde başlayan resim serüvenine daha sonraki yıllarda Feyhaman Duran, Cemal Tollu ve Ali Avni Çelebi ile devam eden, eğitimin izlerini yakın çevre gözlemlerinde yoğunlaşan güvenli, kararlı bir ‘peinture’ kalitesiyle sürdürmüş. Hiçbir akıma ne sırtını dayamış ne de kendisini mahkum etmiştir. Resimlerindeki figürlü görünümler peysaj geleneğinden çok farklı nitelikte bir düzeyde yaşam bulmuştur. Yaşanmışlıkları duyarlı bir içtenlikle yorumlaması iddiasızlığının iddiasıdır.

Zeki Kıral; kendine özgü karakter bütünlüğü, zarafeti, insana ve doğaya olan sevgisi, saygısı, nüktedanlığını estetikler bütünü olarak tuvallerine aktarmıştır. Resimlerini izleyenler kendisini o büyülü ve mütevazi kişiliğin  yarattığı İstanbul hayatının içinde hisseder.

Boğaziçi’nin kıyılarında balık avlayan, ağ çeken, şekerlemeciden şeker alan, balon tutan, niyetçiden niyet çeken çocukları; uçan kuşları, rüzgarla savrulan ağaçların dökülen yapraklarını hümanist bir mütevazilikle üst düzey özgün resmeden Zeki Kıral değerlerimizi tuvallerinde yaşamlandırıyor. Hakiki bir resmin ve ressamın ne kadar özgün bir gerçeklik olduğunu hissettiriyor bize. Duyarlı bir renkçilik, kararlı bir fırça güveniyle çeşitlenen, yerel atmosferi yumuşak gölgeler ve renk duyarlılığıyla yansıtan peyzajlarında izlenimci dönemin ışıklarının özümsendiğini belirtmek gerekir.  

Galeri İdil

Haber kaynak: Ali Abbas Korkmaz
Galeri Yöneticisi

Galeri İdil
Ebulula Mardin Cad.Ülgen Sok.4.Gazeteciler Sit.
No:132 – (eski no:A-18/1)    Levent-İstanbul
Tel:0212 283 23 83-0532 350 79 22
e-mail: info@galeriidil.com.tr    abbas@galeriidil.com.tr
web:     www.galeriidil.com.tr 
Galerimiz Hafta İçi Hergün 11.00 – 17.00 saatleri arasında gezilebilir Pazar günleri kapalıdır.          
Haber düzenleme: Tevfik Yalçın evetbenim
evetbenim@gmail.com                  

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir