Gülsin Onay: Bisanthe Ulusal Yarışması’nda, finale kalan 5 eser üzerinde anlaştık.

0

04.11.2018/
GÜLSİN ONAY: Sevgili Ayşegül Sarıca, Turgay Erdener, Serdar Yalçın, Hasan Uçarsu ve Emre Şen ile jüri toplantımız çok uyumlu ve verimli geçti..Finale kalan 5 eser üzerinde anlaştık.
Süleymanpaşa Bisanthe Gülsin Onay Beste Yarışması’na katılan tüm genç bestecilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.Neticeler rumuz şeklinde Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesinde yayınlanacak, biz jüri üyeleri olarak henüz hangi bestecinin hangi eseri bestelediğini bilmiyoruz.”T.C Süleymanpaşa Belediyesi; ülkemizin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, Devlet Sanatçımız piyanist Gülsin Onay adına, solo piyano parçalarını içeren bir beste yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma, çok sesli çağdaş Türk müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili kullanarak bir ses ve bir sanat zevkini yaratmak düşüncesiyle açılmıştır.
Hepimiz biliriz ki, sanatsal değer taşıyan her müzik yapıtı, insanlığın kültür birikimi içinde, bir coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan insanların tarih boyunca yaratmış olduğu kültür birikimini temsil eder. Ve insanlığın ortak müzik kültürüne katılan – katkıda bulunan, kendine özgü değerlerle onu zenginleştiren bir nitelik taşır. Örneğin: İtalyan toplumu olmasaydı, eskisiyle – yenisiyle İtalyan besteciler ve onların yarattıkları müzik ürünleri olmasaydı, insanlığın müzik kültüründe çok büyük bir eksiklik olmaz mıydı? Aynı biçimde Alman müziğini, Rus müziğini, Amerikan müziğini, bir an için “hiç var olmamış saymak”, “yok” saymak, ne büyük boşluk yaratacaktır insanlık kültüründe? Farklı müzik kültürlerinin varlığı, insanlığın müzik kültürünün zenginliğini oluşturur.Günün modası olan “küreselleşme”, müzik alanında eğer tarihin, coğrafyanın, kültür birikiminin bugüne kadar insanlığa kazandırmış olduğu, toplumsal ve bireysel farklılıklardan doğan çok renkliliğin, zenginliğin zamanla yok olması demekse, bu yok edici anlayışa katılmak mümkün olabilir mi?
Bütün büyük besteciler, elbette uluslararası geçerliliği olan bilgiden, teknikten, insanlığın ortak değerlerinden etkilenmişler, yararlanmışlardır; fakat bu etkilenme ve yararlanma, “kendi kültürlerini dışta tutan bir etkilenme ve yararlanma” değildir. Uluslararası bilgi – teknik – ortak değerler, bir yapıtın uluslararası uygulanabilirliğini sağlar, fakat besteciyi ve yapıtını asıl önemli kılan, “biricik” kılan değer, yapıtına kattığı öz’dür; ki bu özü, toplumsal kimlikle bütünleşmiş bireysel kimlik sağlar. Ve uluslararası müzik dağarcığını, böylesine farklı öz taşıyan, teknik ve estetik düzeyi yüksek yapıtlar oluşturur: Uluslararası müzik dağarcığına katılan ve katkıda bulunan farklı kişilikler… Bu anlamlarla yüklü olarak denilebilir ki: Türk müziğinin, insanlığın ortak müzik kültürüne katılması – katkıda bulunması söz konusu ise, bu, uluslararası bir teknik ve estetik düzeyle birlikte, bestecinin toplumsal ve bireysel kimliğinden kaynaklanan “öz”ün, yapıtında somutlaşmasıyla mümkündür; Var olmanın koşulu, farklı ve nitelikli olmaktır. Bu anlamda genç Türk bestecilerini teşvik ederek, yeni yaratılarını gündeme getirmek en büyük dileğimiz ve arzumuzdur. 
Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz.
Değerli katkıları için Dramaturg Serdar Ongurlar'a şükranlarımızla.
Yarışma Şartnamesi
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ BISANTHE GÜLSİN ONAY ULUSAL BESTE YARIŞMASI 2018
SUNUŞ
Süleymanpaşa Belediyesi; ülkemizin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, Devlet Sanatçımız piyanist Gülsin Onay adına, solo piyano parçalarını içeren bir beste yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma, çoksesli çağdaş Türk müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili kullanarak bir ses ve bir sanat zevkini yaratmak düşüncesiyle açılmıştır.
Hepimiz biliriz ki, sanatsal değer taşıyan her müzik yapıtı, insanlığın kültür birikimi içinde, bir coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan insanların tarih boyunca yaratmış olduğu kültür birikimini temsil eder. Ve insanlığın ortak müzik kültürüne katılan – katkıda bulunan, kendine özgü değerlerle onu zenginleştiren bir nitelik taşır. Örneğin: İtalyan toplumu olmasaydı, eskisiyle – yenisiyle İtalyan besteciler ve onların yarattıkları müzik ürünleri olmasaydı, insanlığın müzik kültüründe çok büyük bir eksiklikolmaz mıydı? Aynı biçimde Alman müziğini, Rus  müziğini, Amerikan müziğini, bir an için “hiç var olmamış saymak”, “yok” saymak, ne büyük boşluk yaratacaktır insanlık kültüründe?
Farklı müzik kültürlerinin varlığı, insanlığın müzik kültürünün zenginliğini oluşturur. Günün modası olan “küreselleşme”, müzik alanında eğer tarihin, coğrafyanın, kültür birikiminin bugüne kadar insanlığa kazandırmış olduğu, toplumsal ve bireysel farklılıklardan doğan çok renkliliğin, zenginliğin zamanla yok olması demekse, bu yok edici anlayışa katılmak mümkün olabilir mi? Bütün büyük besteciler, elbette uluslararası geçerliliği olan bilgiden, teknikten, insanlığın ortak değerlerinden etkilenmişler, yararlanmışlardır; fakat bu etkilenme ve yararlanma, “kendi kültürlerini dışta tutan bir etkilenme ve yararlanma” değildir. Uluslararası bilgi – teknik – ortak değerler, bir yapıtın uluslararası uygulanabilirliğini sağlar, fakat besteciyi ve yapıtını asıl önemli kılan, “biricik” kılan değer, yapıtına kattığı öz’dür; ki bu özü, toplumsal kimlikle bütünleşmiş bireysel kimlik sağlar. Ve uluslararası müzik dağarcığını, böylesine farklı öz taşıyan, teknik ve estetik düzeyi yüksek yapıtlar oluşturur: Uluslararası müzik dağarcığına katılan ve katkıda bulunan farklı kişilikler… Bu anlamlarla yüklü olarak denilebilir ki: Türk müziğinin, insanlığın ortak müzik kültürüne katılması – katkıda bulunması söz konusu ise, bu, uluslararası bir teknik ve estetik düzeyle birlikte, bestecinin toplumsal ve bireysel kimliğinden kaynaklanan “öz”ün, yapıtında somutlaşmasıyla mümkündür; Var olmanın koşulu, farklı ve nitelikli olmaktır. Bu anlamda genç Türk bestecilerini teşvik ederek, yeni yaratılarını gündeme getirmek en büyük dileğimiz ve arzumuzdur. Yarışmaya katılacak bestecilerimize başarılar dileriz.
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

ŞARTNAME
1.Katılım Koşulları
a) Yarışmaya bu şartnamede belirtilen yapıt teslim tarihinde 40 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı besteciler katılabilir.
b) Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
c) Yarışmaya gönderilecek yapıtların, seslendirilmemiş, başka yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış, yarışma sonuçlanıncaya değin farklı yarışmaya gönderilmemiş, icra edilmemiş, telif haklarının satılmamış veya devredilmemiş olması gerekir.
d) Ödül kazanan yapıtların ilk seslendirme hakkı Süleyman Paşa Belediyesi’ne aittir. Ödül kazanan yapıtların sonraki seslendirilmelerinde, program notlarında yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül “Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Piyano Beste Yarışması” ismi
mutlaka belirtilecektir. Ödül kazanan yapıtların ilk seslendirilme hakkı dahil 5(beş) yıl süre ile telif hakları Süleymanpaşa Belediyesi’ne aittir.
e) Seçici Kurul tarafından uygun görülen yapıtlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kayıt edilir ve CD olarak yayımı yapılır/yaptırılır. Basılan CD’ler satışa sunulabilir. Yapıtların ilk basımı için bestecilere ayrıca telif ödenmez.
f) Yarışmanın düzenlenmesi, yazışma, sekreterya vb. işlemler Süleymanpaşa Belediyesi görevlileri tarafından yerine getirilecektir.
g) Yarışmaya katılacak besteciler, bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
2. Yapıtlarda Aranacak Koşullar
a) Yapıtlar solo piyano için; prelüd, noktürn, vals ve ballad biçiminde yazılmış olmalıdır.
b) Besteciler yarışmaya yalnız bir yapıtla katılabilir.
c) Besteci yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür. Kompozisyonların geleneksel müzik duyarlılığından çağrışımlar, esinlenmeler, makamsal müzik anlayışından yansımalar veya işlemelerden oluşan, Süleymanpaşa kenti tarihinden çağrışımlar taşıyan özgün, yaratıcı ve kişilikli bir çalışma olması beklenmektedir.
d) Yapıtın süresi en az yedi, en fazla on dakika olmalıdır.
e) Yapıtların değerlendirilmesinde form anlayışı, armonik, ezgisel, tartımsal özellikleri, piyano yazısı ve müzikal nitelikleri ön planda ele alınacaktır.
f) İkinci maddede belirtilen şartlara uymayan yapıtlar, Seçici Kurul tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
3. Yapıtların Teslimi
a) Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış partisini 8 kopya olarak, ciltli ve spirallenmiş (A4 boyutu tercih edilir) bir biçimde;
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ertuğrul Mah. Sefa Sok. No:6 59100
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Adresine 1 Ekim 2018 Pazartesi günü; saat 17.00’a kadar iadeli taahütlü posta veya kargo ile kapalı zarfla ulaştırmalıdır. Elden teslim olmamalıdır. Hangi nedenle olursa  olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda olan gecikmelerden Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu tutulamaz.
b) Her yapıta besteci tarafından (Altı harf veya sayı ya da harf ve sayıdan oluşan) RUMUZ verilecektir. Rumuz 8 adet bilgisayar kopyalarında ilk sayfalarının sol üst köşelerine görünür bir biçimde yazılacaktır. Katılımcılar gönderilerinde A4 boyutunda
PDF formatında yazılmış olan nota yazısını flash disc’te kayıtlı olarak vermelidir.
c) Besteciler her yapıtı için ayrı ve kapalı kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı zarfın içinde bestecinin adı soyadı, kısa özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, yapıtın “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uygun yapıt sahipliğini kabul eden imzalı taahhütname, işbu şartnameyi tüm maddeleriyle kabul ettiğini belirten ıslak imzalı yazısını, iletişim adresleri (ikametgâh, e-posta, cep telefonu vb.) bulunmalıdır. Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret bulunmayacaktır.
4. Seçici Kurul ve İlk Değerlendirme
a) Seçici Kurul Üyeleri (Soyadı alfabetik)
 Turgay Erdener Besteci
 Gülsin Onay Piyanist
 Ayşegül Sarıca Piyanist
 Emre Şen Piyanist
 Hasan Uçarsu Besteci
 Serdar Yalçın Piyanist Besteci-Orkestra Şefi
b) Yarışmaya katılan yapıtlar, Seçici Kurul üyelerine gönderilecek; ilk değerlendirme üyeler tarafından yapılacaktır. Kurul üyeleri, şartnamede belirtilen esaslara göre incelemelerini yapacaktır.
c) Seçici Kurul Üyeleri değerlendirme çalışmalarını 15 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlayacaktır.
d) Seçici Kurul Üyeleri 15-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi’nin çağrısıyla belirlenen yer ve tarihte toplanır. İlk Değerlendirme Toplantısı’nda Kurul, çalışma yöntemini ve başkanını belirler.
e) Seçici Kurul, İlk Değerlendirme Toplantısı’nda, final için en fazla beş yapıtı (sıralama yapılmaksızın) seçer.
f) Finalde seslendirilecek yapıtların rumuzları, 01 Kasım 2018 günü www.suleymanpasa.bel.tr/beste-yarismasi adresinde “kazananlar” bölümünde açıklanarak duyurulur.
5. Final Konseri ve Ödüllerin Belirlenmesi
a) Finale kalan yapıtlar, 07 Aralık 2018 Cuma günü Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenecek “Özel Konser”de seslendirilir.
b) Yapıtların derecelendirme ve ödül sıralaması konser sonunda Seçici Kurul tarafından belirlenir. Kimlik zarfları bu belirlemeden sonra Seçici Kurul gözetiminde açılır ve besteciler tespit edilir. Seçici Kurul, ödüllerden bazılarını vermeyebilir veya ödül tutarları çerçevesinde derecelendirmeyi ve ödüllerin paylaşımını düzenleyebilir.
c) Seçici Kurul, konser sonrası düzenleyeceği tutanağı imzalayarak Süleymanpaşa Belediyesi’ne teslim eder.
d) Seçici Kurul kararları kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.
e) Final Konseri, kamuya açık ve giriş serbesttir. Konser sonrasında isteyen izleyiciler, Süleymanpaşa Belediyesi görevlileri tarafından hazırlanacak olan seçim kutularında kendi beğenilerini ifade eden “dinleyici oyları”nı kullanabilir. Seçici Kurul’un kararının açıklanmasında sonra, görevlilerce sayımı açık olarak yapılacak sayım ile“ dinleyici beğenisi” belirlenir ve bu da konsere katılanlara aynı gece duyurulur. Seyirci birincisine de ayrı bir plaket/sertifika verilir.
f) Ödüller, bestecilerin banka hesaplarına Final Konseri konserini izleyen on gün içinde yatırılır. Ödül alan bestecilerin plaketleri ise Final Konseri sonrası yapılacak törenle kazanan bestecilere takdim edilir.
6. Ödüller
a) Süleymanpaşa Belediyesi, “BISANTHE GÜLSİN ONAY ULUSAL BESTE YARIŞMASI-2018”in ödüllerini aşağıdaki gibi saptamıştır.
• Birincilik Ödülü: 10.000 TL
• İkincilik Ödülü: 7.500 TL
• Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
• Mansiyon: 2.000 TL (İki adet verilecektir)

Sayfa düzeni: Tenise Yalçın evetbenim
Bilgi: Gülsin Onay
Haber içerik: TC Süleymanpaşa Belediyesi/ www.suleymanpasa.bel.tr/beste-yarismasi​

Beğendiysen paylaş.

Yazar Hakkında

Sanatı, sanatçıyı, yaşamı paylaşmak…

Yorum yapın

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.